Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności Jak wyłączyć cookies? Cyberbezpieczeństwo AKCEPTUJĘ

Bibliografia publikacji pracowników Uniwersytetu Ekonomicznego w PoznaniuBaza rejestruje publikacje pracowników Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu od 1926 roku [poprzednie nazwy uczelni: Wyższa Szkoła Handlowa (powstała 12.10.1926 r.), Akademia Handlowa (od 10.11.1938 r.), Wyższa Szkoła Ekonomiczna (od 01.09.1950 r.), Akademia Ekonomiczna (01.10.1974 - 27.12.2008)].

Obejmuje prace publikowane w Polsce i za granicą, w formie drukowanej i elektronicznej.

Zawiera opisy bibliograficzne:
- książek,
- publikacji zamieszczonych w pracach zbiorowych (rozdziały, recenzje, materiały konferencyjne),
- artykułów opublikowanych w czasopismach naukowych, tygodnikach i dziennikach,
- biogramów, wspomnień, bibliografii zamieszczonych w książkach i czasopismach,
- wypowiedzi, wywiadów, polemik, abstraktów, głosów w dyskusji i innych publikacji.

Bazę można przeszukiwać wpisując dowolne słowo lub według zdefiniowanych indeksów:
- autorów (powiązania między wszystkimi formami nazwisk autorów : nazwiska dwuczłonowe, panieńskie, zmiany imion i nazwisk),
- autorów i jednostek organizacyjnych w ramach UEP (wydziały, instytuty, katedry),
- tytułów,
- słów kluczowych (polskich i angielskich),
- źródła,
- tytułów czasopism,
- serii wydawniczych,
- języka publikacji,
- typu publikacji.

Zawężanie wyników pozwala wyświetlić opisy z wybranego roku lub określonego zakresu lat, a także znaleźć pełne teksty publikacji dostępne w Internecie.

Bibliografię tworzą na bieżąco pracownicy Oddziału Informacji Naukowej BG UEP z autopsji lub na podstawie danych dostarczonych przez autorów (opisy opatrzone *). Opisy sporządzane są zgodnie z Polską Normą Bibliograficzną, z zachowaniem języka oryginału (zastosowanie transliteracji, w przypadku prac niepisanych alfabetem łacińskim).

Baza uwzględnia retrospektywne opisy zamieszczone w drukowanych bibliografiach z lat 1926-2005 oraz w kartotece publikacji pracowników (tworzonej w Bibliotece w latach 1966-1999).


Komentarze, uwagi, poprawki:
- mgr Agnieszka Dolińska, e-mail: a.dolinska@ue.poznan.pl, tel. 61 854 32 60,
- mgr Joanna Gryt, e-mail: joanna.gryt@ue.poznan.pl, tel. 61 854 32 60.