EBSCOFirma EBSCO Publishing oferuje użytkownikom w Polsce dostęp online do baz danych w ramach projektu Electronic Information for Libraries Direct - eIFL Direct.

Wszystkie bazy udostępniane są na wspólnej platformie EBSCOhost. Obejmują szeroki zakres dziedzinowy: nauki społeczno-ekonomiczne, nauki humanistyczne, edukację, technikę, biznes, informatykę, biofizykę, biochemię i medycynę. Są źródłami informacji o zagranicznej literaturze.

Zawierają opisy bibliograficzne publikacji, abstrakty utworzone przez autorów i wydawnictwa, spisy treści czasopism oraz pełne teksty artykułów z czasopism i książek (w formacie HTML lub PDF).

Biblioteka Główna umożliwia korzystanie z 18 baz firmy EBSCO. Część z nich (tzw. pakiet podstawowy - 15 baz) jest udostępniana od roku 2010 bezpłatnie wszystkim uczelniom przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu Wirtualna Biblioteka Nauki.


W skład serwisu EBSCO wchodzą:

1. Bazy pełnotekstowe:

• eBook Academic Collection - zawiera pełne teksty ponad 130 000 książek z różnych dziedzin nauki.

• Academic Search Complete - zawiera pełnotekstowe publikacje naukowe z różnych dziedzin nauki. Obejmuje ponad 7 900 pełnotekstowych czasopism, w tym przeszło 6 800 recenzowanych. Oprócz pełnych tekstów udostępnia spisy treści i streszczenia z przeszło 11 900 czasopism i ponad 12 000 publikacji, takich jak monografie, raporty, materiały konferencyjne itd.

• AHFS Consumer Medication Information - jest zaufanym źródłem i uznanym standardem informacji o lekach dla pacjentów, dostępnym w języku angielskim i hiszpańskim. Baza AHFS, opublikowana przez American Society of Health-System Pharmacists, obejmuje ponad tysiąc monografii informacyjnych leków napisanych językiem zrozumiałym dla konsumentów. Została wyróżniona nagrodą Top Ten Award Winner w konkursie na materiały edukacyjne dla konsumentów zorganizowanym przez Ministerstwo Zdrowia i Pomocy Społecznej (Department of Health and Human Services National Consumer Education Materials Contest). Baza jest aktualizowana co miesiąc.

• Business Source Complete - zawiera spisy treści, abstrakty i pełne teksty najważniejszych czasopism naukowych z dziedziny biznesu z archiwami od 1886.

• EconLit with Full Text - najważniejsze międzynarodowe źródło informacji o literaturze ekonomicznej. Rejestruje piśmiennictwo zagraniczne: zawartość (spisy treści) najbardziej wartościowych czasopism i wydawnictw ciągłych (prace zbiorowe, rozprawy, materiały konferencyjne), w tym również w innych językach, niż angielski; recenzje książek, dysertacji i prac naukowych publikowanych przez Cambridge University Press oraz cytowania (bibliografię załącznikową). Opisy bibliograficzne wszystkich publikacji zawierają słowa kluczowe oraz streszczenia. Spisy treści i abstrakty większości publikacji sięgają 1969 roku lub pierwszego opublikowanego numeru. Wybrane czasopisma (480 tytułów) prezentowane są w wersji pełnotekstowej od numerów najstarszych do bieżących, wśród nich są m.in. czasopisma American Economic Association (American Economic Review, Journal of Economic Literature, Journal of Economic Perspectives).

• Health Source-Consumer Edition - źródło profesjonalnej informacji medycznej dla pacjentów. Rejestruje zagraniczne publikacje na temat zdrowia m.in. zasad zdrowego żywienia, odkryć w leczeniu raka, zagadnień związanych z medycyną ogólną i sportową, pediatrią, kardiologią, onkologią, bakteriologią i farmacją. Zawiera m. in. spisy treści i streszczenia artykułów z czasopism, abstrakty prawie 200 publikacji fachowych, pełne teksty ponad 20 książek medycznych oraz artykułów z ponad 190 czasopism medycznych.

• Health Source: Nursing/Academic Edition - informuje o zagranicznych publikacjach z zakresu nauk medycznych m.in. pielęgniarstwa i ochrony zdrowia. Zawiera spisy treści i abstrakty artykułów z prawie 800 czasopism, pełne teksty artykułów z około 550 tytułów czasopism, przewodnik Lexi-PAL Drug Guide, zawierający 1 300 arkuszy edukacyjnych dla pacjentów na temat leków generycznych z ponad 4 700 nazw firmowych produktów.

• Hospitality & Tourism Complete - informuje o zagranicznej literaturze z zakresu turystyki i hotelarstwa. Zawiera m.in. opisy bibliograficzne publikacji od 1965 roku; spisy treści i abstrakty artykułów z czasopism, książek, raportów, opracowań; pełne teksty z ponad 200 tytułów wydawnictw (czasopisma, książki). Prezentowane publikacje pochodzą z różnych krajów i obszarów, w tym z USA, Kanady, Australii, Europy i Azji. Ich tematyka obejmuje demografię, statystykę, rozwój i inwestycje, żywność, napoje, sztukę kulinarną, prawodawstwo w zakresie hotelarstwa, zarządzanie hotelami, administrację hoteli, podróże indywidualne i służbowe, trendy rynkowe, technologię i inne dziedziny.

• MasterFILE Premier - informuje o zagranicznych publikacjach z różnych dziedzin nauki (o tematyce ogólnej, społecznej, biznesowej, z zakresu ochrony zdrowia, edukacji, zagadnień wielokulturowych). Zawiera m.in. spisy treści i streszczenia artykułów z ponad 3700 tytułów czasopism, pełnotekstowe archiwa wybranych czasopism od 1975 roku, ok. 700 różnych informatorów pełnotekstowych, ok. 85 000 biografii, kolekcje ponad 453 000 zdjęć, map i flag.

• Newspaper Source - informuje o zawartości 47 amerykańskich i międzynarodowych gazet w języku angielskim oraz 390 regionalnych (amerykańskich) czasopism. Zawiera także pełnotekstowe transkrypcje wiadomości nadawanych przez amerykańskie kanały telewizyjne i radiowe (m.in. CBS News, CNN, CNN International, FOX News, NPR), pełne teksty 6 głównych agencji prasowych (m.in. Associated Press Online, Asia Pulse, World Stream Newswire).

• Regional Business News - umożliwia dostęp do 80 zagranicznych publikacji biznesowych na temat wszystkich obszarów miejskich i wiejskich wewnątrz Stanów Zjednoczonych. Zawiera pełne teksty artykułów z amerykańskich regionalnych czasopism, gazet i serwisów informacyjnych.


2. Bazy bibliograficzno-abstraktowe:

• Agricola - udostępnia informacje opracowywane przez Narodową Bibliotekę Rolniczą przy Departamencie Rolnictwa USA na podstawie cytowań w piśmiennictwie. Zawiera ponad 4 500 000 opisów bibliograficznych oraz streszczeń zagranicznych publikacji na temat rolnictwa i nauk pokrewnych. Baza rejestruje: artykuły z czasopism, monografie, rozprawy, rozdziały, patenty, oprogramowanie, materiały audiowizualne, raporty techniczne. Zakres tematyczny bazy: rolnictwo i nauki pokrewne (w tym: biologia roślin i zwierząt, leśnictwo, entomologia, ekonomia rolnictwa, alternatywne metody uprawy, nauka o żywieniu i żywności, handel i marketing w rolnictwie).

• ERIC - serwis opracowywany przez Edukacyjne Centrum Informacji przy Departamencie Edukacji USA. Informuje o zagranicznych publikacjach z zakresu edukacji i pedagogiki. Zawiera spisy treści i streszczenia artykułów z czasopism, spisy treści i streszczenia książek, raportów, sprawozdań z konferencji, prac magisterskich i doktorskich, opisy bibliograficzne wydawnictw przydatnych w pracy nauczyciela (m.in. programów multimedialnych), pełne teksty artykułów z wybranych czasopism.

• GreenFILE - informuje o zagranicznych publikacjach na temat wpływu człowieka na środowisko naturalne m.in. globalnego ocieplenia, budownictwa przyjaznego środowisku, zanieczyszczenia środowiska, zrównoważonej gospodarki rolnej, energii odnawialnej, recyklingu i innych. Zawiera spisy treści i streszczenia artykułów z czasopism; opisy bibliograficzne i abstrakty książek, raportów oraz publikacji rządowych i popularnonaukowych; pełne teksty artykułów pochodzących ze źródeł w wolnym dostępie (Open Access).

• Library, Information Science & Technology Abstracts (LISTA) - informuje o zagranicznych publikacjach z zakresu bibliotekoznawstwa i informacji naukowej. Zawiera spisy treści i abstrakty artykułów z ponad 600 tytułów czasopism (zasięg chronologiczny bazy sięga połowy lat sześćdziesiątych); spisy treści i streszczenia książek, raportów, sprawozdań z konferencji.

• MEDLINE - największa bibliograficzno-abstraktowa baza danych na świecie z dziedziny medycyny i nauk pokrewnych, opracowywana przez Narodową Bibliotekę Medycyny w Stanach Zjednoczonych (National Library of Medicine). Jest uważana za najważniejsze narzędzie medycznej informacji naukowej. Obejmuje takie dziedziny jak medycyna, farmacja, pielęgniarstwo, stomatologia, weterynaria, systemy opieki zdrowotnej i nauki przedkliniczne. Baza dostępna jest na platformach czterech różnych producentów baz danych. Biblioteka Główna UEP umożliwia korzystanie z serwisu na platformie firmy EBSCO Publishing. MEDLINE zawiera obecnie kilkanaście milionów opisów bibliograficznych publikacji pochodzących z około 4800 czasopism z ponad 70 państw, ukazujących się w 30 językach od 1949 roku. Około 52% rekordów pochodzi z czasopism wydawanych w USA, a 86% odnosi się do artykułów opublikowanych w języku angielskim. Każda pozycja zawiera autora/autorów artykułu, tytuł, źródło pochodzenia (tytuł i numer czasopisma), hasła przedmiotowe, a także, w większości przypadków, streszczenie pracy. Baza jest aktualizowana raz w tygodniu. W każdą sobotę zostaje dodanych około 8000 pozycji bibliograficznych, rocznie około 400 000. Aktualizacje są nieregularne w listopadzie i w grudniu, kiedy zespół biblioteki aktualizuje tezaurus Medical Subject Headings (MeSH), który służy do indeksowania artykułów.

• European Views of the Americas: 1493 to 1750 - zawiera opisy bibliograficzne publikacji napisanych w Europie przed rokiem 1750 na temat Ameryki Północnej i Południowej. Baza tworzona jest we współpracy z John Carter Brown Library.

• Teacher Reference Center - zawiera spisy treści 280 najpopularniejszych czasopism i magazynów dla nauczycieli i opiekunów ułatwiające pracę pedagogom.


Zasady korzystania:

1. po wejściu na stronę serwisu należy wybrać interfejs - klikając w: EBSCOhost,

Uwaga! osoby zainteresowane bazą Business Source Complete mogą wybrać interfejs EBSCOhost lub specjalnie opracowany dla tej bazy: Business Searching Interface,

2. pojawi się wykaz wszystkich oferowanych przez EBSCO baz, należy zaznaczyć interesującą nas bazę/bazy i kliknąć w Kontynuuj,

3. pojawi się strona z rozbudowanym formularzem do wyszukiwania podstawowego w bazie, można go zmienić wybierając opcje: wyszukiwanie zaawansowane, wyszukiwanie wizualne;
Zobacz - przewodniki:
- wyszukiwanie podstawowe dla bibliotek akademickich [ppt],
- wyszukiwanie złożone: pojedyncze pola wyszukiwania [ppt], złożone frazy [ppt],

4. interfejs wyszukiwarki wyświetla się w języku polskim, można go zmienić na inny (opcja Preferences - do wyboru 21 języków),

5. terminy, słowa kluczowe należy wpisywać w języku angielskim,

6. wyniki wyszukiwań można:
- przeglądać,
- drukować,
- kopiować,
- przechowywać w schowku (zakładka: Dodaj do folderu)
- archiwizować w osobistym koncie użytkownika (zakładka: Zarejestruj się do Mojego EBSCOhost)
- wysyłać na adres e-mail,
- dodawać uwagi do wybranych publikacji,
- tłumaczyć na inne języki (do wyboru 9 języków),
- eksportować do programów zarządzających cytowaniami.

7. informacje o sposobach przeszukiwania baz EBSCO znaleźć można m.in. w instrukcjach opracowanych w języku polskim przez wydawcę.


Biblioteka Główna udostępnia bazy EBSCO:
- w sieci UEP (komputery w Bibliotece oraz na terenie UEP),
- poza siecią UEP (komputery domowe użytkowników) - należy wejść na stronę Dostęp do baz poza UEP, wybrać bazę i zalogować się.