Emerald


Baza zawiera czasopisma i książki oraz studia przypadków opublikowane przez wydawnictwo Emerald.

Nasza Biblioteka posiada dostęp do pełnych tekstów:
- około 300 tytułów czasopism naukowych (kolekcje: Emerald Management Plus, Emerald Insight Backfiles),
- ponad 600 tytułów książek, wydawanych w ramach 95 serii wydawniczych (kolekcje Business, Management and Economics eBooks Series oraz Social Sciences eBooks Series).

Zakres tematyczny bazy to zarządzanie m.in. jakością, zasobami ludzkimi, logistyką, wydajnością, informacją, wiedzą, opieką zdrowotną, przemysłem, sektorem publicznym) oraz rachunkowość i finanse, etyka i zagadnienia prawne w biznesie, ekonomia, przedsiębiorczość i innowacje, marketing, nauka o organizacji, biznes międzynarodowy, materiałoznawstwo i inżynieria, nieruchomości, strategia, turystyka i hotelarstwo.

Emerald umożliwia przeszukiwanie oferowanych zasobów m.in. według:
- tytułu czasopisma lub książki,
- tytułu artykułu,
- autora,
- słowa kluczowego,
- ISSN.

Z bazy można korzystać:
- w sieci UEP (komputery w Bibliotece Głównej oraz na terenie UEP),
- poza siecią UEP (komputery domowe użytkowników) - należy wejść na stronę Dostęp do baz poza UEP, wybrać bazę i zalogować się.