EMIS ProfessionalEMIS Professional oferuje dostęp do ponad kilkuset krajowych i międzynarodowych źródeł informacji dotyczących Polski oraz innych państw na świecie (zaliczanych do tzw. rynków wschodzących).

Baza aktualizowana jest kilka razy dziennie i informuje o gospodarce, ekonomii, finansach, przemyśle, polityce oraz prawie danego państwa. Umożliwia wyszukanie zarówno wiadomości bieżących, jak i archiwalnych od 1995 roku.

EMIS zawiera m.in.:
- pełne teksty artykułów z prasy codziennej i czasopism branżowych,
- pełne teksty artykułów agencyjnych,
- sprawozdania finansowe spółek publicznych i niepublicznych,
- analizy i raporty branżowe,
- informacje na temat firm,
- informacje o rynku fuzji i przejęć,
- notowania giełdowe,
- dane statystyczne,
- dane makroekonomiczne,
- narzędzia do analizy spółek i sektorów.

Powyższe materiały udostępniane są w języku polskim, angielskim lub w języku obowiązującym na terenie danego kraju.

Po uruchomieniu serwisu, należy wybrać moduł z źródłami informacji na temat interesującego nas państwa.
Można wybrać Polskę lub inny kraj.


Biblioteka udostępnia bazę:
- w sieci UEP (komputery w Bibliotece Głównej oraz na terenie UEP, wejście bez logowania się),
- spoza sieci UEP* (komputery poza terenem Biblioteki i UEP, wejście po zalogowaniu się na stronie Dostęp do baz spoza sieci UEP).

*Wyłącznie doktoranci i pracownicy UEP mogą korzystać z bazy poza terenem Biblioteki i UEP.


UWAGA!

Wydawca bazy (Euromoney SA) zabrania automatycznego pobierania danych z wykorzystaniem tzw. robotów, szperaczy oraz wszelkich innych aplikacji, które automatycznie ściągają dane i pozwalają na ich przechowywanie lub zapisywanie na urządzeniach innych niż domena, na której są udostępnione przez Euromoney SA.

Euromoney SA zastrzega sobie prawo do natychmiastowego wstrzymania dostępu do bazy, jeżeli stwierdzi naruszenie powyższego zakazu przez użytkowników z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.