GDF Global Development Finance OnlineBaza statystyki międzynarodowej wydawana przez Bank Światowy, elektroniczna wersja drukowanego, dwutomowego rocznika o tym samym tytule.

Przedstawia dane o przepływach kapitału do krajów rozwijających się, o zadłużeniu tych krajów oraz dane o transakcjach prywatyzacyjnych ponad 200 państw rozwijających się.

Dane za lata 1960-2009 prezentowane są w ujęciu rocznym w odniesieniu do poszczególnych państw, a także obszarów i świata.


Serwis:
•  umożliwia:
- przeszukiwanie zasobu około 200 wskaźników,
- graficzną prezentację danych w postaci wykresów i map jak również kopiowanie danych do arkusza Excela,
•  jest udostępniany przez wydawcę bezpłatnie (w tzw. wolnym dostępie).


wykaz wszystkich baz Banku Światowego