JSTOR


Baza oferująca pełne teksty artykułów w zagranicznych czasopism naukowych i branżowych, najważniejszych dla danej dyscypliny naukowej.

Zawiera archiwa czasopism od pierwszych numerów nawet z XVII i XVIII wieku, do numerów sprzed ostatnich 3-5 lat (decyduje o tym wydawca). Nie udostępnia w wersji pełnotekstowej najnowszych numerów czasopism.

Nasza Biblioteka posiada dostęp do pełnych tekstów czasopism dostępnych w 3 kolekcjach: Business I, Business II, Business III.

Zakres tematyczny czasopism to m.in. biznes, ekonomia, finanse, historia ekonomii, statystyka, matematyka, ekonometria, prawo gospodarcze.

Ponadto użytkownicy bazy mogą korzystać z pełnych tekstów wszystkich czasopism naukowych opublikowanych przed rokiem 1923 (dla czasopism amerykańskich) i 1870 (dla pozostałych). Korzystanie z tych tekstów nie wymaga żadnej rejestracji i jest bezpłatne.

Osoby korzystające z opublikowanych w ten sposób zasobów mają prawo każdy artykuł ściągnąć na dysk, republikować lub wykorzystać w każdy inny - ale niekomercyjny - sposób.

Zasady korzystania:

Wyszukiwanie materiałów: należy wybrać zakładkę Search, a następnie zdecydować, w jaki sposób chcemy przeszukiwać bazę:
- wyszukiwanie proste - zakładka Basic Search - pozwala użytkownikowi na domyślne przeszukiwanie całej zawartości bazy, wystarczy wpisać dowolny termin, warto stosować pomiędzy poszczególnymi terminami kombinację operatorów logicznych AND, OR, NOT - dzięki temu, wyszukiwanie będzie skuteczniejsze;
- wyszukiwanie zaawansowane - zakładki Advanced Search lub Citation Locator - pozwala na przeszukiwanie bazy według różnych kryteriów (autora, tytułu artykułu, tytułu czasopisma, rok wydania, numer itp.).

Wybierając zakładkę Browse, użytkownik może przeglądać czasopisma według: tytułów (kolejność alfabetyczna), dyscyplin naukowych oraz wydawców.

Zakładka MyJSTOR umożliwia założenie tzw. indywidualnego konta użytkownika i zarządzanie wyszukanymi artykułami (tworzenie własnego archiwum, możliwość korzystania z artykułów bez konieczności ponownego ich wyszukiwania podczas kolejnej sesji).

Rezultaty poszukiwań można min.:
- przeglądać w formacie HTML lub PDF,
- pobrać i zapisać na własnym komputerze (format PDF),
- wydrukować dla własnych potrzeb,
- wysłać na adres e-mail (zakładka: Export this citation, a następnie email citations),
- eksportować do narzędzi zarządzającymi cytowaniami (RefWorks, EndNote),
- przechowywać w indywidualnym koncie użytkownika (MyJSTOR) - zakładka Save citation,

Każdy artykuł zawiera m.in. informacje o autorze (a także, o innych jego publikacjach - zakładka Items by...) oraz bibliografię załącznikową (zakładka: References).

Z bazy JSTOR można korzystać:
- w sieci UEP (komputery w Bibliotece Głównej oraz na terenie UEP),
- poza siecią UEP (komputery domowe użytkowników) - należy wejść na stronę Dostęp do baz poza UEP, wybrać bazę i zalogować się.