Nobliści


Nobliści to bibliograficzno-abstraktowa baza danych rejestrująca opisy bibliograficzne książek, artykułów z czasopism oraz prac w wydawnictwach zbiorowych autorstwa laureatów Nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii, jak również opisy bibliograficzne publikacji im poświęconych.

Baza tworzona jest w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, opiera się w całości o jej zbiory. Zawiera informacje o publikacjach drukowanych oraz elektronicznych.

Opisy bibliograficzne publikacji opracowane w języku polskim (i - dla części artykułów - w języku angielskim) zawierają:
- nazwiska autorów,
- tytuł publikacji,
- tytuł źródła (czasopisma lub książki),
- rok, vol., nr, strony,
- wydawcę,
- słowa kluczowe w języku polskim i/lub angielskim,
- język publikacji,
- kraj lub region, którego dotyczy artykuł,
- sygnaturę Biblioteki Głównej UE w Krakowie.

Zasady wyszukiwania:

1. Po lewej znajduje się rozwijany pasek z napisem Wybierz indeks. Za jego pomocą można wybrać sposób wyszukiwania opisów publikacji. Bazę można przeszukiwać według:
- autora/redaktora - opcję należy wybrać - kiedy wiemy, że dany autor/redaktor zajmuje się poszukiwaną przez tematyką,
- tytułu publikacji - opcję należy wybrać - kiedy wiemy, jakiego artykułu szukamy; nie trzeba znać całego tytułu wystarczy fragment, nie musi to być początek tytułu (w takim wyszukiwaniu pomaga nam przycisk Szukaj wewnątrz pola),
- serii - opcję należy wybrać - kiedy pragnie się znaleźć dokumenty związane ze sobą tematycznie lub wydawniczo,
- wydawcy - opcję należy wybrać - kiedy szukamy dokumentów poprzez nazwy instytucji, które je wydały; warto wiedzieć, że dokument może mieć kilku wydawców - wtedy wystarczy wyszukanie tylko przez jednego z nich,
- rok wydania - opcję należy wybrać - jeśli szukamy artykułów z konkretnego okresu lub jeśli chcemy sprawdzić interesujące zagadnienie na przestrzeni lat; opcja ta przydaje się przy zawężaniu wyników wyszukiwania; jeśli chcemy zaznaczyć więcej niż jeden rok, należy trzymać klawisz CTRL i zaznaczyć myszką interesujące nas lata,
- osób - opcję należy wybrać - jeśli chcemy wyszukać dokument, w którym mowa o szukanej przez nas osobie (są to głównie biografie, artykuły oraz reportaże przeprowadzone z noblistami),
- kraju/regionu - opcję należy wybrać - jeśli chcemy wyszukać informacji dotyczących jakiegoś zagadnienia w wybranym kraju lub regionie; domyślnie wszystkie artykuły dotyczą Polski, inne kraje i regiony pojawiają się tylko wtedy, kiedy jest o nich mowa w artykule,
- słów kluczowych - opcja pomaga w znalezieniu interesującego nas tematu, każdy z artykułów, których opisy znajdują się w tej bazie jest również zindeksowany za pomocą słów kluczowych, które określają poruszane w nim zagadnienia,
- źródeł - opcję należy wybrać - jeśli chcemy wyszukać jakie artykuły ukazały się w konkretnym czasopiśmie,
- terminów - opcję należy wybrać, gdy zawiedzie wyszukiwanie przez słowa kluczowe, ten sposób gwarantuje przeszukanie całego rekordu artykułu; oznacza to, że interesujący nas termin zostanie wyświetlony w wynikach nawet wówczas, gdy występuje tylko w abstrakcie,
- formy dokumentów - opcja pozwala przeszukiwać bazę według formy w jakiej została wydana poszukiwana przez nas pozycja, np. możemy wyszukać takie dokumenty jak: artykuł, książka, wydawnictwo seryjne lub dokument elektroniczny.

2. W bazie nie działa klawisz Enter.

3. W środkowej części ekranu znajdują się okna Indeks1 i Indeks2. Będą się w nich pojawiać wybrane z indeksów kryteria wyszukiwania. Obok znajdują się przyciski Wyczyść oraz Wyszukaj, a także operatory i oraz lub. Domyślnie zaznaczone jest i, co oznacza, że jeśli zostaną połączone dwa kryteria wyszukiwawcze muszą zostać spełnione oba, żeby informacja o artykule mogła znaleźć się w wynikach. Wybranie opcji lub oznaczać będzie, że co najmniej jedno z nich musi być spełnione. Przycisk Wyczyść służy do wymazania wszystkiego, co zostało wybrane w polach Indeks1 i Indeks2.

4. Rezultaty wyszukiwania można eksportować klikając na przycisk wyślij wyniki pocztą. Przycisk ten znajduje się po prawej stronie nad wyświetlonymi wynikami. Należy pamiętać, że wysyłane są opisy bibliograficzne, a nie całe rekordy (czyli bez słów kluczowych i abstraktu).

Z bazy Nobliści można korzystać w Internecie bez ograniczeń (w tzw. wolnym dostępie).