ScienceDirect (Elsevier)


Baza ScienceDirect zawiera elektroniczne wersje czasopism i książek z różnych dziedzin nauki, opublikowanych przez wydawnictwo Elsevier.

Baza jest udostępniana w Polsce wszystkim szkołom wyższym i instytucjom naukowym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (na podstawie decyzji o sfinansowaniu w całości krajowej licencji akademickiej).

Polska licencja akademicka obejmuje dostęp do pełnych tekstów:

• wszystkich czasopism z aktualizowanej corocznie listy Freedom Collection obejmującej 1851 tytułów bieżących z rocznikami od 1995 oraz archiwa ponad 420 tytułów niekontynuowanych lub kontynuowanych pod inną nazwą,
• wybranychpakietów książek: 1712 monografii z lat 2013 i 2014 oraz 803 wolumeny serii książkowych lub serii poradnikowych (handbooks) z lat 2011-2015.

Polska licencja akademicka nie obejmuje dostępu do pełnych tekstów innych czasopism, które znajdują się w bazie Science Direct, ale nie należą do kolekcji Freedom, w szczególności czasopism wydawanych przez Elsevier na rzecz towarzystw naukowych oraz czasopism medycznych spoza kolekcji Freedom.


Z bazy można korzystać:
- w sieci UEP (komputery w Bibliotece Głównej oraz na terenie UEP),
- poza siecią UEP (komputery domowe użytkowników) - należy wejść na stronę Dostęp do baz spoza sieci UEP, wybrać bazę i zalogować się.