ScienceDirect (Elsevier)


Baza ScienceDirect zawiera elektroniczne wersje czasopism naukowych i książek z różnych dziedzin nauki, opublikowanych przez wydawnictwo Elsevier oraz Academic Press i Harcourt Health Science.

Baza została udostępniona - w tym roku - bezpłatnie wszystkim szkołom wyższym i instytucjom naukowym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (na podstawie decyzji o sfinansowaniu w całości krajowej licencji akademickiej).

Krajowa licencja akademicka obejmuje wszystkie czasopisma z aktualizowanej corocznie listy Freedom Collection obejmującej 1851 tytułów bieżących z rocznikami od 1995 oraz archiwa ponad 420 tytułów niekontynuowanych lub kontynuowanych pod inną nazwą. Ponadto, w ramach polskiej licencji akademickiej zostaje utrzymany dostęp do czterech czasopism, które zostały usunięte z listy Freedom Collection w roku 2013 (The Lancet, The Lancet Infectious Diseases, The Lancet Neurology oraz The Lancet Oncology, patrz informacja wydawcy). Licencja krajowa nie obejmuje innych czasopism, które znajdują się w bazie Science Direct, ale nie należą do kolekcji Freedom, w szczególności czasopism wydawanych przez Elsevier na rzecz towarzystw naukowych (np. serii Cell Press i Clinics) oraz czasopism medycznych spoza kolekcji Freedom, które były objęte licencją konsorcyjną przed rokiem 2010, natomiast teraz muszą być prenumerowane indywidualnie przez zainteresowane instytucje. Na stronach wydawcy można znaleźć dodatkowe informacje o czasopismach Elsevier, w szczególności dostępnych poza licencją na zasadzie Free Access lub OpenAcess oraz listę Freedom Collection w formacie excel.

W czerwcu 2015 licencja krajowa Elsevier została rozszerzona o 1. pakiet książek zawierający 838 książek (głównie monografii) z roku 2013 oraz 803 wolumenów serii książkowych lub serii poradnikowych (handbooks) z lat 2011-2015. W styczniu 2016 licencja została rozszerzona o 2. pakiet książek obejmujący 874 książek (głównie monografii) z roku 2014.

Bazę można przeglądać wybierając jeden z serwerów:

ScienceDirect (Elsevier):
- serwis należący do wydawcy, zawiera informacje o wszystkich publikacjach wydawnictwa Elsevier (książki, czasopisma),
- pozycje oferowane w wersji pełnotekstowej oznaczono kluczem w kolorze zielonym,
- umożliwia utworzenie osobistego konta użytkownika i zarządzanie powiadomieniami,

ScienceDirect/ICM (portal Infona):
- portal aktualizowany na bieżąco, udostepniany przez Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego (ICM),
- zawiera pełne teksty czasopism wydawnictwa Elsevier, Springer, IEEE, ACS
- pozycje oferowane w wersji pełnotekstowej oznaczono obrazkiem przedstawiającym okulary.


Biblioteka Główna rekomenduje korzystanie z bazy na serwerze wydawcy.

Z bazy na serwerze wydawcy można korzystać:
- w sieci UEP (komputery w Bibliotece Głównej oraz na terenie UEP),
- poza siecią UEP (komputery domowe użytkowników) - należy wejść na stronę Dostęp do baz poza UEP, wybrać bazę i zalogować się.