SIGŻ System Informacji o Gospodarce Żywnościowej


Bibliografia abstraktowa artykułów z polskich czasopism, wydawnictw seryjnych i materiałów pokonferencyjnych, książek i aktów prawnych dotyczących rolnictwa, przemysłu spożywczego, leśnej gospodarki niedrzewnej.