OECD iLibrary


OECD iLibrary to platforma udostępniająca pełne teksty publikacji wydawanych przez Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD) - Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju.

Serwis zawiera materiały w języku angielskim i/lub francuskim:
- książki,
- serie wydawnicze,
- raporty i tabele z danymi statystycznymi o krajach,
- biuletyny i czasopisma,
- prognozy i roczniki,
- bibliografie,
- roczniki statystyczne,
- czasopisma statystyczne,
- interaktywne statystyczne bazy danych.


Zasady korzystania:

1. Baza posiada domyślny interfejs w języku angielskim (można go zmienić na język francuski).

2. Rezultaty poszukiwań można m.in.:
- przeglądać w formacie PDF, CSV, XLS,
- pobrać i zapisać na własnym komputerze (format PDF, CSV, XLS),
- wydrukować dla własnych potrzeb,
- przenieść do Marked List (tzw. schowka).

3. Użytkownik może także zarządzać tzw. alertami (powiadomienia - informacje na adres e-mail o nowych publikacjach na dany temat, o nowym numerze danego czasopisma itp.).

4. Wybrane tabele w formacie PDF zawierają Linki (StatLinks) przekierowujące do danych źródłowych (w formacie arkusza kalkulacyjnego). Z tego udogodnienia mogą korzystać również użytkownicy publikacji drukowanych. Wystarczy wpisać link znajdujący się pod tabelą lub wykresem w oknie przeglądarki internetowej, żeby uzyskać dostęp do danych źródłowych.

5. Więcej informacji na temat korzystania z serwisu znaleźć można w instrukcji opracowanej w języku polskim i angielskim.

6.Biblioteka udostępnia bazę:
- w sieci UEP (komputery w Bibliotece Głównej oraz na terenie UEP - autoryzacja na podstawie IP),
- poza siecią UEP (komputery domowe użytkowników) - należy wejść na stronę Dostęp do baz spoza sieci UEP, wybrać bazę i zalogować się.