WDI World Development Indicators OnlineBaza statystyki międzynarodowej wydawana przez Bank Światowy.
Zawiera dane statystyczne za lata 1960-2009, prezentowane w ujęciu rocznym w odniesieniu do poszczególnych państw (obecnie ponad 200), a także obszarów i świata.


Serwis:

•  pozwala na analizę tempa rozwoju społeczno-gospodarczego krajów i ich wielowymiarowe porównania,

•  umożliwia:
- przeszukiwanie zasobu około 900 wskaźników, dotyczących m.in. dochodu narodowego, inflacji, edukacji, finansów, bankowości, przemysłu, rolnictwa, transportu i komunikacji, zatrudnienia i bezrobocia, płac, handlu zagranicznego, ochrony zdrowia,

- graficzną prezentację danych w postaci wykresów i map jak również kopiowanie danych do arkusza Excela,

•  jest udostępniany przez wydawcę bezpłatnie (w tzw. wolnym dostępie).

wykaz wszystkich baz Banku Swiatowego