Springer


Baza z czasopismami i książkami z różnych dziedzin nauki, opublikowanymi przez koncern wydawniczy Springer Verlag oraz Kluwer Academic Publishers.

Baza została udostępniona - w tym roku - bezpłatnie wszystkim szkołom wyższym i instytucjom naukowym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (na podstawie decyzji o sfinansowaniu w całości krajowej licencji akademickiej).

Bazę można przeglądać wybierając jeden z serwerów:

SpringerLink
- serwis tworzony przez wydawcę, zawiera informacje o wszystkich publikacjach Springera,
- pozycje w wersji pełnotekstowej oznaczono zielonym prostokątem,

Springer/ICM (portal Infona):
- portal aktualizowany na bieżąco, udostepniany przez Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego (ICM),
- zawiera pełne teksty czasopism wydawnictwa Elsevier, Springer, IEEE, ACS
- pozycje oferowane w wersji pełnotekstowej oznaczono obrazkiem przedstawiającym okulary.

Biblioteka Główna rekomenduje korzystanie z bazy na serwerze wydawcy.

Licencja krajowa obejmuje obecnie 1878 czasopism bieżących oraz 401 czasopism archiwalnych wraz ze wszystkimi dostępnymi elektronicznie rocznikami archiwalnymi (dla ok. 1.290 tytułów dostępne są głebokie archiwa do 1 wolumenu włącznie), patrz katalog czasopism na rok 2015. Archiwa czasopism sprzed 1997 roku dostępne są na razie tylko na serwerze SpringerLink, ale będą archiwizowane na serwerze ICM. Ponadto w ramach kolekcji Springer dostępnych jest 612 bieżących czasopism otwartych (Open Access).

Licencja krajowa Springer nie obejmuje czasopism nieanglojęzycznych i niektórych czasopism na serwerze SpringerLink, które są dostępne tylko w ramach indywidualnych subskrypcji, 25 czasopism farmakologicznych ADIS i 72 czasopism wydawanych przez Springera od 2013 roku.

W ramach licencji krajowej udostępniane są także archiwa serii książkowych Springera, w tym 17 serii od pierwszego wolumenu do rocznika 2008 oraz dalszych 9 serii z archiwami z lat 1997-2008, w sumie 10558 wolumenów (patrz także lista wolumenów w seriach książkowych), a także 16.700 e-książek anglojęzycznych wydanych przez Springera w latach 2004, 2005 i 2009-2011. ICM stara się o finansowanie zakupu e-książek Springera z lat 2006-2008 i 2012, a także zdigitalizowanego archiwum wszystkich książek wydanych przez Springera przed 2004 rokiem (ok. 50.000 tytułów anglojęzycznych). Książki te są już dostępne na zasadzie testowej na platformie SpringerLink dla wszystkich instytucji korzystających z licencji krajowej Springer.

Biblioteka Główna umożliwia dostęp do bazy na serwerze wydawcy:
- w sieci UEP (komputery w Bibliotece oraz na terenie UEP),
- poza siecią UEP (komputery domowe użytkowników) - należy wejść na stronę Dostęp do baz poza UEP, wybrać bazę i zalogować się.