Web of Science


Web of Science (WoS) to pakiet anglojęzycznych baz wydawanych przez firmę Clarivate Analytics (poprzednio: Thomson Reuters, Filadelfijski Instytut Informacji Naukowej).

Serwis został udostępniony - w tym roku - bezpłatnie wszystkim szkołom wyższym i instytucjom naukowym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego za pośrednictwem Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego (ICM) przy Uniwersytecie Warszawskim.

WoS rejestruje m.in. zawartość czasopism naukowych oraz materiałów konferencyjnych i umożliwia:
- wyszukanie literatury na określony temat lub określonego autora,
- sprawdzenie cytowań, tzn. kto, gdzie, kiedy, ile razy odwoływał się do pracy danego autora.

Platforma Web of Science udostępnia poniższe bazy:

• pakiet Web of Science Core Collection: Citation Indexes (indeksy cytowań)
- Science Citation Index Expanded (SCI-EXPANDED)
- Social Sciences Citation Index (SSCI)
- Arts & Humanities Citation Index (A&HCI)
- Conference Proceedings Citation Index- Science (CPCI-S)
- Conference Proceedings Citation Index- Social Science & Humanities (CPCI-SSH)
- Book Citation Index- Science (BKCI-S)
- Book Citation Index- Social Sciences & Humanities (BKCI-SSH)
- Emerging Sources Citation Index (ESCI)

• pakiet Web of Science Core Collection: Chemical Indexes
- Current Chemical Reactions (CCR-EXPANDED)
- Index Chemicus (IC)

• pakiet Web of Science Citation Connection
- BIOSIS Citation Index
- Current Contents Connect
- Data Citation Index
- Derwent Innovations Index (DII)
- Zoological Records (ZR).
- Medline
- SciELO Citation Index
- KCI-Korean Journal Database

• Journal Citation Reports

• Essential Science Indicators.


Platforma umożliwia także korzystanie z EndNote - programu do tworzenia przypisów i bibliografii załącznikowej (zobacz więcej informacji).


Szczegółowe informacje na temat zawartości WoS oraz zasad wyszukiwania informacji znaleźć można na stronie wydawcy.

Biblioteka udostępnia WoS:
- w sieci UEP (komputery w Bibliotece Głównej oraz na terenie UEP, wejście bez logowania się),
- spoza sieci UEP* (komputery poza terenem Biblioteki i UEP, wejście po zalogowaniu się na stronie Dostęp do baz spoza sieci UEP.