Web of Science


Web of Science (WoS) to pakiet anglojęzycznych baz wydawanych przez firmę Thomson Reuters (poprzednio: Filadelfijski Instytut Informacji Naukowej).

Serwis został udostępniony - w tym roku - bezpłatnie wszystkim szkołom wyższym i instytucjom naukowym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego za pośrednictwem Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego (ICM) przy Uniwersytecie Warszawskim.

WoS rejestruje m.in. zawartość czasopism naukowych oraz materiałów konferencyjnych i umożliwia:
- wyszukanie literatury na określony temat lub określonego autora,
- sprawdzenie cytowań, tzn. kto, gdzie, kiedy, ile razy odwoływał się do pracy danego autora.

Platforma Web of Science udostępnia poniższe bazy:

• pakiet Web of Science Core Collection: Citation Indexes (indeksy cytowań)
- Science Citation Index Expanded (SCI-EXPANDED)
- Social Sciences Citation Index (SSCI)
- Arts & Humanities Citation Index (A&HCI)
- Conference Proceedings Citation Index- Science (CPCI-S)
- Conference Proceedings Citation Index- Social Science & Humanities (CPCI-SSH)
- Book Citation Index- Science (BKCI-S)
- Book Citation Index- Social Sciences & Humanities (BKCI-SSH)
- Emerging Sources Citation Index (ESCI)

• pakiet Web of Science Core Collection: Chemical Indexes
- Current Chemical Reactions (CCR-EXPANDED)
- Index Chemicus (IC)

• pakiet Web of Science Citation Connection
- BIOSIS Citation Index
- Current Contents Connect
- Data Citation Index
- Derwent Innovations Index (DII)
- Zoological Records (ZR).
- Medline
- SciELO Citation Index
- KCI-Korean Journal Database.


Platforma umożliwia także korzystanie z EndNote Web - programu do tworzenia bibliografii załącznikowej (zobacz więcej informacji).


Szczegółowe opisy zawartości baz oraz instrukcja obsługi:
- w materiałach przygotowanych przez ICM (instrukcja PDF, film szkoleniowy),
- na stronie firmy Thomson Reuters.


Biblioteka Główna umożliwia dostęp do WoS:
- w sieci UEP (komputery w Bibliotece oraz na terenie UEP),
- poza siecią UEP (komputery domowe użytkowników) - należy wejść na stronę Dostęp do baz poza UEP, wybrać bazę i zalogować się.