Bazy Biblioteki Instytutu Turystyki w Warszawie


Bazy tworzone w Bibliotece Instytutu Turystyki w Warszawie. Zawierają opisy bibliograficzne publikacji gromadzonych przez Bibliotekę, uwzględniają:
- książki (od 1903 roku),
- czasopisma,
- artykuły z czasopism o tematyce turystycznej (od 1994 roku),
- prace naukowo-badawcze, ekspertyzy, raporty wykonane w Instytucie Turystyki (od 1996 roku).

Pełnią funkcję specjalistycznego przewodnika po literaturze na temat turystyki i krajoznawstwa, geografii Polski i świata, ochrony środowiska, rolnictwa, zagospodarowania przestrzennego oraz kartografii.
Można je przeszukiwać według:
- autora,
- tytułu,
- słów kluczowych i haseł przedmiotowych.

Bazy Biblioteki Instytutu Turystyki udostępniane są bez ograniczeń w Internecie.