ProQuest bazy


Firma ProQuest to dostawca baz z różnych dziedzin nauki.

Biblioteka Główna oferuje dostęp do baz ProQuest z zakresu nauk ekonomicznych:

  • ProQuest ABI/INFORM Complete (ABI/INFORM Global, ABI/INFORM Trade and Industry, ABI/INFORM Dateline oraz ABI/INFORM Archive),
  • ProQuest Entrepreneurship,
  • ProQuest Accounting & Tax.
  • Powyższe bazy zawierają (opublikowane głównie w języku angielskim): pełne teksty czasopism, tzw. "business cases"oraz szeroki wybór seryjnych raportów, analiz ekonomicznych, danych statystycznych z renomowanych ośrodków badawczych.


    Biblioteka Główna udostępnia bazy ProQuest:
    - w sieci UEP (komputery w Bibliotece Głównej oraz na terenie UEP),
    - poza siecią UEP (komputery domowe użytkowników) - należy wejść na stronę Dostęp do baz poza UEP, wybrać bazę i zalogować się.