Archiwum wiadomości - lipiec 2018 r.

2.07.2018

Rozprawa doktorska przed obroną w Czytelni Czasopism - mgr Agata Dybioch


W Czytelni Czasopism można zapoznać się z poniższą rozprawą doktorską przed obroną:


mgr Agata Dybioch

"Rola kapitału strukturalnego w procesie zarządzania urzędami gmin wiejskich"

  • Wydział Zarządzania UEP
  • promotor: dr hab. Jan Fazlagić, prof. nadzw. UEP
  • recenzenci:
   - prof. zw. dr hab. Wojciech Dyduch, UE w Katowicach
   - prof. zw. dr hab. Irena Hejduk, SGH w Warszawie
  • obrona: 16.07.2018, godz. 10.00, sala 236 A w Budynku Głównym UEP (al. Niepodległości 10)