Archiwum wiadomości - wrzesień 2018 r.

11.09.2018

Rozprawa doktorska przed obroną w Czytelni Czasopism - mgr Sebastian Narojczyk


W Czytelni Czasopism można zapoznać się z poniższą rozprawą doktorską przed obroną:


mgr Sebastian Narojczyk

"Zarządzanie kompetencjami przedsiębiorstw w procesie kształtowania ich konkurencyjności"

  • Wydział Zarządzania UEP
  • promotor: dr hab. Dariusz Nowak, prof. nadzw. UEP
  • promotor pomocniczy: dr Sebastian Chęciński, UEP
  • recenzenci:
   - prof. dr hab. Henryk Sobolewski, WSL w Poznaniu
   - dr hab. Andrzej Jaki, prof. nadzw. UE w Krakowie
  • obrona: 28.09.2018, godz. 13.30, sala 236 A w Budynku Głównym UEP (al. Niepodległości 10)

18.09.2018

Baza CEEOL - bezpłatny dostęp do e-książek Wydawnictwa UEP


Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu nawiązało współpracę z bazą Central and Eastern European Online Library (CEEOL).

CEEOL to baza online zawierająca pełne teksty czasopism i książek z zakresu nauk społecznych
i humanistycznych, wydane w różnych językach (w tym w języku polskim) na terenie Europy Środkowej, Wschodniej i Południowo-Wschodniej. Ponad 60% publikacji zgromadzonych w bazie udostępniane jest bezpłatnie w trybie Open Access).

W bazie CEEOL znajduje się obecnie 15 książek opublikowanych przez Wydawnictwo UEP. Można z nich korzystać bezpłatnie po zarejestrowaniu się w bazie (opcja Register).

Lista książek udostępnianych przez Wydawnictwo UEP w bazie CEEOL będzie sukcesywnie poszerzana.

Zachęcamy do lektury!


wejście do e-książek Wydawnictwa UEP w bazie CEEOL

11.09.2018

Rozprawa doktorska przed obroną w Czytelni Czasopism - mgr Agnieszka Jankowiak-Kaczmarek


W Czytelni Czasopism można zapoznać się z poniższą rozprawą doktorską przed obroną:


mgr Agnieszka Jankowiak-Kaczmarek

"Znaczenie wartości dla klienta w wyborze dostawców w branży narzędziowej na rynkach międzynarodowych"

  • Wydział Gospodarki Międzynarodowej UEP
  • promotor: dr hab. Małgorzata Bartosik-Purgat, prof. nadzw. UEP
  • promotor pomocniczy: dr Łukasz Puślecki, UEP
  • recenzenci:
   - prof. dr hab. Maja Szymura -Tyc, prof. nadzw. UE w Katowicach
   - prof. dr hab. Maciej Urbaniak, prof. zw. UŁ
  • obrona: 26.09.2018, godz. 10.30, sala 236 A w Budynku Głównym UEP (al. Niepodległości 10)

10.09.2018

Rozprawa doktorska przed obroną w Czytelni Czasopism - mgr inż. Krzysztof Juś


W Czytelni Czasopism można zapoznać się z poniższą rozprawą doktorską przed obroną:


mgr inż. Krzysztof Juś

"Mikrobiologiczne metody ograniczania występowania grzybów i mykotoksyn fuzaryjnych w łańcuchu żywnościowym"

  • Wydział Towaroznawstwa UEP
  • promotor: dr hab. inż. Daniela Gwiazdowska, UEP
  • recenzenci:
   - dr hab. inż. Regina Borek-Wojciechowska, prof. nadzw. UTH w Radomiu
   - dr hab. Tomasz Lech, prof. nadzw. UE w Krakowie
  • obrona: 17.09.2018, godz. 13.00, sala 308 A w Budynku Głównym UEP (al. Niepodległości 10)

10.09.2018

Rozprawa doktorska przed obroną w Czytelni Czasopism - mgr Dorota Leończuk


W Czytelni Czasopism można zapoznać się z poniższą rozprawą doktorską przed obroną:


mgr Dorota Leończuk

"Konstrukty oceny wydajności adaptacyjnego łańcucha dostaw"

  • Wydział Gospodarki Międzynarodowej UEP
  • promotor: prof. dr hab. inż. Joanicjusz Nazarko, Politechnika Białostocka
  • promotor pomocniczy: dr Urszula Ryciuk, Politechnika Białostocka
  • recenzenci:
   - dr hab. inż. Anna Kosieradzka, prof. PW
   - prof. zw. dr hab. Jarosław Witkowski, UE we Wrocławiu
  • obrona: 14.09.2018, godz. 9.00, sala 308 A w Budynku Głównym UEP (al. Niepodległości 10)

6.09.2018

Rozprawa doktorska przed obroną w Czytelni Czasopism - mgr Jacob Mendel


W Czytelni Czasopism można zapoznać się z poniższą rozprawą doktorską przed obroną:


mgr Jacob Mendel

"The Economic Perspective on Smart Grid Cyber Security"

  • Wydział Gospodarki Międzynarodowej UEP
  • promotor: prof. dr hab. Tadeusz Kowalski, prof. zw. UEP
  • promotor pomocniczy: dr Piotr Lis, Coventry University London
  • recenzenci:
   - prof. dr hab. Alojzy Nowak, prof. zw. UW
   - Gary L. Evans, PhD, Associate Professor Faculty of Business, University of Prince Edward Island, Canada
  • obrona: 18.09.2018, godz. 12.00, sala 308 A w Budynku Głównym UEP (al. Niepodległości 10)

6.09.2018

Rozprawa doktorska przed obroną w Czytelni Czasopism - mgr Paula Pestka


W Czytelni Czasopism można zapoznać się z poniższą rozprawą doktorską przed obroną:


mgr Paula Pestka

"Analiza i hierarchizacja kryteriów wyboru obiektów day spa w opinii konsumentów i pracowników"

  • Wydział Gospodarki Międzynarodowej UEP
  • promotor: prof. dr hab. Henryk Mruk, prof. zw. UEP
  • recenzenci:
   - dr hab. E. Jadwiga Biesaga-Słomczewska , prof. nadzw. UŁ
   - prof. dr hab. Aniela Styś, prof. zw. WSB we Wrocławiu
  • obrona: 19.09.2018, godz. 13.00, sala 114 B w Budynku B UEP (al. Niepodległości 12)

6.09.2018

Rozprawa doktorska przed obroną w Czytelni Czasopism - mgr Tomasz Grzegorczyk


W Czytelni Czasopism można zapoznać się z poniższą rozprawą doktorską przed obroną:


mgr Tomasz Grzegorczyk

"Determinanty akceptacji produktów autonomicznych przez konsumentów"

  • Wydział Gospodarki Międzynarodowej UEP
  • promotor: dr hab. Rafał Śliwiński, prof. nadzw. UEP
  • recenzenci:
   - prof. dr hab. Ewa Kieżel, prof. zw. UE w Katowicach
   - dr hab. Krzysztof Wach, prof. nadzw. UE w Krakowie
  • obrona: 18.09.2018, godz. 9.00, sala 326 A w Budynku Głównym UEP (al. Niepodległości 10)

5.09.2018

Rozprawa doktorska przed obroną w Czytelni Czasopism - mgr Marek Rybacki


W Czytelni Czasopism można zapoznać się z poniższą rozprawą doktorską przed obroną:


mgr Marek Rybacki

"Zarządzanie zasobami niematerialnymi w przedsiębiorstwie międzynarodowym na przykładzie branży motoryzacyjnej"

  • Wydział Gospodarki Międzynarodowej UEP
  • promotor: prof. dr hab. Jerzy Schroeder, prof. zw. UEP
  • recenzenci:
   - prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UEP
   - dr hab. Przemysław Skulski, prof. nadzw. UE we Wrocławiu
  • obrona: 18.09.2018, godz. 12.00, sala 14B w Budynku B UEP (al. Niepodległości 10)

3.09.2018

"Wielkopolska Press Photo 2013" - pokonkursowa wystawa fotografii w czytelniach


Zapraszamy do Czytelni Książek i Czytelni Czasopism na wystawę prac nagrodzonych i wyróżnionych
w konkursie fotografii prasowej "Wielkopolska Press Photo 2013".

Celem konkursu organizowanego od 2000 roku przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu jest wspieranie i popularyzowanie dokonań fotoreporterów prasy lokalnej.


Wystawę można oglądać w godzinach otwarcia czytelni do dnia 30.11.2018.

Wstęp wolny. Zapraszamy!


Więcej informacji o wystawie