Bazy danych - wykaz alfabetycznyA B C D E F G H I J K L M N O P R S T U W ZUwaga! Wejście do wybranej bazy - po kliknięciu w jej nazwę.
Dostęp do baz oznaczonych kłódką jest możliwy tylko na terenie Biblioteki i UEP,
aby skorzystać z nich w domu - należy wejść na stronę: Dostęp do baz spoza sieci UEP.  - informacje o bazie

 - dostęp do bazy ograniczony: tylko dla uprawnionych użytkowników UEP

 - dostęp do bazy bez ograniczeń (baza ogólnodostępna w Internecie)

 - baza dostępna również spoza sieci UEP

 - baza jednostanowiskowa, dostęp tylko na terenie BG UEP (w Czytelni Książek i Czytelni Czasopism)

 - baza w języku polskim

 - baza w języku angielskim

 - baza zawiera książki (pełne teksty)


Pytania i uwagi: Dorota Wojewoda, d.wojewoda@ue.poznan.pl, tel. 61 854 32 41


AGRO

baza bibliograficzna

Amadeus

baza z danymi finansowymi firm z 45 krajów europejskich

1. Baza jest udostępniana w Bibliotece na 12 komputerach w Czytelni Książek (znajdujących się w Mediatece) i na 2 komputerach w Czytelni Czasopism. Wejście do bazy w Bibliotece bez konieczności logowania się (na pulpitach komputerów jest skrót z wejściem do bazy). Z bazy mogą korzystać wszyscy zainteresowani użytkownicy.

2. Pracownicy, doktoranci i studenci UEP mogą korzystać z bazy poza terenem Biblioteki i Uczelni poprzez usługę "Dostęp do baz spoza sieci UEP".

3. Baza jest udostępniania w Bibliotece i poprzez usługę "Dostęp do baz spoza sieci UEP" bez możliwości pobierania danych.

4. Pracownicy i doktoranci UEP mogą otrzymać indywidualny dostęp do bazy z opcją pobierania danych (w celach naukowych). Prosimy o kontakt w tej sprawie z: mgr Dorotą Wojewodą (e-mail: d.wojewoda@ue.poznan.pl).

UWAGA! Od 2016 roku wydawca bazy wprowadził dla użytkowników korzystających z indywidualnego dostępu limit pobierania danych (200 rekordów na miesiąc).

Bankowość * Finanse * Samorząd - Wiedza on-line

pełne teksty artykułów z czasopism: Bank, Nowoczesny Bank Spółdzielczy, Europejski Doradca Samorządowy, Finansowanie Nieruchomości, Kurier Finansowy

Aby korzystać z pełnotekstowych bieżących i archiwalnych wydań czasopism należy założyć sobie konto na portalu.

Baza Lektury

baza bibliograficzna

UWAGA! Od 01.04.2015 baza nie jest aktualizowana.

BazEkon

baza bibliograficzno-abstraktowa

wybrane publikacje w pełnym tekście

BazTech

baza bibliograficzno-abstraktowa

wybrane publikacje w pełnym tekście

Cambridge Journals

pełne teksty czasopism opublikowanych od roku 1997 do roku bieżącego

CEIC Data

dane statystyczne z całego świata

UWAGA! Baza dostępna przez internet tylko w sieci UEP tj. w Bibliotece i w budynkach UEP. Aby wejść do bazy należy wybrać opcję: Click here for guest access

Baza dostępna do dnia 31.12.2017.

Cytowania w BazEkon

polski indeks cytowań z ekonomii oraz nauk pokrewnych

Czasopisma zagraniczne w Poznaniu

katalog czasopism

UWAGA! Od 01.07.2009 baza nie jest aktualizowana.

EBSCO bazy

bazy bibliograficzno-abstraktowe oraz pełnotekstowe

po uruchomieniu należy wybrać zakładkę EBSCOhost Web, serwis posiada polski interfejs wyszukiwawczy (ale słowa kluczowe należy wpisywać w języku angielskim)

eIFRS

baza pełnotekstowa

dostęp jednoczesny dla 1 użytkownika

EIKON Thomson Reuters

baza z danymi finansowymi, makrekonomicznymi i statystycznymi

dostęp jednoczesny dla 1 użytkownika

UWAGA! Z bazy mogą korzystać tylko pracownicy i studenci UEP na wyznaczonym komputerze w Czytelni Czasopism.

Emerald

baza pełnotekstowa

EMIS Professional

baza pełnotekstowa, baza z danymi finansowymi oraz informacjami o fuzjach i przejęciach

po uruchomieniu bazy należy wybrać Polskę lub inne państwo

Od 1.01.2018 baza zawiera moduł DealWatch oraz zaawansowane narzędzia do analizy spółek i sektorów.

GMID Global Market Information Database zobacz Passport

baza z danymi statystycznymi, raportami i analizami

GUS Główny Urząd Statystyczny

baza z danymi statystycznymi

IBUK Libra

baza pełnotekstowa

jednoczesny dostęp do danego tytułu dla 5 użytkowników

Zalecamy korzystanie z bazy w przeglądarkach: Mozilla Firefox lub Safari.

INFORLEX Ekspert SuperPremium

baza pełnotekstowa

Journal Citation Reports

wykaz tytułów czasopism posiadających wskaźnik Impact Factor

po wejściu na stronę Web of Science, proszę wybrać zakładkę Journal Citation Reports

JSTOR

baza pełnotekstowa

Legalis

pełne teksty aktów prawnych oraz książek i czasopism opublikowanych przez C.H. Beck

dostęp jednoczesny dla 10 użytkowników

LEX LEX 2

baza bibliograficzna; pełne teksty aktów prawnych, książek i czasopism

dostęp jednoczesny dla 10 użytkowników

NASBI

pełne teksty książek m.in. wydawnictwa Helion

Aby wyszukiwać, wypożyczać i czytać książki, należy zalogować się do indywidualnego konta użytkownika bazy. Aby założyć konto należy: 1. wybrać opcję zarejestruj się, 2. wypełnić formularz rejestracyjny, 3. potwierdzić założenie konta poprzez link aktywacyjny przesłany na adres e-mail.

Nature - czasopismo na serwerze wydawcy

pełne teksty artykułów od 2007 roku

Notoria Serwis Online

informacje o polskich spółkach notowanych na GPW

dostęp jednoczesny dla 1 użytkownika

UWAGA! Z bazy mogą korzystać tylko pracownicy i studenci UEP na wyznaczonym komputerze w Czytelni Czasopism.

OECD iLibrary

baza pełnotekstowa

baza z danymi statystycznymi

Oxford Journals - Economics and Finance

pełne teksty artykułów z czasopism z kolekcji Economics and Finance opublikowanych od roku 1996 do roku bieżącego

Passport + Cities + Industrial

baza z danymi statystycznymi, raportami i analizami

instrukcja wyszukiwania informacji: w bazie (PDF) oraz w module
Industrial (PDF)

ProQuest bazy

bazy bibliograficzno-abstraktowe oraz pełnotekstowe

serwis umożliwia korzystanie z polskiego interfejsu wyszukiwawczego
(ale słowa kluczowe należy wpisywać w języku angielskim)

SAGE Journals

pełne teksty artykułów z czasopism opublikowanych od roku 1999 do roku bieżącego

Science - czasopismo na serwerze wydawcy

pełne teksty artykułów od 2007 roku

ScienceDirect (Elsevier) - na serwerze wydawnictwa Elsevier

pełne teksty czasopism opublikowanych od roku 1995 do roku bieżącego i wybranych książek

Scopus

baza bibliograficzno-abstraktowa, indeksy cytowań

SpringerLink - na serwerze wydawcy

baza pełnotekstowa

pełne teksty wybranych czasopism i książek wydawnictwa Springer

Web of Science

platforma z pakietem baz i indeksów cytowań

Wiley Online Library

baza pełnotekstowa

pełne teksty artykułów z czasopism opublikowanych od roku 1997 do roku bieżącego, pełne teksty książek wydanych w roku 2009 oraz 2015

Zbiory Ośrodka Historii UEP

opisy dokumentów związanych z historią UEP