Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności Jak wyłączyć cookies? Cyberbezpieczeństwo AKCEPTUJĘ

Bazy danych - wykaz alfabetycznyA B C D E F G H I J K L M N O P R S T U W ZUwaga! Wejście do wybranej bazy - po kliknięciu w jej nazwę.
Dostęp do baz oznaczonych kłódką jest możliwy tylko na terenie Biblioteki i UEP,
aby skorzystać z nich w domu - należy wejść na stronę: Dostęp do baz spoza sieci UEP.  - informacje o bazie

 - dostęp do bazy ograniczony: tylko dla uprawnionych użytkowników UEP

 - dostęp do bazy bez ograniczeń (baza ogólnodostępna w Internecie)

 - baza dostępna również spoza sieci UEP

 - baza jednostanowiskowa, dostęp tylko na terenie BG UEP (w Czytelni Czasopism)

 - baza w języku polskim

 - baza w języku angielskim

 - baza zawiera książki (pełne teksty)


Pytania i uwagi: Dorota Wojewoda, d.wojewoda@ue.poznan.pl, tel. 61 854 32 41


AGRO

baza bibliograficzna

Bankowość * Finanse * Samorząd - Wiedza on-line

pełne teksty artykułów z czasopism: Bank, Nowoczesny Bank Spółdzielczy, Europejski Doradca Samorządowy, Finansowanie Nieruchomości, Kurier Finansowy

Aby korzystać z pełnotekstowych bieżących i archiwalnych wydań czasopism należy założyć sobie konto na portalu.

Baza Lektury

baza bibliograficzna

UWAGA! Od 01.04.2015 baza nie jest aktualizowana.

Baza Wiedzy UEP

dorobek publikacyjny i pozapublikacyjny pracowników
i doktorantów UEP od roku 2018 oraz z wybranych lat wcześniejszych

BazEkon

baza bibliograficzno-abstraktowa

wybrane publikacje w pełnym tekście

BazTech

baza bibliograficzno-abstraktowa

wybrane publikacje w pełnym tekście

Cambridge Journals

pełne teksty czasopism z różnych dziedzin nauki opublikowanych od roku 1997 do roku bieżącego

(w ramach kolekcji Full)

Pracownicy i doktoranci UEP mogą bezpłatnie publikować artykuły w wybranych czasopismach Cambridge. Więcej informacji na stronie Wirtualnej Biblioteki Nauki.

CEEOL

pełne teksty książek opublikowanych przez Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

CEIC Data

dane statystyczne i makroekonomiczne z całego świata

jak korzystać z bazy - instrukcja (PDF)

Cytowania w BazEkon

polski indeks cytowań z ekonomii oraz nauk pokrewnych

Czasopisma zagraniczne w Poznaniu

katalog czasopism

UWAGA! Od 01.07.2009 baza nie jest aktualizowana.

EBSCO bazy

informacje o publikacjach z różnych dziedzin nauki, pełne teksty czasopism i książek

po wejściu na stronę należy wybrać platformę EBSCOhost Web

EIKON Thomson Reuters

baza z danymi finansowymi, makrekonomicznymi i statystycznymi

dostęp jednoczesny dla 1 użytkownika

UWAGA! Z bazy mogą korzystać od dnia 3.10.2020 tylko pracownicy i studenci UEP na wyznaczonym komputerze w Mediatece Czytelni Książek.

Emerald

pełne teksty czasopism (z kolekcji Management) i książek z różnych dziedzin nauki

Pracownicy i doktoranci UEP mogą bezpłatnie publikować artykuły w wybranych czasopismach wydawnictwa Emerald. Więcej informacji na stronie Wirtualnej Biblioteki Nauki.

EMIS Professional

baza pełnotekstowa, baza z danymi finansowymi oraz informacjami o fuzjach i przejęciach

po uruchomieniu bazy należy wybrać Polskę lub inne państwo

Equity RT

serwis do analizy finansowej spółek notowanych na ponad 110 giełdach

dostęp jednoczesny dla 1 użytkownika

UWAGA! Z bazy mogą korzystać od dnia 3.10.2020 tylko pracownicy i studenci UEP na wyznaczonym komputerze w Mediatece Czytelni Książek.

GUS Główny Urząd Statystyczny

baza z danymi statystycznymi

IBUK Libra

pełne teksty książek i podręczników opublikowanych przez polskich wydawców, w tym Wydawnictwo UEP

jednoczesny dostęp do danego tytułu dla 5 użytkowników

INFORLEX Ekspert SuperPremium

baza pełnotekstowa

Journal Citation Reports

wykaz tytułów czasopism posiadających wskaźnik Impact Factor

po wejściu na stronę Web of Science, proszę wybrać zakładkę Journal Citation Reports

JSTOR

baza pełnotekstowa

Legalis

pełne teksty aktów prawnych oraz książek i czasopism opublikowanych przez C.H. Beck

LEX Akademia Premium

system informacji prawnej; pełne teksty aktów prawnych, książek i czasopism; Informator Prawno-Gospodarczy

jak wejść do bazy? instrukcja (PDF)

Nature - czasopismo na serwerze wydawcy

pełne teksty artykułów od 2007 roku

New Palgrave Dictionary of Economics 2018 Edition

słownik w wersji elektronicznej

Notoria Serwis Online

informacje o polskich spółkach notowanych na GPW

Zmiany w bazie od dnia 1.08.2020 (PDF)

OECD iLibrary

baza pełnotekstowa

baza z danymi statystycznymi

Oxford Journals - Economics and Finance

pełne teksty artykułów z czasopism z kolekcji Economics and Finance opublikowanych od roku 1996 do roku bieżącego

Pracownicy i doktoranci UEP mogą bezpłatnie publikować artykuły w wybranych czasopismach wydawnictwa Oxford. Więcej informacji na stronie Wirtualnej Biblioteki Nauki.

Passport + Cities + Industrial

baza z danymi statystycznymi, raportami i analizami

ProQuest bazy

bazy bibliograficzno-abstraktowe oraz pełnotekstowe

Science - czasopismo na serwerze wydawcy

pełne teksty artykułów od 2007 roku

ScienceDirect (Elsevier) - na serwerze wydawnictwa Elsevier

pełne teksty czasopism opublikowanych od roku 1995 do roku bieżącego i wybranych książek

SciVal [dodatek do bazy Scopus]

narzędzie do analizy danych zawartych w bazie Scopus umożliwiające m.in. wizualizację osiągnięć instytucji naukowych, porównanie z innymi jednostkami, analizowanie trendów w świecie nauki

UWAGA! Dostęp do SciVal tylko w sieci UEP (tj. w Bibliotece Głównej i budynkach UEP). Każdy użytkownik, który chce skorzystać z narzędzia, musi posiadać osobiste konto do baz wydawnictwa Elsevier. Może to być konto założone wcześniej w bazie ScienceDirect lub Scopus. Konto takie można także założyć na serwerze SciVal wybierając w menu opcję "Register Now".

Scopus

baza bibliograficzno-abstraktowa, indeksy cytowań

SpringerLink - na serwerze wydawcy

pełne teksty wybranych czasopism i książek wydawnictwa Springer

Pracownicy i doktoranci UEP mogą bezpłatnie publikować artykuły w wybranych czasopismach wydawnictwa Springer. Więcej informacji na stronie Wirtualnej Biblioteki Nauki.

Statista

międzynarodowe dane statystyczne i rynkowe

Taylor & Francis

pełne teksty 127 czasopism z zakresu biznesu, zarządzania
i ekonomii opublikowanych od 1998 roku

wykaz czasopism dostępnych w pełnym tekście (PDF)

Web of Science

platforma z pakietem baz i indeksów cytowań

Wiley Online Library

baza pełnotekstowa

pełne teksty artykułów z czasopism opublikowanych od roku 1997 do roku bieżącego, pełne teksty książek wydanych w roku 2009 oraz 2015

Zbiory Ośrodka Historii UEP

opisy dokumentów związanych z historią UEP