Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności Jak wyłączyć cookies? Cyberbezpieczeństwo AKCEPTUJĘ

Bazy danych - wykaz alfabetycznyA B C D E F G H I J K L M N O P R S T U W ZUwaga! Wejście do wybranej bazy - po kliknięciu w jej nazwę.
Dostęp do baz oznaczonych kłódką jest możliwy tylko na terenie Biblioteki i UEP,
aby skorzystać z nich w domu - należy wejść na stronę: Dostęp do baz spoza sieci UEP.  - informacje o bazie

 - dostęp do bazy ograniczony: tylko dla uprawnionych użytkowników UEP

 - dostęp do bazy bez ograniczeń (baza ogólnodostępna w Internecie)

 - baza dostępna również spoza sieci UEP

 - baza jednostanowiskowa, dostęp tylko na terenie BG UEP (w Czytelni Czasopism)

 - baza w języku polskim

 - baza w języku angielskim

 - baza zawiera książki (pełne teksty)


Pytania i uwagi: Dorota Wojewoda, d.wojewoda@ue.poznan.pl, tel. 61 854 32 41


AGRO

baza bibliograficzna

Bankowość * Finanse * Samorząd - Wiedza on-line

pełne teksty artykułów z czasopism: Bank, Nowoczesny Bank Spółdzielczy, Europejski Doradca Samorządowy, Finansowanie Nieruchomości, Kurier Finansowy

Aby korzystać z pełnotekstowych bieżących i archiwalnych wydań czasopism należy założyć sobie konto na portalu.

Baza Lektury

baza bibliograficzna

UWAGA! Od 01.04.2015 baza nie jest aktualizowana.

Baza Wiedzy UEP

dorobek publikacyjny i pozapublikacyjny pracowników
i doktorantów UEP od roku 2018 oraz z wybranych lat wcześniejszych

BazEkon

baza bibliograficzno-abstraktowa

wybrane publikacje w pełnym tekście

BazTech

baza bibliograficzno-abstraktowa

wybrane publikacje w pełnym tekście

Cambridge Journals

pełne teksty czasopism z różnych dziedzin nauki opublikowanych od roku 1997 do roku bieżącego

(w ramach kolekcji HSS - nauki humanistyczne i społeczne)

Pracownicy i doktoranci UEP mogą bezpłatnie publikować artykuły w wybranych czasopismach Cambridge. Więcej informacji na stronie Wirtualnej Biblioteki Nauki.

CEEOL

pełne teksty książek opublikowanych przez Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

CEIC Data

dane statystyczne i makroekonomiczne z całego świata

jak korzystać z bazy - instrukcja (PDF)

Cytowania w BazEkon

polski indeks cytowań z ekonomii oraz nauk pokrewnych

Czasopisma zagraniczne w Poznaniu

katalog czasopism

UWAGA! Od 01.07.2009 baza nie jest aktualizowana.

EBSCO bazy

informacje o publikacjach z różnych dziedzin nauki, pełne teksty czasopism i książek

po wejściu na stronę należy wybrać platformę EBSCOhost Web

EIKON Refinitiv (poprzednio Thomson Reuters)

baza z danymi finansowymi, makrekonomicznymi i statystycznymi

dostęp jednoczesny dla 1 użytkownika w Czytelni Czasopism

Emerald

pełne teksty czasopism (z kolekcji Management) i książek z różnych dziedzin nauki

Pracownicy i doktoranci UEP mogą bezpłatnie publikować artykuły w wybranych czasopismach wydawnictwa Emerald. Więcej informacji na stronie Wirtualnej Biblioteki Nauki.

EMIS Professional

baza pełnotekstowa, baza z danymi finansowymi oraz informacjami o fuzjach i przejęciach

po uruchomieniu bazy należy wybrać Polskę lub inne państwo

GUS Główny Urząd Statystyczny

baza z danymi statystycznymi

IBUK Libra

pełne teksty książek i podręczników opublikowanych przez polskich wydawców, w tym Wydawnictwo UEP

jednoczesny dostęp do danego tytułu dla 5 użytkowników

INFORLEX Ekspert SuperPremium

baza pełnotekstowa

Journal Citation Reports

wykaz tytułów czasopism posiadających wskaźnik Impact Factor

po wejściu na stronę Web of Science, proszę wybrać zakładkę Products, a następnie Journal Citation Reports

JSTOR

baza pełnotekstowa

Legalis

pełne teksty aktów prawnych oraz książek i czasopism opublikowanych przez C.H. Beck

LEX Akademia Premium

system informacji prawnej; pełne teksty aktów prawnych, książek i czasopism; Informator Prawno-Gospodarczy

jak wejść do bazy? instrukcja (PDF)

Nature - czasopismo na serwerze wydawcy

pełne teksty artykułów od 2007 roku

New Palgrave Dictionary of Economics 2018 Edition

słownik w wersji elektronicznej

Notoria Serwis Online

informacje o polskich spółkach notowanych na GPW

Zmiany w bazie od dnia 1.08.2020 (PDF)

OECD iLibrary

baza pełnotekstowa

baza z danymi statystycznymi

Oxford Journals - Economics and Finance

pełne teksty artykułów z czasopism z kolekcji Economics and Finance opublikowanych od roku 1996 do roku bieżącego

Pracownicy i doktoranci UEP mogą bezpłatnie publikować artykuły w wybranych czasopismach wydawnictwa Oxford. Więcej informacji na stronie Wirtualnej Biblioteki Nauki.

Passport

baza z danymi statystycznymi, raportami i analizami

ProQuest bazy

bazy bibliograficzno-abstraktowe oraz pełnotekstowe

Science - czasopismo na serwerze wydawcy

pełne teksty artykułów od 2007 roku

ScienceDirect (Elsevier) - na serwerze wydawnictwa Elsevier

pełne teksty czasopism opublikowanych od roku 1995 do roku bieżącego i wybranych książek

SciVal [dodatek do bazy Scopus]

narzędzie do analizy danych zawartych w bazie Scopus umożliwiające m.in. wizualizację osiągnięć instytucji naukowych, porównanie z innymi jednostkami, analizowanie trendów w świecie nauki

Każdy użytkownik, który chce skorzystać z narzędzia, musi posiadać osobiste konto do baz wydawnictwa Elsevier. Może to być konto założone wcześniej w bazie ScienceDirect lub Scopus. Konto takie można także założyć na serwerze SciVal wybierając w menu opcję "Register Now".

Scopus

baza bibliograficzno-abstraktowa, indeksy cytowań

SpringerLink - na serwerze wydawcy

pełne teksty wybranych czasopism i książek wydawnictwa Springer

Pracownicy i doktoranci UEP mogą bezpłatnie publikować artykuły w wybranych czasopismach wydawnictwa Springer. Więcej informacji na stronie Wirtualnej Biblioteki Nauki.

Statista

międzynarodowe dane statystyczne i rynkowe

Taylor & Francis

pełne teksty 127 czasopism z zakresu biznesu, zarządzania
i ekonomii opublikowanych od 1998 roku

wykaz czasopism dostępnych w pełnym tekście (PDF)

Web of Science

platforma z pakietem baz i indeksów cytowań

Wiley Online Library

baza pełnotekstowa

pełne teksty artykułów z czasopism opublikowanych od roku 1997 do roku bieżącego, pełne teksty książek wydanych w roku 2009 oraz 2015

Zbiory Ośrodka Historii UEP

opisy dokumentów związanych z historią UEP