Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności Jak wyłączyć cookies? Cyberbezpieczeństwo AKCEPTUJĘ

Artykuły z czasopismSzukasz najnowszych informacji na wybrany temat? Skorzystaj z baz rejestrujących zawartość czasopism (opisy bibliograficzne i streszczenia artykułów) lub baz umożliwiających przeszukiwanie pełnych tekstów artykułów.

Chcesz sprawdzić, czy Biblioteka Główna posiada w zbiorach publikację w wersji elektronicznej?
Skorzystaj z multiwyszukiwarki. • Czasopisma polskie

 • Agro

   

  Opisy bibliograficzne artykułów z czasopism polskich wydawanych w języku polskim i angielskim.
  Zakres tematyczny: nauki przyrodnicze i rolnicze oraz im pokrewne m.in.: gospodarka żywnościowa, gastronomia, ochrony środowiska, towaroznawstwo, agroturystyka.
  Zasięg chronologiczny: od 1992 roku.
  Baza ogólnodostępna (bezpłatna).

  Pełne teksty artykułów z czasopism: Bank, Nowoczesny Bank Spółdzielczy, Europejski Doradca Samorządowy, Finansowanie Nieruchomości, Kurier Finansowy.
  Dostęp - bezpłatny dla pracowników i studentów UEP.
  Aby korzystać z pełnotekstowych bieżących i archiwalnych wydań czasopism należy założyć sobie konto na portalu.

  Opisy bibliograficzne i streszczenia artykułów z czasopism oraz zeszytów naukowych wydawanych w języku polskim i angielskim.
  Zakres tematyczny: nauki ekonomiczne i pokrewne.
  Pełne teksty wybranych artykułów.
  Zasięg chronologiczny: od 1992 roku.
  Baza ogólnodostępna (bezpłatna).

  Opisy bibliograficzne i streszczenia artykułów z czasopism polskich wydawanych w języku polskim i angielskim.
  Zakres tematyczny: nauki techniczne oraz (w wyborze) nauki ścisłe i ochrona środowiska.
  Pełne teksty wybranych artykułów.
  Zasięg chronologiczny: od 1998 roku.
  Baza ogólnodostępna (bezpłatna).

  Pełne teksty artykułów z polskich gazet i czasopism branżowych wydawanych w języku polskim i angielskim.
  Zakres tematyczny: biznes, gospodarka, polityka.
  Baza dostępna w sieci UEP.

  Pełne teksty artykułów z czasopism i gazet wydawanych przez INFOR S.A.
  Zakres tematyczny: rachunkowość, księgowość, podatki, samorząd terytorialny, prawo pracy, prawo spółek.
  Zasięg chronologiczny czasopism: od 2001 roku.
  Baza dostępna w sieci UEP.

  System informacji prawnej, pełne teksty czasopism i książek prawniczych opublikowanych przez Wydawnictwo C.H. Beck.
  Baza dostępna w sieci UEP.

  System informacji prawnej, pełne teksty czasopism i książek prawniczych opublikowanych przez wydawnictwo Wolters Kluwer Polska. Informator Prawno-Gospodarczy (informacje na temat firm zarejestrowanych w Rejestrze Przedsiębiorców KRS).
  Baza dostępna w sieci UEP.

  jak wejść do bazy? instrukcja (PDF) • Czasopisma zagraniczne

 • Opisy bibliograficzne, streszczenia i pełne teksty artykułów (od 1997 roku) z ponad 100 czasopism wydawanych przez Cambridge University Press.
  Zakres tematyczny: nauki humanistyczne i społeczne.
  Baza dostępna w sieci UEP.

  Opisy bibliograficzne, streszczenia i pełne teksty artykułów z czasopism i gazet, książek, materiałów konferencyjnych opublikowanych głównie w języku angielskim.
  Zakres tematyczny: baza interdyscyplinarna.
  Baza dostępna w sieci UEP.

  UWAGA! Baza działa prawidłowo tylko w przeglądarce Google Chrome.

  Pełne teksty ponad 200 czasopism oraz serii wydawnicznych (książek) wydawanych przez Emerald Group Publishing.
  Zakres tematyczny: zarządzanie, marketing, jakość, rachunkowość.
  Baza dostępna w sieci UEP.

  Pełne teksty artykułów z gazet i czasopism branżowych opublikowanych w języku angielskim i językach narodowych na terenie Europy Centralnej i Południowo-Wschodniej, Azji, Afryki, Australii oraz Ameryki Łacińskiej.
  Zakres tematyczny: biznes, gospodarka, polityka.
  Baza dostępna w sieci UEP.

  JSTOR

   

  Opisy bibliograficzne, streszczenia i pełne teksty artykułów w zagranicznych czasopism naukowych i branżowych, najważniejszych dla danej dyscypliny naukowej. Baza zawiera archiwa czasopism od pierwszych numerów nawet z XVII i XVIII wieku, do numerów sprzed ostatnich 3-5 lat (decyduje o tym wydawca). Nie udostępnia w wersji pełnotekstowej najnowszych numerów czasopism.
  Zakres tematyczny: baza interdyscyplinarna.
  Baza dostępna w sieci UEP.
  Uwaga! Biblioteka UEP posiada dostęp tylko do pełnych tekstów czasopism z kolekcji Business I, Business II, Business III, Business IV.

  Nature

   

  Pełne teksty artykułów z czasopisma Nature od 2007 roku.
  Baza dostępna w sieci UEP.

  Pełne teksty publikacji, w tym czasopism opublikowanych przez Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD ).
  Zakres tematyczny: gospodarka.
  Baza dostępna w sieci UEP.

  Opisy bibliograficzne, streszczenia i pełne teksty artykułów (od 1996 roku) z ponad 30 czasopism wydawanych przez Oxford University Press.
  Zakres tematyczny: ekonomia, finanse.
  Baza dostępna w sieci UEP.

  Opisy bibliograficzne, streszczenia i pełne teksty artykułów z czasopism i gazet opublikowanych głównie w języku angielskim.
  Zakres tematyczny: baza interdyscyplinarna.
  Baza dostępna w sieci UEP.

  Pełne teksty artykułów z czasopisma Science od 2007 roku.
  Baza dostępna w sieci UEP.

  Opisy bibliograficzne, streszczenia i pełne teksty artykułów (od 1995 roku) z czasopism wydawanych przez Elsevier oraz Academic Press i Harcourt Health Science.
  Zakres tematyczny: baza interdyscyplinarna.
  Baza dostępna w sieci UEP.

  Opisy bibliograficzne, streszczenia i pełne teksty artykułów (od 1996 roku) z czasopism opublikowanych przez koncern wydawniczy Springer Verlag oraz Kluwer Academic Publishers.
  Zakres tematyczny: baza interdyscyplinarna.
  Baza dostępna w sieci UEP.

  Opisy bibliograficzne, streszczenia i pełne teksty artykułów (od 1997 roku) z czasopism opublikowanych przez wydawnictwo Wiley-Blackwell.
  Zakres tematyczny: baza interdyscyplinarna.
  Baza dostępna w sieci UEP.