Dane statystycznePolecamy: Przewodnik po międzynarodowych bazach statystycznych (w jęz. ang.)Statystyka międzynarodowa.
Dane z całego świata publikowane przez narodowe urzędy statystyczne, banki centralne, giełdy papierów wartościowych, organizacje międzynarodowe i inne podmioty.
Baza dostępna w sieci UEP.
UWAGA! Aby wejść do bazy należy wybrać opcję: Click here for guest access
UWAGA! Tymczasowy brak dostępu do bazy spoza sieci UEP

Statystyka polska.
Wskaźniki makroekonomiczne, sektorowe oraz finansowe.
Baza dostępna w sieci UEP.
Baza dostępna poza terenem Biblioteki i UEP tylko dla doktorantów i pracowników UEP.

Statystyka międzynarodowa: państwa Unii Europejskiej.
Informacje na temat różnych aspektów życia gospodarczego i społecznego Unii Europejskiej: dane statystyczne, raporty i opracowania.
Serwis ogólnodostępny (bezpłatny).

Statystyka międzynarodowa.
Publikacje i dane statystyczne Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa. Dane z zakresu gospodarki światowej, w tym rolnictwa, produkcji rolnej, leśnictwa, gospodarki leśnej, rybołówstwa, gospodarki żywnościowej.
Serwis ogólnodostępny (bezpłatny).

Statystyka polska.
Dane statystyczne, rejestry oraz pełne teksty publikacji Głównego Urzędu Statystycznego.
Serwis ogólnodostępny (bezpłatny).

Statystyka międzynarodowa.
Publikacje, dane statystyczne, raporty, analizy, prognozy Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju.
Publikacje oraz dane statystyczne Międzynarodowej Agencji Energetycznej.
Baza dostępna w sieci UEP.

Statystyka międzynarodowa.
Informacje biznesowe i statystyczne o krajach, rynkach, firmach i konsumentach. Prognozy statystyczne. Raporty rynkowe.
Baza dostępna w sieci UEP.

Statystyka międzynarodowa.
Platforma udostępniająca kilkanaście baz z danymi dot. rozwoju społeczno-gospodarczego w ponad 200 państwach na świecie.
Serwis ogólnodostępny (bezpłatny).