Dane statystyczneStatystyka międzynarodowa.
Dane z całego świata publikowane przez narodowe urzędy statystyczne, banki centralne, giełdy papierów wartościowych, organizacje międzynarodowe i inne podmioty.
Baza dostępna przez internet tylko w sieci UEP tj. w Bibliotece i w budynkach UEP.
UWAGA! Aby wejść do bazy należy wybrać opcję: Click here for guest access. Jak korzystać z bazy - instrukcja (PDF)

Statystyka polska.
Wskaźniki makroekonomiczne, sektorowe oraz finansowe.
Baza dostępna w sieci UEP.
Baza dostępna poza terenem Biblioteki i UEP tylko dla doktorantów i pracowników UEP.

Wydawca bazy (Euromoney SA) zabrania automatycznego pobierania danych z wykorzystaniem tzw. robotów, szperaczy oraz wszelkich innych aplikacji, które automatycznie ściągają dane i pozwalają na ich przechowywanie lub zapisywanie na urządzeniach innych niż domena, na której są udostępnione przez Euromoney SA.

Euromoney SA zastrzega sobie prawo do natychmiastowego wstrzymania dostępu do bazy, jeżeli stwierdzi naruszenie powyższego zakazu przez użytkowników z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

Statystyka polska.
Dane statystyczne, rejestry oraz pełne teksty publikacji Głównego Urzędu Statystycznego.
Serwis ogólnodostępny (bezpłatny).

Statystyka międzynarodowa.
Publikacje, dane statystyczne, raporty, analizy, prognozy Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju.
Baza dostępna w sieci UEP.

Statystyka międzynarodowa.
Informacje biznesowe i statystyczne o krajach, rynkach, firmach i konsumentach. Prognozy statystyczne. Raporty rynkowe.
Baza dostępna w sieci UEP.