Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności Jak wyłączyć cookies? Cyberbezpieczeństwo AKCEPTUJĘ

Firmy i ich dane finansowe

Ponad milion profili przedsiębiorstw, 8.100 wywiadów z analitykami ekonomicznymi i osobami z kierownictwa największych firm na świecie - w bazie EBSCO Business Source Complete.
Baza dostępna w sieci UEP.

EIKON Refinitiv (poprzednio Thomson Reuters)

 

Wskaźniki finansowe z ponad 175 krajów świata, informacje (bieżące i archiwalne) dotyczące m.in. akcji i obligacji, funduszy powierniczych i inwestycyjnych, kursów walut, stóp procentowych, instrumentów pochodnych (warranty, kontrakty terminowe, opcje) oraz towarów (surowce), międzynarodowe dane makroekonomiczne oraz ich prognozy dla największych gospodarek świata oraz krajów rozwijających się.

Z bazy można korzystać na wyznaczonym komputerze w Czytelni Czasopism.

Informacje o firmach w Polsce. Sprawozdania finansowe spółek publicznych i niepublicznych Polsce (m.in. z Monitora Polskiego B).
Baza dostępna w sieci UEP.

System informacji prawnej, pełne teksty czasopism i książek prawniczych opublikowanych przez wydawnictwo Wolters Kluwer. Informator Prawno-Gospodarczy (informacje na temat firm zarejestrowanych w Rejestrze Przedsiębiorców KRS).
Baza dostępna w sieci UEP.

jak wejść do bazy? instrukcja (PDF)

Informacje dotyczące spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych oraz NewConnect, m.in. raporty finansowe, informacje o emisjach, notowania giełdowe.
Baza dostępna w sieci UEP.

Informacje biznesowe i statystyczne o krajach, rynkach, firmach i konsumentach. Prognozy statystyczne. Raporty rynkowe.
Baza dostępna w sieci UEP.