Firmy i ich dane finansowe

Informacje o firmach publicznych i prywatnych w Europie. Dane finansowe.
Baza dostępna w sieci UEP: na wybranych komputerach znajdujących się w Czytelni Książek oraz w Czytelni Czasopism. Uprawnieni pracownicy, doktoranci i studenci UEP mogą korzystać z bazy także w domu (wejście dla 1 jednoczesnego użytkownika).

Ponad milion profili przedsiębiorstw, 8.100 wywiadów z analitykami ekonomicznymi i osobami z kierownictwa największych firm na świecie - w bazie EBSCO Business Source Complete.
Baza dostępna w sieci UEP.

EIKON Thomson Reuters

 

Wskaźniki finansowe z ponad 175 krajów świata, informacje (bieżące i archiwalne) dotyczące m.in. akcji i obligacji, funduszy powierniczych i inwestycyjnych, kursów walut, stóp procentowych, instrumentów pochodnych (warranty, kontrakty terminowe, opcje) oraz towarów (surowce), międzynarodowe dane makroekonomiczne oraz ich prognozy dla największych gospodarek świata oraz krajów rozwijających się.

Z bazy mogą korzystać tylko pracownicy i studenci UEP na wyznaczonym komputerze w Czytelni Czasopism.

Informacje o firmach w Polsce. Sprawozdania finansowe spółek publicznych i niepublicznych Polsce (m.in. z Monitora Polskiego B).
Baza dostępna w sieci UEP.
Baza dostępna poza terenem Biblioteki i UEP tylko dla doktorantów i pracowników UEP.

Informacje dotyczące spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych oraz NewConnect, m.in. raporty finansowe, informacje o emisjach, notowania giełdowe. Ponadto do wglądu w wybrane dane finansowe firm niepublicznych (dane opracowane na podstawie Monitora Polskiego B i Monitora Spółdzielczego B).

Z bazy mogą korzystać tylko pracownicy i studenci UEP na wyznaczonym komputerze w Czytelni Czasopism.

Informacje biznesowe i statystyczne o krajach, rynkach, firmach i konsumentach. Prognozy statystyczne. Raporty rynkowe.
Baza dostępna w sieci UEP.