Firmy i ich dane finansowe

Informacje o firmach publicznych i prywatnych w Europie. Dane finansowe.
Baza dostępna w sieci UEP: na wybranych komputerach znajdujących się w Czytelni Książek oraz w Czytelni Czasopism. Uprawnieni pracownicy, doktoranci i studenci UEP mogą korzystać z bazy także w domu (wejście dla 1 jednoczesnego użytkownika).

Ponad milion profili przedsiębiorstw, 8.100 wywiadów z analitykami ekonomicznymi i osobami z kierownictwa największych firm na świecie - w bazie EBSCO Business Source Complete.
Baza dostępna w sieci UEP.

EIKON Thomson Reuters

 

Wskaźniki finansowe z ponad 175 krajów świata, informacje (bieżące i archiwalne) dotyczące m.in. akcji i obligacji, funduszy powierniczych i inwestycyjnych, kursów walut, stóp procentowych, instrumentów pochodnych (warranty, kontrakty terminowe, opcje) oraz towarów (surowce), międzynarodowe dane makroekonomiczne oraz ich prognozy dla największych gospodarek świata oraz krajów rozwijających się.

Z bazy mogą korzystać tylko pracownicy i studenci UEP na wyznaczonym komputerze w Czytelni Czasopism.

Informacje o firmach w Polsce. Sprawozdania finansowe spółek publicznych i niepublicznych Polsce (m.in. z Monitora Polskiego B).
Baza dostępna w sieci UEP.
Baza dostępna poza terenem Biblioteki i UEP tylko dla doktorantów i pracowników UEP.

Wydawca bazy (Euromoney SA) zabrania automatycznego pobierania danych z wykorzystaniem tzw. robotów, szperaczy oraz wszelkich innych aplikacji, które automatycznie ściągają dane i pozwalają na ich przechowywanie lub zapisywanie na urządzeniach innych niż domena, na której są udostępnione przez Euromoney SA.

Euromoney SA zastrzega sobie prawo do natychmiastowego wstrzymania dostępu do bazy, jeżeli stwierdzi naruszenie powyższego zakazu przez użytkowników z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

System informacji prawnej, pełne teksty czasopism i książek prawniczych opublikowanych przez wydawnictwo Wolters Kluwer. Informator Prawno-Gospodarczy (informacje na temat firm zarejestrowanych w Rejestrze Przedsiębiorców KRS).
Baza dostępna w sieci UEP.

jak wejść do bazy? instrukcja (PDF)

Informacje dotyczące spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych oraz NewConnect, m.in. raporty finansowe, informacje o emisjach, notowania giełdowe.
Baza dostępna w sieci UEP.

Informacje biznesowe i statystyczne o krajach, rynkach, firmach i konsumentach. Prognozy statystyczne. Raporty rynkowe.
Baza dostępna w sieci UEP.