Normy i standardy

eIFRS

 

Pełne teksty Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) oraz Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (MSR).
Baza dostępna w sieci UEP (wejście dla 1 jednoczesnego użytkownika).