Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności Jak wyłączyć cookies? Cyberbezpieczeństwo AKCEPTUJĘ

Rynek kapitałowy

EIKON Thomson Reuters

 

Wskaźniki finansowe z ponad 175 krajów świata, informacje (bieżące i archiwalne) dotyczące m.in. akcji i obligacji, funduszy powierniczych i inwestycyjnych, kursów walut, stóp procentowych, instrumentów pochodnych (warranty, kontrakty terminowe, opcje) oraz towarów (surowce), międzynarodowe dane makroekonomiczne oraz ich prognozy dla największych gospodarek świata oraz krajów rozwijających się.

Z bazy mogą korzystać tylko pracownicy i studenci UEP na wyznaczonym komputerze w Czytelni Książek.

Informacje z rynków giełdowych: indeksy giełdowe i wyniki finansowe wszystkich spółek notowanych na rynku otwartym.
Baza dostępna w sieci UEP.

Equity RT

 

Baza umożliwia przeprowadzenie pogłębionej analizy finansowej spółek notowanych na ponad 110 giełdach w ponad 100 krajach, zawiera m.in. newsy real time z Thomson Reuters i Nasdaq GlobeWire oraz światowe notowania rynków paliw i surowców.

Z bazy mogą korzystać tylko pracownicy i studenci UEP na wyznaczonym komputerze w Czytelni Książek.

Informacje dotyczące spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych oraz NewConnect, m.in. raporty finansowe, informacje o emisjach, notowania giełdowe.
Baza dostępna w sieci UEP.