Rynek kapitałowy

EIKON Thomson Reuters

 

Wskaźniki finansowe z ponad 175 krajów świata, informacje (bieżące i archiwalne) dotyczące m.in. akcji i obligacji, funduszy powierniczych i inwestycyjnych, kursów walut, stóp procentowych, instrumentów pochodnych (warranty, kontrakty terminowe, opcje) oraz towarów (surowce), międzynarodowe dane makroekonomiczne oraz ich prognozy dla największych gospodarek świata oraz krajów rozwijających się.

Z bazy mogą korzystać tylko pracownicy i studenci UEP na wyznaczonym komputerze w Czytelni Czasopism.

Informacje z rynków giełdowych: indeksy giełdowe i wyniki finansowe wszystkich spółek notowanych na rynku otwartym.
Baza dostępna w sieci UEP.
Baza dostępna poza terenem Biblioteki i UEP tylko dla doktorantów i pracowników UEP.

Wydawca bazy (Euromoney SA) zabrania automatycznego pobierania danych z wykorzystaniem tzw. robotów, szperaczy oraz wszelkich innych aplikacji, które automatycznie ściągają dane i pozwalają na ich przechowywanie lub zapisywanie na urządzeniach innych niż domena, na której są udostępnione przez Euromoney SA.

Euromoney SA zastrzega sobie prawo do natychmiastowego wstrzymania dostępu do bazy, jeżeli stwierdzi naruszenie powyższego zakazu przez użytkowników z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

Informacje dotyczące spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych oraz NewConnect, m.in. raporty finansowe, informacje o emisjach, notowania giełdowe.
Baza dostępna w sieci UEP.