Rynek kapitałowy

EIKON Thomson Reuters

 

Wskaźniki finansowe z ponad 175 krajów świata, informacje (bieżące i archiwalne) dotyczące m.in. akcji i obligacji, funduszy powierniczych i inwestycyjnych, kursów walut, stóp procentowych, instrumentów pochodnych (warranty, kontrakty terminowe, opcje) oraz towarów (surowce), międzynarodowe dane makroekonomiczne oraz ich prognozy dla największych gospodarek świata oraz krajów rozwijających się.

Z bazy mogą korzystać tylko pracownicy i studenci UEP na wyznaczonym komputerze w Czytelni Czasopism.

Informacje z rynków giełdowych: indeksy giełdowe i wyniki finansowe wszystkich spółek notowanych na rynku otwartym. Ceduła GPW.
Baza dostępna w sieci UEP.
Baza dostępna poza terenem Biblioteki i UEP tylko dla doktorantów i pracowników UEP.

Informacje dotyczące spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych oraz NewConnect, m.in. raporty finansowe, informacje o emisjach, notowania giełdowe. Ponadto do wglądu w wybrane dane finansowe firm niepublicznych (dane opracowane na podstawie Monitora Polskiego B i Monitora Spółdzielczego B).

Z bazy mogą korzystać tylko pracownicy i studenci UEP na wyznaczonym komputerze w Czytelni Czasopism.