Bazy danych testowaneZapraszamy do korzystania z baz danych oferowanych przez wydawców w ramach bezpłatnych testów.

Chętnie zapoznamy się z Państwa opiniami na temat przydatności tych serwisów.

Wszelkie uwagi oraz komentarze dotyczące np. interfejsu, możliwości wyszukiwawczych, satysfakcji z uzyskanych wyników, przydatności w badaniach naukowych prosimy kierować na adres e-mail: d.wojewoda@ue.poznan.pl lub zgłaszać poprzez formularz.


Z testowanych zasobów można korzystać:
- w sieci UEP (komputery znajdujące w Bibliotece oraz na terenie UEP),
- poza siecią UEP (komputery poza terenem Biblioteki i UEP - wejście po zalogowaniu się na stronie Dostęp do baz spoza sieci UEP).


Czekamy również na wszelkie inne sugestie dotyczące gromadzenia i udostępniania elektronicznych źródeł w Bibliotece Głównej UEP.
Prosimy o kontakt: mgr Dorota Wojewoda, d.wojewoda@ue.poznan.pl, tel. 61 854 32 41


JSTOR Sustainability - dostęp testowy do dnia 8.07.2017


Zapraszamy do korzystania w dniach 13.06.-8.07.2017 z multidyscyplinarnej bazy danych JSTOR Sustainability.


Baza zawiera Baza zawiera pełne teksty około 5000 raportów badawczych i artykułów 145 czasopism z ponad 20 dyscyplin nauki (m.in. ekonomii, ekologii, urbanistyki i planowania przestrzennego, zdrowia publicznego, prawa).


Więcej informacji o bazie (ulotka PDF).


wejście w sieci UEP

wejście spoza sieci UEP (w domu)

Alexander Street - dostęp testowy do dnia 9.07.2017


Zapraszamy do korzystania w dniach 13.06.-9.07.2017 z multimedialnej bazy wydawnictwa Alexander Street.


Baza zawiera materiały edukacyjne w języku angielskim:

  • Business Education in Video - ponad 500 godzin filmów wyprodukowanych i udostępnionych m.in. przez CRM Learning, CARMA, Seven Dimensions, Learning Seed, Atma, Bloomberg TV,
  • Business E-books Online - pełne teksty 500 podręczników z zakresu biznesu,
  • Human Resource Management Online - materiały edukacyjne z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi (filmy, studia przypadków, rozdziały z podręczników, raporty) opracowane i udostępnione m.in. przez The Society of Human Resource Management, The Kellogg School of Management, Seven Dimensions,
  • International Business Online - materiały edukacyjne z zakresu biznesu międzynarodowego (filmy, studia przypadków, rozdziały z podręczników, raporty) opracowane i udostępnione m.in. przez Thunderbird School of Management, Atma Global.

Więcej informacji o bazie (ulotka PDF).


wejście w sieci UEP

wejście spoza sieci UEP (w domu)

OAfindr – wyszukiwarka artykułów Open Access - dostęp testowy do dnia 24.06.2017


Zapraszamy do korzystania w dniach 29.05.-24.06.2017 z wyszukiwarki OAfindr.

OAfindr to wyszukiwarka recenzowanych artykułów Open Access (tj. dostępnych bezpłatnie) opublikowanych w czasopismach naukowych na całym świecie, w dowolnym języku.

Obecnie OAfindr zawiera informacje o 25 milionach artykułów peer-reviewed.


wejście w sieci UEP

wejście spoza sieci UEP (w domu)

SAGE Business Cases - dostęp testowy do dnia 30.06.2017Zapraszamy do korzystania w dniach 22.05.-30.06.2017 z pełnotekstowej bazy SAGE Business Cases.

Baza zawiera 1700 studiów przypadków z całego świata.

Baza powstała dzięki współpracy wydawnictwa SAGE z najbardziej uznanymi instytucjami na świecie:

- Yale School of Management, Yale University, USA
- Kellogg School of Management, Northwestern University, USA
- The Berkeley-Haas Case Series, University of California, Berkeley, Haas School of Business, USA
- Cambridge Judge Business School, University of Cambridge, Wielka Brytania
- The Eugene D. Fanning Center for Business Communication, Mendoza College of Business, University of Notre Dame, USA
- Tsinghua University School of Economics and Management, Chiny
- Institute for the Study of Diplomacy, Georgetown University, USA
- Wits Business School, University of Witwatersrand, RPA
- The Indian Institute of Management Ahmedabad (IIMA), Indie
- Society for Human Resource Management (SHRM), USA
- Graziadio School of Business and Management, Pepperdine University, USA.wejście w sieci UEP

wejście spoza sieci UEP (w domu)

De Gruyter Journals

Biblioteka Główna zaprasza do korzystania w dniach 11.04.-30.06.2017 z pełnotekstowej bazy czasopism wydawnictwa De Gruyter.

Baza zawiera wydania bieżące i archiwalne ponad 400 czasopism (lista tytułów) z różnych dziedzin nauki.


wejście w sieci UEP

wejście spoza sieci UEP (w domu)