Bazy danych testowaneZapraszamy do korzystania z baz danych oferowanych przez wydawców w ramach bezpłatnych testów.

Chętnie zapoznamy się z Państwa opiniami na temat przydatności tych serwisów.

Wszelkie uwagi oraz komentarze dotyczące np. interfejsu, możliwości wyszukiwawczych, satysfakcji z uzyskanych wyników, przydatności w badaniach naukowych prosimy kierować na adres e-mail: d.wojewoda@ue.poznan.pl lub zgłaszać poprzez formularz.


Z testowanych zasobów można korzystać:
- w sieci UEP (komputery znajdujące w Bibliotece oraz na terenie UEP),
- poza siecią UEP (komputery poza terenem Biblioteki i UEP - wejście po zalogowaniu się na stronie Dostęp do baz spoza sieci UEP).


Czekamy również na wszelkie inne sugestie dotyczące gromadzenia i udostępniania elektronicznych źródeł w Bibliotece Głównej UEP.
Prosimy o kontakt: mgr Dorota Wojewoda, d.wojewoda@ue.poznan.pl, tel. 61 854 32 41


Dane giełdowe w bazie Equity RT- dostęp testowy do dnia 30.11.2018


Biblioteka Główna zaprasza do korzystania w dniach 17.10.-30.11.2018 z bazy danych Equity RT.


Baza Equity RT:
- umożliwia przeprowadzenie pogłębionej analizy finansowej spółek notowanych na ponad 110 giełdach
w ponad 100 krajach,
- zawiera m.in. newsy real time z Thomson Reuters i Nasdaq GlobeWire oraz światowe notowania rynków paliw i surowców,
- jest oferowana przez firmę Notoria Serwis S.A.


wejście do bazy w sieci UEP [proszę wpisać hasło: poznanGold]


wejście do bazy spoza sieci UEP (w domu) [po zalogowaniu się i wejściu do bazy proszę wpisać hasło: poznanGold]


broszura o bazie w języku angielskim (PDF)