Bazy danych testowaneZapraszamy do korzystania z baz danych oferowanych przez wydawców w ramach bezpłatnych testów.

Chętnie zapoznamy się z Państwa opiniami na temat przydatności tych serwisów.

Wszelkie uwagi oraz komentarze dotyczące np. interfejsu, możliwości wyszukiwawczych, satysfakcji z uzyskanych wyników, przydatności w badaniach naukowych prosimy kierować na adres e-mail: d.wojewoda@ue.poznan.pl lub zgłaszać poprzez formularz.


Z testowanych zasobów można korzystać:
- w sieci UEP (komputery znajdujące w Bibliotece oraz na terenie UEP),
- poza siecią UEP (komputery poza terenem Biblioteki i UEP - wejście po zalogowaniu się na stronie Dostęp do baz spoza sieci UEP).


Czekamy również na wszelkie inne sugestie dotyczące gromadzenia i udostępniania elektronicznych źródeł w Bibliotece Głównej UEP.
Prosimy o kontakt: mgr Dorota Wojewoda, d.wojewoda@ue.poznan.pl, tel. 61 854 32 41

Baza ProQuest One Academic - dostęp testowy do dnia 14.06.2016


Biblioteka Główna zaprasza do korzystania w dniach 14.05.-14.06.2019 z bazy danych ProQuest One Academic.

Baza zawiera pełne teksty artykułów z czasopism i książek z różnych dziedzin nauki, nagrania video oraz opisy prac dyplomowych i doktorskich.


Z bazy można korzystać przez internet:
- w sieci UEP (komputery w Bibliotece Głównej oraz na terenie UEP),
- spoza sieci UEP (komputery poza terenem UEP - wejście po zalogowaniu się).

Wejście do bazy w sieci UEP

Wejście do bazy spoza sieci UEP
Baza VitalSource z podręcznikami wydawnictwa Pearson - dostęp testowy do dnia 15.06.2019


Biblioteka Główna zaprasza do korzystania w dniach 21.05.-15.06.2019 bazy VitalSource.


Baza VitalSource zawiera pełne teksty ponad 80 podręczników zakresu ekonomii, marketingu oraz zarządzania opublikowanych w języku angielskim przez wydawnictwo Pearson.

Jednocześnie z danego tytułu może korzystać 3 użytkowników. Wydawca bazy nie zezwala na kopiowanie, ani na drukowanie treści przeglądanych książek.


wejście do bazy w sieci UEP

wejście do bazy spoza sieci UEP