Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności Jak wyłączyć cookies? Cyberbezpieczeństwo AKCEPTUJĘ

Bazy danych testowaneZapraszamy do korzystania z baz danych oferowanych przez wydawców w ramach bezpłatnych testów.

Chętnie zapoznamy się z Państwa opiniami na temat przydatności tych serwisów.

Wszelkie uwagi oraz komentarze dotyczące np. interfejsu, możliwości wyszukiwawczych, satysfakcji z uzyskanych wyników, przydatności w badaniach naukowych prosimy zgłaszać poprzez formularz.


Z testowanych zasobów można korzystać:
- w sieci UEP (komputery znajdujące w Bibliotece oraz na terenie UEP),
- spoza sieci UEP (zdalnie - komputery poza terenem Biblioteki i UEP - wejście po zalogowaniu się).

Korekta tekstów w języku angielskim w programie Writefull - dostęp testowy w dniach 29.11.-31.12.2021


Zapraszamy do testowania narzędzia do korekty tekstów naukowych Writefull.


Dostęp testowy jest aktywny w dniach 29.11.-31.12.2021 dla wszystkich studentów, doktorantów i pracowników Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.


Writefull został specjalnie zaprojektowany dla pracowników naukowych i studentów wyższych uczelni do korekty tekstów naukowych w języku angielskim. Writefull różni się od innych podobnych narzędzi tym, że wykorzystuje modele językowe oparte na sztucznej inteligencji (AI) i nieustannie "uczy się" na podstawie tekstów milionów artykułów z naukowych czasopism. Writefull poprawia gramatykę, interpunkcję, ortografię i stylistykę, dodatkowo proponuje słownictwo charakterystyczne dla danej dyscypliny.


Narzędzie Writefull for Word wymaga instalacji wtyczki, dostępu do Internetu i rejestracji przy użyciu adresu mailowego w domenie Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu (@ue.poznan.pl, @phd.ue.poznan.pl, @student.ue.poznan.pl).


Do analizy już przygotowanych tekstów dostępna jest internetowa usługa Writefull Revise. Ostatnia opcja to Writefull Cite, która pozwala na zidentyfikowanie cytowanych fragmentów tekstu z brakującym zapisem bibliografii.


Więcej informacji o programie w języku angielskim:

- informacje dla użytkowników z UEP (PDF),Bazy z książkami wydawnictwa Oxford University Press - dostęp testowy do dnia 31.12.2021


Zapraszamy do korzystania w dniach 8.10.-31.12.2021 z baz zawierających pełne teksty książek z zakresu ekonomii i zarządzania wydawanych przez Oxford University Press:


- Oxford Scholarship Online - prawie 2000 monografii z prestiżowych wydawnictw uniwersyteckich takich jak Oxford, MIT, Yale czy Stanford w obszarach zarządzania, finansów i ekonomii,

- Oxford Handbooks Online Business and Management - kolekcja książek naukowych, przedstawiających głęboką analizę omawianych zagadnień,

- Oxford Research Encyclopedias - kolekcje dogłębnych analiz, podsumowań i artykułów z najnowszą i najrzetelniejszą informacją w wybranych obszarach biznesu, zarządzania, ekonomii i finansów,

- Oxford Bibliographies Online - rekomendacje ekspertów na temat najlepszych prac naukowych dostępnych w obszarze zarządzania, w tym m.in. zarządzania międzykulturowego, struktury organizacyjnej, zarządzania zasobami ludzkimi i innych.


Wejście do bazy Oxford Scholarship Online

Wejście do bazy Oxford Handbooks Online

Wejście do bazy Oxford Research Encyclopedias

Wejście do bazy Oxford Bibliographies Online