Bazy danych testowaneZapraszamy do korzystania z baz danych oferowanych przez wydawców w ramach bezpłatnych testów.

Chętnie zapoznamy się z Państwa opiniami na temat przydatności tych serwisów.

Wszelkie uwagi oraz komentarze dotyczące np. interfejsu, możliwości wyszukiwawczych, satysfakcji z uzyskanych wyników, przydatności w badaniach naukowych prosimy kierować na adres e-mail: d.wojewoda@ue.poznan.pl lub zgłaszać poprzez formularz.


Z testowanych zasobów można korzystać:
- w sieci UEP (komputery znajdujące w Bibliotece oraz na terenie UEP),
- poza siecią UEP (komputery poza terenem Biblioteki i UEP - wejście po zalogowaniu się na stronie Dostęp do baz spoza sieci UEP).


Czekamy również na wszelkie inne sugestie dotyczące gromadzenia i udostępniania elektronicznych źródeł w Bibliotece Głównej UEP.
Prosimy o kontakt: mgr Dorota Wojewoda, d.wojewoda@ue.poznan.pl, tel. 61 854 32 41


Taylor and Francis e-BooksBiblioteka Główna zaprasza do korzystania w dniach 11.04.-09.05.2017 z pełnotekstowej bazy książek wydawnictwa Taylor and Francis.

Baza zawiera ponad 60 000 książek z różnych dziedzin nauki.


wejście w sieci UEP

wejście spoza sieci UEP (w domu)


De Gruyter Journals

Biblioteka Główna zaprasza do korzystania w dniach 11.04.-30.06.2017 z pełnotekstowej bazy czasopism wydawnictwa De Gruyter.

Baza zawiera wydania bieżące i archiwalne ponad 400 czasopism (lista tytułów) z różnych dziedzin nauki.


wejście w sieci UEP

wejście spoza sieci UEP (w domu)