Rozprawy doktorskie przed obronąBiblioteka Główna udostępnia wersje drukowane rozpraw doktorskich przed publiczną obroną na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu.

Z pracami (oraz ich recenzjami i streszczeniami) można zapoznać się do dnia obrony w Czytelni Czasopism - po zamówieniu w Punkcie Obsługi Użytkowników. Realizacja zamówień odbywa się na bieżąco.

Z rozpraw można korzystać na terenie Czytelni Czasopism w miejscu wyznaczonym przez dyżurującego bibliotekarza. Obowiązuje zakaz powielania/kserowania rozpraw.

Po obronie - rozprawy pozostają w zbiorach Biblioteki i udostępniane są w Czytelni Czasopism. Wykaz wszystkich rozpraw obronionych na UEP znaleźć można w katalogu online.

Od 2009 roku Biblioteka umożliwia korzystanie z wybranych rozpraw po obronie w pełnotekstowej wersji elektronicznej. Prace umieszczane są w internecie w zbiorach Biblioteki Cyfrowej BG UEP.

Informacje o udostępnianiu rozprawy w wersji elektronicznej znajdują się w jej opisie katalogowym (umieszczono w nim link przekierowujący do pełnego tekstu). W przypadku istnienia wersji elektronicznej rozprawy po obronie, Czytelnia Czasopism nie udostępnia jej wersji drukowanej.


Obecnie Czytelnia Czasopism udostępnia poniższe rozprawy przed obroną:


mgr Agnieszka Jankowiak-Kaczmarek

"Znaczenie wartości dla klienta w wyborze dostawców w branży narzędziowej na rynkach międzynarodowych"

  • Wydział Gospodarki Międzynarodowej UEP
  • promotor: dr hab. Małgorzata Bartosik-Purgat, prof. nadzw. UEP
  • promotor pomocniczy: dr Łukasz Puślecki, UEP
  • recenzenci:
   - prof. dr hab. Maja Szymura -Tyc, prof. nadzw. UE w Katowicach
   - prof. dr hab. Maciej Urbaniak, prof. zw. UŁ
  • obrona: 26.09.2018, godz. 10.30, sala 236 A w Budynku Głównym UEP (al. Niepodległości 10)
mgr Sebastian Narojczyk

"Zarządzanie kompetencjami przedsiębiorstw w procesie kształtowania ich konkurencyjności"

  • Wydział Zarządzania UEP
  • promotor: dr hab. Dariusz Nowak, prof. nadzw. UEP
  • promotor pomocniczy: dr Sebastian Chęciński, UEP
  • recenzenci:
   - prof. dr hab. Henryk Sobolewski, WSL w Poznaniu
   - dr hab. Andrzej Jaki, prof. nadzw. UE w Krakowie
  • obrona: 28.09.2018, godz. 13.30, sala 236 A w Budynku Głównym UEP (al. Niepodległości 10)