Rozprawy doktorskie przed obronąBiblioteka Główna udostępnia wersje drukowane rozpraw doktorskich przed publiczną obroną na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu.

Z pracami (oraz ich recenzjami i streszczeniami) można zapoznać się do dnia obrony w Czytelni Czasopism* - po zamówieniu w Punkcie Obsługi Użytkowników. Realizacja zamówień odbywa się na bieżąco.

Z rozpraw można korzystać na terenie Czytelni Czasopism w miejscu wyznaczonym przez dyżurującego bibliotekarza. Obowiązuje zakaz powielania/kserowania rozpraw.

Po obronie - rozprawy pozostają w zbiorach Biblioteki i udostępniane są w Czytelni Czasopism. Wykaz wszystkich rozpraw obronionych na UEP znaleźć można w katalogu online.

Od 2009 roku Biblioteka umożliwia korzystanie z wybranych rozpraw po obronie w pełnotekstowej wersji elektronicznej. Prace umieszczane są w internecie w zbiorach Biblioteki Cyfrowej BG UEP.

Informacje o udostępnianiu rozprawy w wersji elektronicznej znajdują się w jej opisie katalogowym (umieszczono w nim link przekierowujący do pełnego tekstu). W przypadku istnienia wersji elektronicznej rozprawy po obronie, Czytelnia Czasopism nie udostępnia jej wersji drukowanej.


*W związku ze zamknięciem Czytelni Czasopism do dnia 2.10.2020, rozprawy doktorskie udostępniane są w Czytelni Książek.Obecnie Biblioteka Główna umożliwia zapoznanie się z poniższymi rozprawami doktorskimi przed obroną:
mgr Alicja Fraś

"Czynniki kształtujące opłaty w otwartych funduszach inwestycyjnych w Polsce"

  • Instytut Finansów UEP
  • promotor: prof. dr hab. Wiesława Przybylska-Kapuścińska, UEP
  • promotor pomocniczy: dr Michał Łukowski, UEP
  • recenzenci:
   - dr hab. Tomasz Miziołek, prof. UŁ
   - prof. dr hab. Dariusz Zarzecki, USz
  • obrona: 14.07.2020, godz. 9:00 za pomocą środków komunikacji zdalnej