Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności Jak wyłączyć cookies? Cyberbezpieczeństwo AKCEPTUJĘ

Dostęp do baz danych spoza sieci UEP


Biblioteka Główna umożliwia korzystanie z wybranych licencjonowanych baz danych również poza terenem Biblioteki i UEP (np. w domu).

Z usługi tej mogą korzystać zapisani do Wypożyczalni BG UEP i posiadający aktywne (w bieżącym roku akademickim) Konto i Kartę Czytelnika:
- pracownicy UEP,
- doktoranci UEP,
- studenci UEP,
- słuchacze studiów podyplomowych UEP.

Poniżej prezentujemy alfabetyczny wykaz baz danych oferowanych w zdalnym dostępie. Wykaz obejmuje serwisy subskrybowane oraz testowane przez Bibliotekę. Po kliknięciu w nazwę wybranej bazy zostaniecie Państwo poproszeni o zalogowanie się.

Aby zalogować się - należy podać:
• użytkownik: numer Karty Czytelnika (8 cyfr znajdujących się pod kodem kreskowym; studenci posiadający elektroniczną legitymację studencką/doktorancką numer Karty znajdą na jej odwrocie)
• hasło (domyślnym hasłem są 2 cyfry miesiąca i 2 cyfry dnia daty urodzenia np. 1130).

Hasło można samodzielnie zmienić w katalogu online Biblioteki Głównej (zakładka Konto czytelnika - Dane czytelnika).


1. Usługa jest realizowana za pomocą serwera reverse proxy HAN (Hidden Automatic Navigator).

2. Nie można zalogować się i korzystać z baz poza UEP:

• po przekroczeniu terminu ważności Konta/Karty Czytelnika,

Karta/Konto Czytelnika są aktywne (ważne) tylko przez jeden rok akademicki.
Korzystanie z baz poza UEP w kolejnym roku akademickim jest możliwe po przedłużeniu terminu ważności Karty/Konta.
W celu aktywowania Karty/Konta prosimy o zgłoszenie się do Wypożyczalni.

• po upływie 21 dni od przekroczenia wyznaczonego terminu zwrotu książki/książek,

W celu przywrócenia dostępu do baz poza UEP prosimy o zwrot książki/książek do Wypożyczalni.

• po podbiciu obiegówki w Wypożyczalni.

3. Prezentowane poniżej zasoby elektroniczne chronione są prawem autorskim. Licencje na korzystanie z wydawnictw elektronicznych zabraniają tworzenia lokalnych archiwów. Liczba jednorazowo pobieranych artykułów powinna odpowiadać rzeczywistym potrzebom wynikającym z pracy naukowej lub naukowo-dydaktycznej. Nadużycia w tym zakresie mogą powodować odłączenie dostępu do baz oraz przewidzianą prawem odpowiedzialność.


Pytania, uwagi, problemy: mgr Dorota Wojewoda, d.wojewoda@ue.poznan.pl

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z


  - informacje o bazie

 - dostęp do bazy ograniczony: tylko dla uprawnionych użytkowników UEP

 - baza dostępna również spoza sieci UEP

 - baza w języku polskim

 - baza w języku angielskim

 - baza zawiera książki (pełne teksty)


Cambridge Journals

pełne teksty czasopism z różnych dziedzin nauki opublikowanych od roku 1997 do roku bieżącego (w ramach kolekcji Full)

Pracownicy i doktoranci UEP mogą bezpłatnie publikować artykuły w wybranych czasopismach Cambridge. Więcej informacji na stronie Wirtualnej Biblioteki Nauki.

CEIC Data

dane statystyczne i makroekonomiczne z całego świata

jak korzystać z bazy - instrukcja (PDF)

EBSCO bazy

informacje o publikacjach z różnych dziedzin nauki, pełne teksty czasopism i książek

po wejściu na stronę należy wybrać platformę EBSCOhost Web

Emerald

pełne teksty czasopism (z kolekcji Management) i książek z różnych dziedzin nauki

Pracownicy i doktoranci UEP mogą bezpłatnie publikować artykuły w wybranych czasopismach wydawnictwa Emerald. Więcej informacji na stronie Wirtualnej Biblioteki Nauki.

EMIS Professional

baza pełnotekstowa, baza z danymi finansowymi oraz informacjami o fuzjach i przejęciach

po uruchomieniu bazy należy wybrać Polskę lub inne państwo

IBUK Libra

pełne teksty książek i podręczników opublikowanych przez polskich wydawców, w tym Wydawnictwo UEP

jednoczesny dostęp do danego tytułu dla 5 użytkowników

INFORLEX Ekspert SuperPremium

akty prawne, pełne teksty książek i czasopism wydawnictwa INFOR, wydania archiwalne i bieżące Dziennika Gazety Prawnej

Journal Citation Reports

wykaz tytułów czasopism posiadających wskaźnik Impact Factor

po wejściu na stronę Web of Science, proszę wybrać zakładkę Journal Citation Reports

JSTOR

pełne teksty zagranicznych czasopism z różnych dziedzin nauki

Legalis

pełne teksty aktów prawnych oraz książek i czasopism opublikowanych przez C.H. Beck

LEX Akademia Premium

system informacji prawnej; pełne teksty aktów prawnych, książek i czasopism; Informator Prawno-Gospodarczy

jak wejść do bazy? instrukcja (PDF)

Nature - czasopismo na serwerze wydawcy

pełne teksty artykułów od 2007 roku

New Palgrave Dictionary of Economics 2018 Edition

słownik w wersji elektronicznej

Notoria Serwis Online

informacje o polskich spółkach notowanych na GPW

Zmiany w bazie od dnia 1.08.2020 (PDF)

OECD iLibrary

baza pełnotekstowa

baza z danymi statystycznymi

Oxford Journals - Economics and Finance

pełne teksty artykułów z czasopism z kolekcji Economics and Finance opublikowanych od roku 1996 do roku bieżącego

Pracownicy i doktoranci UEP mogą bezpłatnie publikować artykuły w wybranych czasopismach wydawnictwa Oxford. Więcej informacji na stronie Wirtualnej Biblioteki Nauki.

Passport + Cities + Industrial + Mobility

baza z danymi statystycznymi, raportami i analizami

ProQuest bazy

pełne teksty zagranicznych czasopism z zakresu ekonomii, zarządzania i biznesu

Science - czasopismo na serwerze wydawcy

pełne teksty artykułów od 2007 roku

ScienceDirect (Elsevier) - na serwerze wydawnictwa Elsevier

pełne teksty czasopism opublikowanych od roku 1995 do roku bieżącego i wybranych książek wydawnictwa Elsevier

Scopus

baza bibliograficzno-abstraktowa, indeksy cytowań

SpringerLink - na serwerze wydawcy

pełne teksty wybranych czasopism i książek wydawnictwa Springer

Pracownicy i doktoranci UEP mogą bezpłatnie publikować artykuły w wybranych czasopismach wydawnictwa Springer. Więcej informacji na stronie Wirtualnej Biblioteki Nauki.

Statista

międzynarodowe dane statystyczne i rynkowe

Taylor & Francis

pełne teksty 127 czasopism z zakresu biznesu, zarządzania
i ekonomii opublikowanych od 1998 roku przez wydawnictwo Taylor and Francis

Web of Science

platforma z pakietem baz i indeksów cytowań

Wiley Online Library

pełne teksty artykułów z czasopism opublikowanych od roku 1997 do roku bieżącego, pełne teksty książek wydanych w roku 2009 oraz 2015 przez wydawnictwo Wiley