Dostęp do baz danych spoza sieci UEP


Biblioteka Główna umożliwia korzystanie z wybranych licencjonowanych baz danych również poza terenem Biblioteki i UEP (np. w domu).

Z usługi tej mogą korzystać zapisani do Wypożyczalni BG UEP i posiadający aktywne (w bieżącym roku akademickim) Konto i Kartę Czytelnika:
- pracownicy UEP,
- doktoranci UEP,
- studenci UEP,
- słuchacze studiów podyplomowych UEP.

Poniżej prezentujemy alfabetyczny wykaz baz danych oferowanych w zdalnym dostępie. Wykaz obejmuje serwisy subskrybowane oraz testowane przez Bibliotekę. Po kliknięciu w nazwę wybranej bazy zostaniecie Państwo poproszeni o zalogowanie się.

Aby zalogować się - należy podać:
• użytkownik: numer Karty Czytelnika (8 cyfr znajdujących się pod kodem kreskowym; studenci posiadający elektroniczną legitymację studencką/doktorancką numer Karty znajdą na jej odwrocie)
• hasło (domyślnym hasłem są 2 cyfry miesiąca i 2 cyfry dnia daty urodzenia np. 1130).

Hasło można samodzielnie zmienić w katalogu online Biblioteki Głównej (zakładka Konto czytelnika - Dane czytelnika).


1. Usługa jest realizowana za pomocą serwera reverse proxy HAN (Hidden Automatic Navigator).

2. Nie można zalogować się i korzystać z baz poza UEP:

• po przekroczeniu terminu ważności Konta/Karty Czytelnika,

Karta/Konto Czytelnika są aktywne (ważne) tylko przez jeden rok akademicki.
Korzystanie z baz poza UEP w kolejnym roku akademickim jest możliwe po przedłużeniu terminu ważności Karty/Konta.
W celu aktywowania Karty/Konta prosimy o zgłoszenie się do Wypożyczalni.

• po upływie 21 dni od przekroczenia wyznaczonego terminu zwrotu książki/książek,

W celu przywrócenia dostępu do baz poza UEP prosimy o zwrot książki/książek do Wypożyczalni.

• po podbiciu obiegówki w Wypożyczalni.

3. Prezentowane poniżej zasoby elektroniczne chronione są prawem autorskim. Licencje na korzystanie z wydawnictw elektronicznych zabraniają tworzenia lokalnych archiwów. Liczba jednorazowo pobieranych artykułów powinna odpowiadać rzeczywistym potrzebom wynikającym z pracy naukowej lub naukowo-dydaktycznej. Nadużycia w tym zakresie mogą powodować odłączenie dostępu do baz oraz przewidzianą prawem odpowiedzialność.


Pytania, uwagi, problemy: mgr Dorota Wojewoda, d.wojewoda@ue.poznan.pl, tel. 61 854 32 41 (w godz. 8.00 - 14.00)

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z


  - informacje o bazie

 - dostęp do bazy ograniczony: tylko dla uprawnionych użytkowników UEP

 - baza dostępna również spoza sieci UEP

 - baza w języku polskim

 - baza w języku angielskim

 - baza zawiera książki (pełne teksty)


Amadeus

baza z danymi finansowymi firm z 45 krajów europejskich

dostęp spoza sieci UEP dla 1 jednoczesnego użytkownika

1. Baza jest ponadto udostępniana w Bibliotece na 12 komputerach w Czytelni Książek (znajdujących się w Mediatece) i na 2 komputerach w Czytelni Czasopism. Wejście do bazy w Bibliotece bez konieczności logowania się (na pulpitach komputerów jest skrót z wejściem do bazy).

2. Baza jest udostępniania w Bibliotece i poprzez usługę "Dostęp do baz spoza sieci UEP" bez możliwości pobierania danych.

3. Pracownicy i doktoranci UEP mogą otrzymać indywidualny dostęp do bazy z opcją pobierania danych (w celach naukowych). Prosimy o kontakt w tej sprawie z: mgr Dorotą Wojewodą (e-mail: d.wojewoda@ue.poznan.pl).

4. Z bazy można korzystać wyłącznie w celach naukowych i dydaktycznych.

Cambridge Journals

pełne teksty czasopism opublikowanych od roku 1997 do roku bieżącego

CEIC Data

dane statystyczne i makroekonomiczne z całego świata

jak korzystać z bazy - instrukcja (PDF)

EBSCO bazy

informacje o publikacjach z różnych dziedzin nauki, pełne teksty czasopism i książek

po wejściu na stronę należy wybrać platformę EBSCOhost Web

Emerald

baza pełnotekstowa

EMIS Professional

baza pełnotekstowa, baza z danymi finansowymi oraz informacjami o fuzjach i przejęciach

po uruchomieniu bazy należy wybrać Polskę lub inne państwo

Uwaga! Baza dostępna poza terenem Biblioteki i UEP tylko dla doktorantów i pracowników UEP. (Decyzja wydawcy bazy).

Od dnia 1.04.2018 nie będą aktualizowane w bazie EMIS dane z serwisu Notoria.

Wydawca bazy (Euromoney SA) zabrania automatycznego pobierania danych z wykorzystaniem tzw. robotów, szperaczy oraz wszelkich innych aplikacji, które automatycznie ściągają dane i pozwalają na ich przechowywanie lub zapisywanie na urządzeniach innych niż domena, na której są udostępnione przez Euromoney SA.

Euromoney SA zastrzega sobie prawo do natychmiastowego wstrzymania dostępu do bazy, jeżeli stwierdzi naruszenie powyższego zakazu przez użytkowników z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

IBUK Libra

pełne teksty książek i podręczników opublikowanych przez polskich wydawców, w tym Wydawnictwo UEP

jednoczesny dostęp do danego tytułu dla 5 użytkowników

INFORLEX Ekspert SuperPremium

baza pełnotekstowa

Journal Citation Reports

wykaz tytułów czasopism posiadających wskaźnik Impact Factor

po wejściu na stronę Web of Science, proszę wybrać zakładkę Journal Citation Reports

JSTOR

baza pełnotekstowa

Legalis

pełne teksty aktów prawnych oraz książek i czasopism opublikowanych przez C.H. Beck

dostęp jednoczesny dla 10 użytkowników

LEX Akademia Premium

system informacji prawnej; pełne teksty aktów prawnych, książek i czasopism; Informator Prawno-Gospodarczy

jak wejść do bazy? instrukcja (PDF)

NASBI

pełne teksty książek m.in. wydawnictwa Helion

Aby wyszukiwać, wypożyczać i czytać książki, należy zalogować się do indywidualnego konta użytkownika bazy. Aby założyć konto należy: 1. wybrać opcję zarejestruj się, 2. wypełnić formularz rejestracyjny, 3. potwierdzić założenie konta poprzez link aktywacyjny przesłany na adres e-mail.

Nature - czasopismo na serwerze wydawcy

pełne teksty artykułów od 2007 roku

New Palgrave Dictionary of Economics 2018 Edition

słownik w wersji elektronicznej

Notoria Serwis Online

informacje o polskich spółkach notowanych na GPW

OECD iLibrary

baza pełnotekstowa

baza z danymi statystycznymi

Oxford Journals - Economics and Finance

pełne teksty artykułów z czasopism z kolekcji Economics and Finance opublikowanych od roku 1996 do roku bieżącego

dostęp testowy do wszystkich czasopism wydawanych od 1996 roku przez Oxford University Press - 27.06.-15.08.2019

Passport + Cities + Industrial

baza z danymi statystycznymi, raportami i analizami

instrukcja wyszukiwania informacji: w bazie (PDF) oraz w module
Industrial (PDF)

tymczasowy brak dostępu spoza sieci UEP do danych, analiz i raportów
w bazie, pracujemy nad rozwiązaniem problemu

ProQuest bazy

bazy bibliograficzno-abstraktowe oraz pełnotekstowe

SAGE Journals

pełne teksty artykułów z czasopism opublikowanych od roku 1999 do roku bieżącego

Science - czasopismo na serwerze wydawcy

pełne teksty artykułów od 2007 roku

ScienceDirect (Elsevier) - na serwerze wydawnictwa Elsevier

pełne teksty czasopism opublikowanych od roku 1995 do roku bieżącego i wybranych książek

Scopus

baza bibliograficzno-abstraktowa, indeksy cytowań

SpringerLink - na serwerze wydawcy

baza pełnotekstowa

pełne teksty wybranych czasopism i książek wydawnictwa Springer

Taylor & Francis

pełne teksty 127 czasopism z zakresu biznesu, zarządzania
i ekonomii opublikowanych od 1998 roku

wykaz czasopism dostępnych w pełnym tekście (PDF)

Web of Science

platforma z pakietem baz i indeksów cytowań

Wiley Online Library

baza pełnotekstowa

pełne teksty artykułów z czasopism opublikowanych od roku 1997 do roku bieżącego, pełne teksty książek wydanych w roku 2009 oraz 2015