Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności Jak wyłączyć cookies? Cyberbezpieczeństwo AKCEPTUJĘ

Dostęp do baz danych spoza sieci UEP


Biblioteka Główna umożliwia korzystanie z wybranych licencjonowanych baz danych również poza terenem Biblioteki i UEP (np. w domu).

Z usługi tej mogą korzystać zapisani do Wypożyczalni BG UEP i posiadający aktywne (w bieżącym roku akademickim) Konto i Kartę Czytelnika:
- pracownicy UEP,
- doktoranci UEP,
- studenci UEP,
- słuchacze studiów podyplomowych UEP.

Poniżej prezentujemy alfabetyczny wykaz baz danych oferowanych w zdalnym dostępie. Wykaz obejmuje serwisy subskrybowane oraz testowane przez Bibliotekę. Po kliknięciu w nazwę wybranej bazy zostaniecie Państwo poproszeni o zalogowanie się.

Aby zalogować się - należy podać:
• użytkownik: numer Karty Czytelnika (8 cyfr znajdujących się pod kodem kreskowym; studenci posiadający elektroniczną legitymację studencką/doktorancką numer Karty znajdą na jej odwrocie)
• hasło (domyślnym hasłem są 2 cyfry miesiąca i 2 cyfry dnia daty urodzenia np. 1130).

Hasło można samodzielnie zmienić w katalogu online Biblioteki Głównej (zakładka Konto czytelnika - Dane czytelnika).


1. Usługa jest realizowana za pomocą serwera reverse proxy HAN (Hidden Automatic Navigator).

2. Nie można zalogować się i korzystać z baz poza UEP:

• po przekroczeniu terminu ważności Konta/Karty Czytelnika,

Karta/Konto Czytelnika są aktywne (ważne) tylko przez jeden rok akademicki.
Korzystanie z baz poza UEP w kolejnym roku akademickim jest możliwe po przedłużeniu terminu ważności Karty/Konta.
W celu aktywowania Karty/Konta prosimy o zgłoszenie się do Wypożyczalni.

• po upływie 21 dni od przekroczenia wyznaczonego terminu zwrotu książki/książek,

W celu przywrócenia dostępu do baz poza UEP prosimy o zwrot książki/książek do Wypożyczalni.

• po podbiciu obiegówki w Wypożyczalni.

3. Prezentowane poniżej zasoby elektroniczne chronione są prawem autorskim. Licencje na korzystanie z wydawnictw elektronicznych zabraniają tworzenia lokalnych archiwów. Liczba jednorazowo pobieranych artykułów powinna odpowiadać rzeczywistym potrzebom wynikającym z pracy naukowej lub naukowo-dydaktycznej. Nadużycia w tym zakresie mogą powodować odłączenie dostępu do baz oraz przewidzianą prawem odpowiedzialność.


Pytania, uwagi, problemy: mgr Dorota Wojewoda, d.wojewoda@ue.poznan.pl

Uwaga!


Od dnia 7.06.2022 autoryzacja dostępu do baz odbywa się za pośrednictwem nowego serwera proxy. W przypadku problemów z zalogowaniem (po wpisaniu danych do logowania pojawia się strona bez zawartości lub pojawia się strona do logowania w języku niemieckim) należy wyczyścić w przeglądarce historię i pliki cookies.


Dostęp do baz spoza sieci UEP nie działa w przeglądarce Internet Explorer. Prosimy o korzystanie z innych przeglądarek.


A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z


  - informacje o bazie

 - dostęp do bazy ograniczony: tylko dla uprawnionych użytkowników UEP

 - baza dostępna również spoza sieci UEP

 - baza w języku polskim

 - baza w języku angielskim

 - baza zawiera książki (pełne teksty)


Cambridge Journals

pełne teksty czasopism z różnych dziedzin nauki opublikowanych od roku 1997 do roku bieżącego (w ramach kolekcji HSS - nauki humanistyczne i społeczne)

Pracownicy i doktoranci UEP mogą bezpłatnie publikować artykuły w wybranych czasopismach Cambridge. Więcej informacji na stronie Wirtualnej Biblioteki Nauki.

CEIC Data

dane statystyczne i makroekonomiczne z całego świata

jak korzystać z bazy - instrukcja (PDF)

EBSCO bazy

informacje o publikacjach z różnych dziedzin nauki, pełne teksty czasopism i książek

po wejściu na stronę należy wybrać platformę EBSCOhost Web

Emerald

pełne teksty czasopism (z kolekcji Management) i książek z różnych dziedzin nauki

Pracownicy i doktoranci UEP mogą bezpłatnie publikować artykuły w wybranych czasopismach wydawnictwa Emerald. Więcej informacji na stronie Wirtualnej Biblioteki Nauki.

EMIS Professional

baza pełnotekstowa, baza z danymi finansowymi oraz informacjami o fuzjach i przejęciach

po uruchomieniu bazy należy wybrać Polskę lub inne państwo

IBUK Libra

pełne teksty książek i podręczników opublikowanych przez polskich wydawców, w tym Wydawnictwo UEP

jednoczesny dostęp do danego tytułu dla 5 użytkowników

wydawca rekomenduje korzystanie z bazy w przeglądarce Google Chrome; w przypadku problemów z zalogowaniem się do bazy w przeglądarce Firefox, należy usunąć w niej historię przeglądania

INFORLEX Ekspert SuperPremium

akty prawne, pełne teksty książek i czasopism wydawnictwa INFOR, wydania archiwalne i bieżące Dziennika Gazety Prawnej

Journal Citation Reports

wykaz tytułów czasopism posiadających wskaźnik Impact Factor

po wejściu na stronę Web of Science, proszę wybrać zakładkę Products, a następnie Journal Citation Reports

JSTOR

pełne teksty zagranicznych czasopism z różnych dziedzin nauki

Legalis

pełne teksty aktów prawnych oraz książek i czasopism opublikowanych przez C.H. Beck

LEX Akademia Premium

system informacji prawnej; pełne teksty aktów prawnych, książek i czasopism; Informator Prawno-Gospodarczy

jak wejść do bazy? instrukcja (PDF)

Nature - czasopismo na serwerze wydawcy

pełne teksty artykułów od 2007 roku

New Palgrave Dictionary of Economics 2018 Edition

słownik w wersji elektronicznej

Notoria Serwis Online

informacje o polskich spółkach notowanych na GPW

wydawca rekomenduje korzystanie z bazy wyłącznie w przeglądarce Firefox

OECD iLibrary

baza pełnotekstowa

baza z danymi statystycznymi

Oxford Journals - Economics and Finance

pełne teksty artykułów z czasopism z kolekcji Economics and Finance opublikowanych od roku 1996 do roku bieżącego

Pracownicy i doktoranci UEP mogą bezpłatnie publikować artykuły w wybranych czasopismach wydawnictwa Oxford. Więcej informacji na stronie Wirtualnej Biblioteki Nauki.

Passport

baza z danymi statystycznymi, raportami i analizami

ProQuest bazy

pełne teksty zagranicznych czasopism z zakresu ekonomii, zarządzania i biznesu

Science - czasopismo na serwerze wydawcy

pełne teksty artykułów od 2007 roku

ScienceDirect (Elsevier) - na serwerze wydawnictwa Elsevier

pełne teksty czasopism opublikowanych od roku 1995 do roku bieżącego i wybranych książek wydawnictwa Elsevier

Scopus

baza bibliograficzno-abstraktowa, indeksy cytowań

SpringerLink - na serwerze wydawcy

pełne teksty wybranych czasopism i książek wydawnictwa Springer

Pracownicy i doktoranci UEP mogą bezpłatnie publikować artykuły w wybranych czasopismach wydawnictwa Springer. Więcej informacji na stronie Wirtualnej Biblioteki Nauki.

Statista

międzynarodowe dane statystyczne i rynkowe

Taylor & Francis

pełne teksty 127 czasopism z zakresu biznesu, zarządzania
i ekonomii opublikowanych od 1998 roku przez wydawnictwo Taylor and Francis

Web of Science

platforma z pakietem baz i indeksów cytowań

Wiley Online Library

pełne teksty artykułów z czasopism opublikowanych od roku 1997 do roku bieżącego, pełne teksty książek wydanych w roku 2009 oraz 2015 przez wydawnictwo Wiley