Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności Jak wyłączyć cookies? Cyberbezpieczeństwo AKCEPTUJĘ

Historia Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu- Rocznik Akademii Handlowej w Poznaniu. - Poznań : Nakładem Akademii Handlowej z zasiłkiem
  Ministerstwa Oświaty, 1946-1950. *

- Rocznik Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Poznaniu. - Poznań : PWN, 1958-1978. *

- Rocznik Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. - Poznań : Wydawnictwo AE w Poznaniu, 1988-1991. *

- Wyższa Szkoła Ekonomiczna (Akademia Handlowa - Wyższa Szkoła Handlowa) w Poznaniu :
  XXX-lecie Uczelni : 1926-1956.
- Poznań : Państ. Wydaw. Naukowe, 1956. *

- Akademia Ekonomiczna w Poznaniu : 1926-1976. - Warszawa ; Poznań : Państ. Wydaw. Naukowe,
  1976. *


• Podstawy prawne Uczelni

- Statut Wyższej Szkoły Handlowej w Poznaniu / Wyższa Szkoła Handlowa w Poznaniu.
   - Poznań : Wydaw. Poznań czcionkami drukarni Uniwersytetu Poznańskiego, 1926.

- Statut Wyższej Szkoły Handlowej w Poznaniu zatwierdzony przez Ministra W. R. i O. P.
  dn. 19 lipca 1926r., ze zmianami wprowadzonymi przez Ministra W. R. i O. P.
  dn. 30 września 1936
/ Wyższa Szkoła Handlowa w Poznaniu. - Poznań : [b.w.], 1936.

- Statut Fundacji Wyższa Szkoła Handlowa w Poznaniu / Wyższa Szkoła Handlowa w
   Poznaniu. - Poznań : [b.w.],1938.

- Statut Fundacji Akademii Handlowej w Poznaniu / Akademia Handlowa w Poznaniu.
   - Poznań : Wydaw. AH, 1946.

- Statut Akademii Ekonomicznej w Poznaniu / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu.
   - Poznań : AE, 1984.


• Pracownicy

- Profesor doktor habilitowany Anna Koziołowa. - Poznań : Wydaw. AE, 2005.

- Profesor doktor habilitowany Jacek Kozioł. - Poznań : Wydaw. AE, 2007.


• Działalność dydaktyczna

- Regulamin postępowania dyscyplinarnego w sprawach studentów i słuchaczy
   Wyższej Szkoły Handlowej w Poznaniu
/ Wyższa Szkoła Handlowa w Poznaniu.
 - Poznań : Wydaw. WSH, 1932.


• Spisy wykładów oraz składy osobowe

- Spis wykładów na rok akademicki 1931/1932 / Wyższa Szkoła Handlowa w Poznaniu.
  - Poznań : Wydaw. Poznań czcionkami drukarni Uniwersytetu Poznańskiego, 1931.

- Spis wykładów na rok akademicki 1932/1933 / Wyższa Szkoła Handlowa w Poznaniu.
  - Poznań : Wydaw. Poznań czcionkami drukarni Uniwersytetu Poznańskiego, 1932.

- Spis wykładów na rok akademicki 1933/1934 / Wyższa Szkoła Handlowa w Poznaniu.
  - Poznań : Wydaw. Poznań czcionkami drukarni Uniwersytetu Poznańskiego, 1933.

- Spis wykładów na rok akademicki 1934/1935 / Wyższa Szkoła Handlowa w Poznaniu.
  - Poznań : Wydaw. Poznań czcionkami drukarni Uniwersytetu Poznańskiego, 1934.

- Spis wykładów na rok akademicki 1935/1936 / Wyższa Szkoła Handlowa w Poznaniu.
  - Poznań : Wydaw. Poznań czcionkami drukarni Uniwersytetu Poznańskiego, 1935.

- Spis wykładów na rok akademicki 1937/1938 / Wyższa Szkoła Handlowa w Poznaniu.
  - Poznań : Wydaw. Poznań czcionkami drukarni Uniwersytetu Poznańskiego, 1937.

- Spis wykładów oraz skład osobowy na rok akademicki 1945/1946 / Akademia Handlowa w
  Poznaniu. - Poznań : Wydaw. AH, 1945. *

- Spis wykładów oraz skład osobowy w roku akademickim 1946/1947 / Akademia Handlowa w
  Poznaniu. - Poznań : Wydaw. AH, 1946. *

- Spis wykładów oraz skład osobowy w roku akademickim 1947/1948 / Akademia Handlowa w
  Poznaniu. - Poznań : Wydaw. AH, 1947. *

- Spis wykładów oraz skład osobowy w roku akademickim 1949/1950 / Akademia Handlowa w
  Poznaniu. - Poznań : Wydaw. AH, 1949. *

- Spis wykładów oraz skład osobowy w roku akademickim 1956/1957 / Wyższa Szkoła
  Ekonomiczna w Poznaniu. - Poznań : Wydaw. WSE, 1957. *

- Spis wykładów oraz skład osobowy w roku akademickim 1957/1958 / Wyższa Szkoła
  Ekonomiczna w Poznaniu. - Poznań : Wydaw. WSE, 1957. *

- Spis wykładów oraz skład osobowy w roku akademickim 1958/1959 / Wyższa Szkoła
  Ekonomiczna w Poznaniu. - Poznań : Wydaw. WSE, 1959. *

- Spis wykładów oraz skład osobowy w roku akademickim 1960/1961 / Wyższa Szkoła
  Ekonomiczna w Poznaniu. - Poznań : Wydaw. WSE, 1960. *

- Spis wykładów oraz skład osobowy w roku akademickim 1961/1962 / Wyższa Szkoła
  Ekonomiczna w Poznaniu. - Poznań : Wydaw. WSE, 1961. *

- Spis wykładów oraz skład osobowy w roku akademickim 1962/1963 / Wyższa Szkoła
  Ekonomiczna w Poznaniu. - Poznań : Wydaw. WSE, 1962. *

- Spis wykładów oraz skład osobowy w rok akademickim 1963/1964 / Wyższa Szkoła
  Ekonomiczna w Poznaniu. - Poznań : Wydaw. WSE, 1963. *

- Spis wykładów oraz skład osobowy w roku akademickim 1964/1965 / Wyższa Szkoła
  Ekonomiczna w Poznaniu. - Poznań : Wydaw. WSE, 1964. *

- Spis wykładów oraz skład osobowy w roku akademickim 1965/1966 / Wyższa Szkoła
  Ekonomiczna w Poznaniu. - Poznań : Wydaw. WSE, 1965. *

- Spis wykładów oraz skład osobowy w roku akademickim 1966/1967 / Wyższa Szkoła
  Ekonomiczna w Poznaniu. - Poznań : Wydaw. WSE, 1966. *

- Spis wykładów oraz skład osobowy w roku akademickim 1967/1968 / Wyższa Szkoła
  Ekonomiczna w Poznaniu. - Poznań : Wydaw. WSE, 1967. *

- Spis wykładów oraz skład osobowy w roku akademickim 1968/1969 / Wyższa Szkoła
  Ekonomiczna w Poznaniu. - Poznań : Wydaw. WSE, 1968. *

- Skład osobowy w roku akademickim 1969/70 / Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Poznaniu.
   - Poznań : Wydaw. WSE, 1970. *

- Spis wykładów w roku akademickim 1969/70 / Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Poznaniu.
   - Poznań : Wydaw. WSE, 1969. *

- Spis wykładów w roku akademickim 1970/71 / Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Poznaniu.
   - Poznań : Wydaw. WSE, 1970. *

- Spis wykładów w roku akademickim 1971/72 / Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Poznaniu.
   - Poznań : Wydaw. WSE, 1971. *

- Spis wykładów w roku akademickim 1972/73 / Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Poznaniu.
   - Poznań : Wydaw. WSE, 1972. *

- Spis wykładów w roku akademickim 1974/75 / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu.
   - Poznań : Wydaw. AE, 1974. *

- Spis wykładów w roku akademickim 1975/76 / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu.
   - Poznań : Wydaw. AE, 1975. *

- Spis wykładów w roku akademickim 1976/77 / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu.
   - Poznań : Wydaw. AE, 1977. *

- Spis wykładów w roku akademickim 1978/79 / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu.
   - Poznań : Wydaw. AE, 1979. *


• Sprawozdania Rektora z działalności Akademii Ekonomicznej w Poznaniu

- Sprawozdanie Rektora z działalności Akademii Ekonomicznej w Poznaniu w kadencji
  2002/2003-2004/2005 oraz w roku akademickim 2004/2005
/ Akademia Ekonomiczna
  w Poznaniu. - Poznań : Wydaw. AE, 2005.

- Sprawozdanie Rektora z działalności Akademii Ekonomicznej w Poznaniu w roku akademickim
  2005/2006
/ Akademia Ekonomiczna w Poznaniu. - Poznań : Wydaw. AE, 2006.

- Sprawozdanie Rektora z działalności Akademii Ekonomicznej w Poznaniu w roku akademickim
  2006/2007
/ Akademia Ekonomiczna w Poznaniu. - Poznań : Wydaw. AE, 2007.


• Sprawozdanie Rektora z działalności Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

- Sprawozdanie Rektora z działalności Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu w roku
  akademickim 2008/2009
/ Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu. - Poznań : Wydaw. UE, 2009.

- Sprawozdanie Rektora z działalności Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu w roku
  akademickim 2009/2010
/ Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu. - Poznań : Wydaw. UE, 2010.

- Sprawozdanie Rektora z działalności Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu w roku
  akademickim 2010/2011
/ Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu. - Poznań : Wydaw. UE, 2011.

- Sprawozdanie Rektora z działalności Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu w kadencji
  2008/2009-2011/2012 oraz w roku akademickim 2011/2012
/ Uniwersytet Ekonomiczny
  w Poznaniu. - Poznań : Wydaw. UE, 2012.

- Sprawozdanie Rektora z działalności Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu w roku
  akademickim 2012/2013
/ Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu. - Poznań : Wydaw. UE, 2013.

- Sprawozdanie Rektora z działalności Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu w roku
  akademickim 2013/2014
/ Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu. - Poznań : Wydaw. UE, 2014.

- Sprawozdanie Rektora z działalności Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu w roku
  akademickim 2014/2015
/ Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu. - Poznań : Wydaw. UE, 2015.


• Ośrodki zamiejscowe

- Spis wykładów oraz skład osobowy. - Szczecin : Akademia Handlowa w Poznaniu.
  Oddział w Szczecinie, 1947-1949. *


• Organizacje studenckie

- Sprawozdanie z działalności Zarządu Koła Naukowego Towarzystwa Studentów i
   Dyplomowanych Wyższej Szkoły Handlowej w Poznaniu za rok administracyjny 1933.

   - Poznań, 1934.

- Sprawozdanie z działalności Zarządu Koła Naukowego Towarzystwa Studentów
   Wyższej Szkoły Handlowej w Poznaniu za rok administracyjny 1934.
- Poznań, 1935.

- Sprawozdanie z działalności Zarządu Koła Naukowego Towarzystwa Studentów
   Wyższej Szkoły Handlowej w Poznaniu za rok administracyjny 1935.
- Poznań, 1936.

- Sprawozdanie z działalności Zarządu Koła Naukowego Towarzystwa Studentów
   Wyższej Szkoły Handlowej w Poznaniu za rok administracyjny 1936.
- Poznań, 1937.

- Sprawozdanie z działalności Zarządu Koła Naukowego Towarzystwa Studentów
   Wyższej Szkoły Handlowej w Poznaniu za rok administracyjny 1937.
- Poznań, 1938.

- Sprawozdanie z działalności Zarządu Koła Naukowego Towarzystwa Studentów
   Akademii Handlowej w Poznaniu za rok administracyjny 1938.
- Poznań, 1939.

- Sprawozdanie z działalności Zarządu Koła Naukowego Stowarzyszenia Studentek i Studentów
   Akademii Handlowej w Poznaniu za rok administracyjny 1948.
- Poznań, 1949.

- Sprawozdanie Zarządu Bratniej Pomocy Studentów Wyższej Szkoły Handlowej
   w Poznaniu : za rok administracyjny 1929/30.

- Sprawozdanie Zarządu Bratniej Pomocy Studentów Wyższej Szkoły Handlowej
   w Poznaniu : za rok administracyjny 1930/31.

- Sprawozdanie Zarządu Bratniej Pomocy Studentów Wyższej Szkoły Handlowej
   w Poznaniu : za rok administracyjny 1932.

- Sprawozdanie Zarządu Bratniej Pomocy Studentów Wyższej Szkoły Handlowej
   w Poznaniu : za rok administracyjny 1933.

- Sprawozdanie Zarządu Bratniej Pomocy Studentów Wyższej Szkoły Handlowej
   w Poznaniu : za rok administracyjny 1938.

- Statut i ordynacja wyborcza Bratniej Pomocy Studentów Wyższej Szkoły Handlowej
   w Poznaniu.
- Poznań : Bratnia Pomoc Studentów WSH, [b.r.].


• Absolwenci

- Statut Stowarzyszenia Absolwentów Akademii Handlowej w Poznaniu. - Poznań : SA AH, 1939.

- Statut Stowarzyszenia / Stowarzyszenie Absolwentów WSH - AH - WSE w Poznaniu. - Poznań : [b.w.],
  1958.

- Komunikat Stowarzyszenia Absolwentów Wyższej Szkoły Handlowej w Poznaniu.
   - Poznań : SA WSH, 1936 - 1939.

- Biuletyn. - Poznań : Stowarzyszenie Absolwentów WSH - AH - WSE w Poznaniu, 1948-1959. *

- Absolwenci AE. - Poznań : Stowarzyszenie Absolwentów Akademii Ekonomicznej, 1999-2008. *

- Absolwenci UE. - Poznań : Stowarzyszenie Absolwentów Uniwersytetu Ekonomicznego, 2009-2011.


* Publikacja dostępna wyłącznie z terminali (komputerów) znajdujących się na terenie Biblioteki i UEP.