Cambridge JournalsBaza zawiera ponad 300 tytułów czasopism wydawanych przez Cambridge University Press z różnych dziedzin nauki m.in. z zakresu: ekonomii, biznesu, ekologii, informatyki, matematyki, fizyki, medycyny.

Wydawca umożliwia zapoznanie się z pełnymi tekstami artykułów z czasopism oznaczonych symbolem (opublikowanych od roku 1997 do roku bieżącego).

Biblioteka udostępnia serwis:
- w sieci UEP (komputery w Bibliotece Głównej oraz na terenie UEP),
- poza siecią UEP (komputery poza terenem Biblioteki i UEP - wejście po zalogowaniu się na stronie Dostęp do baz poza UEP).