Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności Jak wyłączyć cookies? Cyberbezpieczeństwo AKCEPTUJĘ

LegalisLegalis jest systemem informacji prawnej stworzonym i ciągle rozwijanym przez zespół specjalistów Wydawnictwa C.H. Beck.

Baza zawiera m.in.:

  • akty prawne - pełne teksty aktów źródłowych od 1918 roku: Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie, Dzienniki urzędowe UE L i C, Dzienniki urzędowe ministerstw i urzędów oraz prawo korporacyjne, projekty ustaw,
  • orzecznictwo - ponad 860 000 orzeczeń od 1925 roku, orzecznictwa sądów polskich i europejskich m.in.: Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu Administracyjnego, Wojewódzkich Sądów Administracyjnych, Sądów Apelacyjnych, Europejskiego Trybunału Praw Człowieka oraz Trybunału Sprawiedliwości UE, w tym obszerna baza niepublikowanego orzecznictwa Sądu Najwyższego,
  • wzory pism i umów - ponad 15 300 wzorów pism i umów, prezentowanych w formacie word, excel i PDF;
  • aktualności i kalendarium - źródło informacji o zmieniającym się prawie,
  • Polską Bibliografię Prawniczą PAN - opisy publikacji od 1970 roku,
  • komentarze, monografie, czasopisma - pełne teksty książek i czasopism opublikowanych przez Wydawnictwo C.H.Beck (lista publikacji PDF).

Biblioteka udostępnia bazę przez internet:
- w sieci UEP (komputery w Bibliotece Głównej oraz na terenie UEP),
- poza siecią UEP (komputery poza terenem Biblioteki i UEP - wejście po zalogowaniu się na stronie Dostęp do baz spoza sieci UEP).