LegalisLegalis jest systemem informacji prawnej stworzonym i ciągle rozwijanym przez zespół specjalistów Wydawnictwa C.H. Beck.

Baza zawiera m.in.:

 • akty prawne - pełne teksty aktów źródłowych od 1918 roku: Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie, Dzienniki urzędowe UE L i C, Dzienniki urzędowe ministerstw i urzędów oraz prawo korporacyjne, projekty ustaw,
 • orzecznictwo - ponad 860 000 orzeczeń od 1925 roku, orzecznictwa sądów polskich i europejskich m.in.: Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu Administracyjnego, Wojewódzkich Sądów Administracyjnych, Sądów Apelacyjnych, Europejskiego Trybunału Praw Człowieka oraz Trybunału Sprawiedliwości UE, w tym obszerna baza niepublikowanego orzecznictwa Sądu Najwyższego,
 • wzory pism i umów - ponad 15 300 wzorów pism i umów, prezentowanych w formacie word, excel i PDF;
 • aktualności i kalendarium - źródło informacji o zmieniającym się prawie,
 • Polską Bibliografię Prawniczą PAN - opisy publikacji od 1970 roku,
 • tłumaczenia aktów prawnych i wzorów pism,
 • komentarze, monografie, czasopisma - pełne teksty książek i czasopism opublikowanych przez Wydawnictwo C.H.Beck.

Biblioteka oferuje dostęp do pakietu Gold Systemu Informacji Prawnej Legalis.

Pakiet Gold zawiera poniższe moduły:

 • moduły komentarzowe:
  - moduły Standard: Prawo cywilne, Postępowanie cywilne, Prawo rodzinne, Prawo spółek handlowych, Prawo rynku kapitałowego, Prawo nieruchomości, Unia Europejska, Prawo pracy, Prawo administracyjne, Prawo podatkowe, Zamówienia publiczne, Prawo karne, Postępowanie karne, Prawo upadłościowe, Prawo gospodarcze, Prawo medyczne, Prawo samorządowe, Prawo własności intelektualnej.
  - moduły Premium: Prawo cywilne Premium, Postępowanie cywilne Premium, Prawo spółek handlowych Premium, Prawo rynku kapitałowego Premium, Prawo nieruchomości Premium, Prawo pracy Premium, Prawo administracyjne Premium, Prawo podatkowe Premium, Prawo karne Premium, Prawo własności intelektualnej Premium.
 • moduły specjalistyczne:
  - moduły Praktyczne wyjaśnienia: Kadry i Płace, Finanse i księgowość, BHP oraz Zamówienia Publiczne,
  - moduły Systemy Prawa: System Prawa Prywatnego, System Prawa Karnego, System Prawa Administracyjnego oraz System Prawa Handlowego.
 • moduł Translator.

Biblioteka udostępnia bazę przez internet:
- w sieci UEP (komputery w Bibliotece Głównej oraz na terenie UEP),
- poza siecią UEP (komputery poza terenem Biblioteki i UEP - wejście po zalogowaniu się na stronie Dostęp do baz poza UEP).


UWAGA! Z bazy jednocześnie może korzystać 10 użytkowników.