HAEU Historical Archives of the European UnionHAEU jest oficjalnym archiwum stron internetowych i dokumentów instytucji Unii Europejskiej. Portal gromadzi także publikacje ruchów i organizacji międzynarodowych zaangażowanych w proces integracji europejskiej.

Serwis jest udostępniany bezpłatnie.