CEIC DataCEIC Data to baza statystyczna zawierająca dane z całego świata publikowane przez narodowe urzędy statystyczne, banki centralne, giełdy papierów wartościowych, organizacje międzynarodowe i inne podmioty.

Biblioteka Główna subskrybuje poniższe moduły w bazie CEIC Data:

 • World Trend Database
 • Global Database
 • Daily Database
 • Sector Database
 • Brasil Premium Database
 • Russia Premium Databse
 • India Premium Databse
 • Indonesia Premium Databse
 • China Premium Databse.
 • Stopień szczegółowości i zasięg chronologiczny danych jest różny dla poszczególnych krajów.

  Od dnia 09.10.2016 baza jest udostępniana na nowej platformie.

  Nowa wersja bazy umożliwia m.in. założenie indywidualnego konta użytkownika.

  Więcej informacji o funkcjonalnościach bazy w materiałach informacyjnych wydawcy:
  - Start Guide (PDF)
  - Why should One Register for CDMNext (PDF).


  Z bazy można korzystać przez internet tylko w sieci UEP (tj. w Bibliotece Głównej oraz w budynkach UEP).


  Baza dostępna do dnia 31.12.2017.