Polskie Piśmiennictwo Ekonomiczne do roku 1939Baza tworzona i udostępniania bezpłatnie w internecie przez Bibliotekę Główną Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Podstawowym celem projektu jest stworzenie całościowej, retrospektywnej bibliografii ekonomicznego piśmiennictwa polskiego do wybuchu II wojny światowej oraz popularyzacja niebagatelnego dorobku polskiej myśli ekonomicznej tego okresu.

Baza rejestruje wydane w języku polskim zarówno w kraju, jak i zagranicą wszystkie typy dokumentów (książki, artykuły, materiały konferencyjne, archiwalia) reprezentujące literaturę ekonomiczną. Zawiera również odnośniki do wersji elektronicznych dzieł ekonomicznych dostępnych w Bibliotece UEK oraz innych polskich bibliotekach cyfrowych.