Internetowy System Aktów PrawnychBaza zawiera aktualizowane na bieżąco:
• opisy bibliograficzne wszystkich aktów prawnych opublikowanych w Dzienniku Ustaw i Monitorze Polskim, zarówno obowiązujących, jak i nieobowiązujących, wydanych od roku 1918 - do chwili obecnej,
• pełne teksty wybranych aktów prawnych.

Serwis powstaje w Kancelarii Sejmu RP. Dokumenty rejestrowane są na bieżąco, natychmiast po otrzymaniu przez dokumentalistów kolejnego numeru wydawnictwa (Dz.U., M.P.).

W pierwszej kolejności tworzony jest opis bibliograficzny obejmujący wszystkie relacje między dokumentem nowym a już istniejącymi w dniu opublikowania (relacje źródłowe). Następnie dodawane są relacje zwrotne tworzone ex post (informacje o dokumencie i jego relacjach z innymi dokumentami z uwzględnieniem upływu czasu).

Do opisów aktów sukcesywnie dołączane są ich teksty w formacie PDF:
- tekst aktu (w postaci takiej jak w dniu ogłoszenia) utworzone w Kancelarii Sejmu w trakcie procesu legislacyjnego jako jego wynik,
- tekst ogłoszony (obraz z Dziennika Ustaw lub Monitora Polskiego),
- tekst ujednolicony z naniesionymi zmianami na tekst aktu, sporządzony w Biurze Legislacyjnym KS.

Dokumenty umieszczone w bazie danych można przeglądać w zestawieniach (widokach):
- według roczników,
- według haseł.

W pierwszym zestawieniu akty pogrupowane są według lat kolejno, chronologicznie od najnowszych do najstarszych, a w ramach lat - według rodzaju (rangi) aktu.


Internetowy System Aktów Prawnych udostępniany jest w Internecie bez ograniczeń.