EUR-LexBaza zarządzana przez Urząd Publikacji Unii Europejskiej, umożliwia bezpłatny dostęp do aktów prawnych i innych dokumentów Unii Europejskiej podanych do publicznej wiadomości.

Portal jest dostępny w 23 językach urzędowych Unii Europejskiej - wyboru języka można dokonać, klikając na pasek u góry strony głównej.

Baza zawiera teksty opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w serii L (Legislacja) i C (Informacje i zawiadomienia) oraz w Zbiorach Orzecznictwa, łącznie około 2,8 mln dokumentów, przy czym najstarsze z nich pochodzą z 1951 r. Jej zawartość jest codziennie aktualizowana - co roku powiększa się o około 12 tys. dokumentów.

EUR-Lex oferuje:
- codzienne elektroniczne wydania Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej,
- opcje wyszukiwania prostego, wyszukiwania zaawansowanego i przeszukiwania poszczególnych zbiorów,
- możliwość wyświetlania i pobierania dokumentów w formacie PDF, HTML, DOC i TIFF,
- dokładne informacje na temat każdego dokumentu.

Baza zawiera również skonsolidowane wersje dokumentów (o ile są dostępne). Są one przeznaczone wyłącznie do celów dokumentacyjnych i nie mają mocy prawnej. Informacje o nich można uzyskać za pośrednictwem notki bibliograficznej lub wykazu obowiązujących wspólnotowych aktów prawnych.

W portalu można również zapoznać się z informacjami na temat prawa UE, procesu prawodawczego i instytucji UE. Na stronie głównej znajdują się linki do wybranych, nowo opublikowanych dokumentów oraz do działów tematycznych.

W portalu zamieszczono też linki do stron na temat budżetu Unii Europejskiej, do rejestrów instytucji oraz do innych źródeł dokumentacji i informacji.


EUR-Lex udostępniany jest w Internecie bez ograniczeń.