Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności Jak wyłączyć cookies? Cyberbezpieczeństwo AKCEPTUJĘ

Journal Citation ReportsJournal Citation Reports (JCR) to baza stworzona w Filadelfijskim Instytucie Informacji Naukowej (Institute for Scientific Information ISI) - obecnie wydawana przez firmę Clarivate Analytics, zawiera wykaz najczęściej cytowanych i recenzowanych czasopism naukowych na świecie oraz różnorodne statystyki wykorzystania ich przez światową społeczność naukową.

W bazie JCR można sprawdzić m.in. tytuły czasopism:
- najbardziej popularnych w danej dziedzinie,
- mających największe oddziaływanie na daną dziedzinę,
- publikujących najwięcej artykułów z danej dziedziny.

Aktualizowana raz w roku baza pokazuje powiązania pomiędzy cytującymi i cytowanymi czasopismami za pomocą kilku wskaźników, z których najczęściej wykorzystywane to:
- Impact Factor (wskaźnik oddziaływania, wpływu) - średnia cytowań przypadająca na jeden artykuł z danego czasopisma na przestrzeni ostatnich dwóch lat,
- Immediacy Index (wskaźnik szybkości oddziaływania) - średnia liczba cytowań artykułów z danego czasopisma uzyskiwana w roku jego opublikowania.

Biblioteka udostępnia bazę:
- w sieci UEP (komputery w Bibliotece Głównej oraz na terenie UEP, wejście bez logowania się),
- spoza sieci UEP (komputery poza terenem Biblioteki i UEP, wejście po zalogowaniu się na stronie Dostęp do baz spoza sieci UEP).