Journal Citation ReportsJournal Citation Reports (JCR) to baza tworzona w Filadelfijskim Instytucie Informacji Naukowej (Institute for Scientific Information ISI) - obecnie będącego częścią Thomson Reuters (Philadelphia, USA), zawiera wykaz najczęściej cytowanych i recenzowanych czasopism naukowych na świecie oraz różnorodne statystyki wykorzystania ich przez światową społeczność naukową.

W bazie JCR można sprawdzić m.in. tytuły czasopism:
- najbardziej popularnych w danej dziedzinie,
- mających największe oddziaływanie na daną dziedzinę,
- publikujących najwięcej artykułów z danej dziedziny.

Aktualizowana raz w roku baza pokazuje powiązania pomiędzy cytującymi i cytowanymi czasopismami za pomocą kilku wskaźników, z których najczęściej wykorzystywane to:
- Impact Factor (wskaźnik oddziaływania, wpływu) - średnia cytowań przypadająca na jeden artykuł z danego czasopisma na przestrzeni ostatnich dwóch lat,
- Immediacy Index (wskaźnik szybkości oddziaływania) - średnia liczba cytowań artykułów z danego czasopisma uzyskiwana w roku jego opublikowania.

Szczegółowe informacje na temat zawartości bazy JCR oraz zasad wyszukiwania informacji znaleźć można na stronie wydawcy (w zakładkach: materiały szkoleniowe, nagrane szkolenia).

Biblioteka Główna umożliwia dostęp do JCR:
- w sieci UEP (komputery w Bibliotece oraz na terenie UEP),
- poza siecią UEP (komputery domowe użytkowników) - należy wejść na stronę Dostęp do baz poza UEP, wybrać bazę i zalogować się.