AmadeusBaza Amadeus to specjalistyczny serwis w języku angielskim, wydawany przez belgijską firmę Bureau van Dijk Editions Electroniques S.A (BVd), który oferuje kompleksowe informacje na temat ponad 15 milionów firm (prywatnych i publicznych) z 45 krajów europejskich.

Baza zawiera:
1. informacje
  - o firmach z Europy Zachodniej i Wschodniej, ze szczególnym naciskiem na przedsiębiorstwa prywatne,
  - o finansach przedsiębiorstwa, podane w jednym zestandaryzowanym formacie, dzięki czemu są one
    porównywalne,
  - o zarządach spółek,
  - o strukturach organizacyjnych przedsiębiorstw,
2. wskaźniki finansowe,
3. kopie raportów i sprawozdań finansowych spółek giełdowych,
4. badania rynku,
5. oferty i informacje dotyczące fuzji i przejęć,
6. dane adresowe i mapy.


Z bazy Amadeus można korzystać przez internet:

1. Baza jest udostępniana w Bibliotece na 12 komputerach w Czytelni Książek (znajdujących się w Mediatece) i na 2 komputerach w Czytelni Czasopism. Wejście do bazy w Bibliotece bez konieczności logowania się
(na pulpitach komputerów jest skrót z wejściem do bazy).

2. Pracownicy, doktoranci i studenci UEP mogą korzystać z bazy także poza terenem Biblioteki i Uczelni poprzez usługę "Dostęp do baz spoza sieci UEP".

3. Baza jest udostępniania w Bibliotece i poprzez usługę "Dostęp do baz spoza sieci UEP" bez możliwości pobierania danych.

4. Pracownicy i doktoranci UEP mogą otrzymać indywidualny dostęp do bazy z opcją pobierania danych
(w celach naukowych). Prosimy o kontakt w tej sprawie z: mgr Dorotą Wojewodą (e-mail: d.wojewoda@ue.poznan.pl).

5. Z bazy można korzystać wyłącznie w celach naukowych i dydaktycznych.