eIFRSeIFRS (electronic International Financial Reporting Standards) to serwis z elektronicznymi wersjami publikacji wydawanych przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (RMSR - ang. International Accounting Standards Board, IASB).

Baza zawiera pełne teksty:
- Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF),
- Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (MSR)
.

Standardy aktualizowane są na bieżąco i udostępniane w kilku językach (m.in. w języku angielskim, francuskim, niemieckim, hiszpańskim, rosyjskim, słowackim i polskim).

Baza zawiera wszystkie standardy wydawane od 1997 roku.


Biblioteka Główna umożliwia dostęp do serwisu:
- w sieci UEP (komputery w Bibliotece oraz na terenie UEP),
- poza siecią UEP (komputery domowe użytkowników) - należy wejść na stronę Dostęp do baz poza UEP, wybrać bazę i zalogować się.


Uwaga! Z bazy jednocześnie może korzystać 1 użytkownik.