ScopusScopus jest największą światową interdyscyplinarną bazą streszczeń artykułów oraz cytowań z recenzowanej przez specjalistów literatury naukowej i wiarygodnych zasobów internetowych.

Serwis został udostępniony - w tym roku - bezpłatnie wszystkim szkołom wyższym i instytucjom naukowym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (na podstawie decyzji o sfinansowaniu w całości krajowej licencji akademickiej).

Baza - tworzona przez wydawnictwo Elsevier - rejestruje zawartość wydawanych od 1960 roku:
• czasopism naukowych (ponad 21 000 tytułów),
• materiałów konferencyjnych,
• publikacji handlowych,
• serii książkowych,
• patentów,
• naukowych stron internetowych.

Opis każdej publikacji zawiera podstawowe informacje bibliograficzne, afiliację autorów, abstrakt, słowa kluczowe oraz link do pełnego tekstu (jeśli jest dostępny w ramach baz subskrybowanych przez naszą Bibliotekę).

Wszystkie opisy publikacji wydanych od 1996 roku zawierają także informacje o cytowaniach: wykaz publikacji cytowanych przez autora (tj. przypisy, bibliografię załącznikową) oraz wykaz publikacji cytujących ten artykuł. Wybrane opisy zawierają także informacje o cytowaniach sprzed 1996 roku.

Baza Scopus umożliwia:
• wyszukiwanie literatury na określony temat lub określonego autora,
• śledzenie cytowań i sprawdzanie tzw. indeksu h (indeksu Hirscha) dla publikacji opublikowanych od 1970 roku,
• wyszukiwawanie najczęściej cytowanych artykułów i najczęściej cytowanych autorów w danej dziedzinie w celu poznania nowych trendów,
• identyfikowanie autorów,
• otrzymywanie na bieżąco najnowszych informacji na wybrany temat - konfigurowanie kanałów RSS i e-mailowych powiadomień o nowych rekordach (opisach) w bazie, spełniających sformułowane przez użytkownika warunki, w tym również o nowych cytowaniach interesujących użytkownika artykułów.

Instrukcje korzystania z bazy znaleźć można na stronie wydawcy.


Biblioteka umożliwia korzystanie z bazy:
- w sieci UEP (komputery w Bibliotece Głównej oraz na terenie UEP),
- poza siecią UEP (komputery poza terenem Biblioteki i UEP - wejście po zalogowaniu się na stronie Dostęp do baz poza UEP).