Scopus


Scopus jest największą na świecie interdyscyplinarną bazą abstraktów i cytowań prac naukowych (m.in. czasopism, książek, materiałów konferencyjnych). Obecnie zawiera ponad 69 milionów rekordów (opisów publikacji).

Baza - tworzona jest przez wydawnictwo Elsevier i rejestruje zawartość:
• czasopism naukowych (ponad 22 000 tytułów),
• materiałów konferencyjnych,
• publikacji handlowych,
• serii książkowych,
• patentów.

W bazie rejestrowane są dane publikacji takie jak: pełne dane bibliograficzne, treści abstraktów (streszczeń), słowa kluczowe, prace cytowane (odnośniki do literatury), a także informacje o cytowaniach danego dokumentu.

W bazie uwzględnione są cztery nadrzędne dziedziny naukowe, czyli Nauki o Życiu, Nauki Ścisłe i Inżynieria, Nauki o Zdrowiu oraz Nauki o Społeczeństwie i Humanistyka. Indeksowane treści są publikowane w przeszło 40 lokalnych językach i pochodzą od ponad 5 tysięcy międzynarodowych wydawnictw.

Użytkownicy mogą korzystać z bogatych i aktualnych zasobów bazy Scopus, za pomocą wielu wbudowanych narzędzi, które umożliwiają m.in.:
- wyszukiwanie literatury (np. na wybrany temat),
- analizę dorobku naukowego autorów i instytucji,
- analizę cytowań prac.

Każdy autor, którego przynajmniej dwie prace są indeksowane w bazie Scopus, ma automatycznie stworzony profil (Scopus Author Profile) z nadanym unikatowym numerem (Author ID).

Profil zawiera:
• imię i nazwisko autora, pod którymi publikowane są przez niego prace (lista uwzględnia wszelkie dotychczas pojawiające się warianty, a także tzw. literówki, nazwiska panieńskie itp.),
• afiliację wskazaną w najnowszej indeksowanej publikacji,
• Scopus Author ID - unikatowy identyfikator autora (ciąg liczb),
• numer ORCID, o ile jest on podany przez autora,
• liczbę dokumentów przypisanych autorowi (szczegóły każdej publikacji są dostępne w liście poniżej lub po kliknięciu w liczbę publikacji), a także linki pozwalające na wyeksportowanie lub zapisanie danych, a także pozwalające włączyć powiadomienia (alerty),
• bieżącą wartość indeksu H, a także linki do narzędzi do analizy dorobku naukowego, cytowań oraz analizy wykresu wartości indeksu h,
• liczbę współautorów (wraz z linkiem do pełnej listy),
• dziedziny naukowe, których dotyczą opublikowane prace,
• linki do pełnej treści dokumentów (dostępność zależy od umów licencyjnych instytucji w której pracuje użytkownik korzystający z bazy Scopus).

Więcej informacji o profilach autorów w bazie Scopus

Szkolenia on-line dotyczące bazy Scopus i innych baz/programów oferowanych przez wydawnictwo Elsevier


Od 2018 roku można korzystać także z dodatku do bazy Scopus - SciVal.
Jest to narzędzie do analizy danych zawartych w bazie Scopus, które umożliwia wizualizację osiągnięć instytucji naukowych, porównanie z innymi jednostkami, ocenę potencjalnych współpracowników oraz partnerów, a także analizowanie trendów w świecie nauki.


Biblioteka umożliwia korzystanie z bazy:
- w sieci UEP (komputery w Bibliotece Głównej oraz na terenie UEP),
- poza siecią UEP (komputery poza terenem Biblioteki i UEP - wejście po zalogowaniu się na stronie Dostęp do baz spoza sieci UEP).