GUS Główny Urząd StatystycznySerwis statystyczny Głównego Urzędu Statystycznego. Zawiera dane ogólnopolskie, m. in. obwieszczenia i komunikaty Prezesa GUS, gorące dane wraz z rocznym harmonogramem (wyniki wstępne, monitoringi,), tablice wskaźnikowe i wojewódzkie z Biuletynu Statystycznego, Bank Danych Regionalnych (największy w Polsce uporządkowany zbiór informacji o sytuacji społeczno-gospodarczej, demograficznej, społecznej oraz stanie środowiska, opisującym województwa, powiaty oraz gminy jako podmioty systemu organizacji społecznej i administracyjnej państwa, a także regiony i podregiony stanowiące elementy nomenklatury jednostek terytorialnych do celów statystycznych), Bazę Demografia oraz dostęp do Specjalnego Standardu Upowszechniania Danych (SDDS) zorganizowanego przez MFW.

Umieszczono tu również linki do ministerstw, urzędów centralnych i ważniejszych instytucji w Warszawie oraz wykaz wojewódzkich urzędów statystycznych posiadających strony WWW.


Serwis jest udostępniany przez wydawcę bezpłatnie.