SAGE JournalsBaza zawiera pełne teksty 662 czasopism z zakresu nauk społecznych i humanistycznych publikowanych przez wydawnictwo Sage.

Wydawca w ramach subskrypcji kolekcji czasopism Social Science and Humanities umożliwia zapoznanie się z pełnymi tekstami artykułów opublikowanych od roku 1999 do roku bieżącego.


Biblioteka udostępnia bazę:
- w sieci UEP (komputery w Bibliotece Głównej oraz na terenie UEP),
- poza siecią UEP (komputery poza terenem Biblioteki i UEP - wejście po zalogowaniu się na stronie Dostęp do baz poza UEP).