The New Palgrave Dictionary of Economics 2018 EditionPełnotekstowa wersja The New Palgrave Dictionary of Economics, najbardziej cenionego na świecie słownika z zakresu ekonomii, opublikowanego w 2018 roku przez wydawnictwo Palgrave Macmillan/Springer.

Słownik zawiera hasła biograficzne i rzeczowe opracowane przez światowej sławy specjalistów z zakresu nauk ekonomicznych, w tym laureatów Nagrody Nobla.


Ze słownika można korzystać:
- w sieci UEP (komputery w Bibliotece Głównej oraz na terenie UEP),
- spoza sieci UEP (w domu) - wejście po zalogowaniu się przez stronę Dostęp do baz spoza sieci UEP.