Notoria Serwis OnlineNotoria Serwis zawiera informacje dotyczące spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych oraz NewConnect:
• ujednolicone raporty finansowe (kwartalne, półroczne i roczne w formacie XLS, dane bieżące i historyczne),
• raporty finansowe (kwartalne, półroczne i roczne) wraz z notami i informacjami dodatkowymi,
• informacje o emisjach oraz pozostałe operacje na akcjach,
• bieżące i historyczne informacje o strukturze akcjonariatu,
• składy zarządów i rad nadzorczych wraz z życiorysami (bieżące i historyczne),
• komunikaty ESPI i EBI,
• notowania giełdowe,
• kalendarium wydarzeń.

Dodatkowo baza daje możliwość wglądu w wybrane dane finansowe firm niepublicznych (dane opracowane na podstawie Monitora Polskiego B i Monitora Spółdzielczego B) oraz pozwala na śledzenie powiązań i zależności pomiędzy podmiotami gospodarczymi i fizycznymi.

Biblioteka subskrybuje Notoria Serwis Online w wersji jednostanowiskowej.

Z bazy mogą korzystać tylko pracownicy i studenci UEP na wyznaczonym komputerze w Czytelni Czasopism.