Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności Jak wyłączyć cookies? Cyberbezpieczeństwo AKCEPTUJĘ

Inne publikacje- Barciński Florian, Geografia gospodarcza Polski. Cz. 1 Środowisko geograficzne i ludność. - Poznań : Koło
  Naukowe. Stowarzyszenie Studentek i Studentów Akademii Handlowej, 1945. *

- Barciński Florian, Geografia gospodarcza Polski. Cz. 2 Górnictwo i przemysł. - Poznań : Koło Naukowe.
  Stowarzyszenie Studentek i Studentów Akademii Handlowej, 1946. *

- Gorynia Marian, Doktrynalne podstawy polityki przejścia. - Poznań : Wydaw. AE, 1994.

- Gorynia Marian (red.), Luka konkurencyjna na poziomie przedsiębiorstwa a przystąpienie Polski do Unii
  Europejskiej. - Poznań : Wydaw. AE, 2002.

- Gorynia Marian, Organizowanie działalności eksportowej producenta. - Poznań : Wielkopolski
  Oddział Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa, 1986.

- Gorynia Marian, Polska polityka przejścia. - Poznań : Wydaw. AE, 1994.

- Gorynia Marian (red.), Strategie przedsiębiorstw w biznesie międzynarodowym. - Poznań : Wydaw. AE,
  2000.

- Gorynia Marian, Sytuacja finansowa przedsiębiorstw. - Poznań : Wydaw. AE, 1994.

- Gorynia Marian, Zachowania przedsiębiorstw w okresie transformacji : mikroekonomia przejścia.
  - Poznań : Wydaw. AE, 1998.

- Gorynia Marian, Kokocińska Małgorzata, Strategie konkurowania firm z województwa lubuskiego
  w obliczu przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. - Poznań : Wydaw. AE, 2003.

- Gorynia Marian, Wojciechowski Henryk, Materiały do nauczania organizacji i techniki handlu
  zagranicznego. - Poznań : Wydaw. AE, 1990.

- Hanus I., Czeska korespondencja handlowa (dla II roku studjów W.S.H.). - Poznań : Koło Naukowe.
  Towarzystwo Studentów i Dyplomowanych Wyższej Szkoły Handlowej, 1933. *

- Hanus I., Czeska korespondencja handlowa (dla III roku studjów W.S.H.). - Poznań : Koło Naukowe.
  Towarzystwo Studentów i Dyplomowanych Wyższej Szkoły Handlowej, 1933. *

- Kowalczyk Elżbieta, Psychospołeczne uwarunkowania negocjacji gospodarczych. - Poznań : Wydaw. AE,
  2001.

- Kowalczyk Zygmunt (red.), Koniunktura gospodarcza. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo
  Ekonomiczne, 1982. *

- Łobza Maciej, Zarządzanie ryzykiem kursowym na podstawie firmy X : Praca magisterska,
  - Poznań : UE, 2009.

- Maciejewska Hanna, Bibliografia gospodarki Wielkopolski w latach 1919-1939.
  - Poznań : Wydaw. AE, 1991.

- Michoń Piotr, Ekonomia szczęścia : [dlaczego ludzie odmawiają wpasowania się w modele ekonomiczne].
  - Poznań : Dom Wydawniczy Harasimowicz, 2010.

- Nadobnik Marcin, Statystyka praktyczna. Cz. 2, Statystyka gospodarcza. - Poznań : [Akademia
  Handlowa], 1947. *

- Otta Wiesław J., Gorynia Marian, Strategia przystosowawcza przedsiębiorstw. - Poznań : Wydaw. AE,
  1994.

- Radziszewski Henryk, Polska idea ekonomiczna. - Warszawa : Wydawnictwo M. Arcta, 1918.

- Sławińska Maria (red.), Handel we współczesnej gospodarce. Nowe wyzwania.
  - Poznań : Katedra Handlu i Marketingu Uniwersytetu Ekonomicznego, 2016.

- Sławińska Maria, Urbanowska-Sojkin Elżbieta, Marketing w zarządzaniu firmą handlową.
  - Warszawa : PWE, 1995.

- Waschko Stanisław, Ustawodawstwo i postępowanie celne : z wykładów prof. Dr. Stanisława Waschki.
  - Poznań : Koło Naukowe Towarzystwa Studentów i Dyplomowanych Wyższej Szkoły Handlowej, 1931. *

- Wilczyński Wacław, Podstawowe kierunki współczesnej teorii konkurencji. - Poznań : PTE, 1960.

- Zimniewicz Kazimierz, Zarządzanie polskimi parkami krajobrazowymi. - Poznań : Wydaw. AE, 2005.

- Żardecki Stefan, Korespondencja handlowa. - Poznań : Koło Naukowe. Stowarzyszenie Studentek
  i Studentów Akademii Handlowej, 1945. *


* Publikacja dostępna wyłącznie z terminali (komputerów) znajdujących się na terenie Biblioteki i UEP.