Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności Jak wyłączyć cookies? Cyberbezpieczeństwo AKCEPTUJĘ

Komputery stacjonarne i Internet


Biblioteka Główna zapewnia użytkownikom dostęp do komputerów stacjonarnych, które umożliwiają korzystanie:
- z katalogu elektronicznego Biblioteki,
- elektronicznych baz danych,
- zbiorów multimedialnych Biblioteki,
- zasobów Internetu.


Stanowiska komputerowe umożliwiające dostęp tylko do katalogu elektronicznego Biblioteki znajdują się:

 • w wolnym dostępie na terenie Czytelni Książek oraz Czytelni Czasopism - mogą z nich korzystać wszyscy użytkownicy zainteresowani zbiorami Biblioteki,
 • w wolnym dostępie w Wypożyczalni - mogą z nich korzystać użytkownicy posiadający Kartę i aktywne Konto Czytelnika Biblioteki UEP.

 • Stanowiska komputerowe umożliwiające dostęp do katalogu elektronicznego Biblioteki, elektronicznych baz danych, zbiorów multimedialnych oraz zasobów Internetu znajdują się:

 • w Czytelni Książek - w Mediatece - mogą z nich korzystać pracownicy, doktoranci i studenci UEP oraz innych uczelni wyższych, osoby przygotowujące na UEP rozprawy doktorskie i inne prace na stopnie i tytuły naukowe, słuchacze studiów podyplomowych UEP, jak również emerytowani pracownicy UEP i uczniowie klas akademickich oraz pracownicy instytucji, które zawarły z UEP umowę o współpracy,
 • w Czytelni Czasopism - obok Punktu Obsługi Użytkowników - mogą z nich korzystać wyłącznie pracownicy, doktoranci i studenci UEP.

 • Stanowiska komputerowe z dostępem do elektronicznych baz danych, zbiorów multimedialnych oraz Internetu są zabezpieczone i wymagają zalogowania się.
  Prawo do uruchomienia i zalogowania się do komputera mają wyłącznie dyżurujący w czytelniach bibliotekarze.


  Aby skorzystać z komputera stacjonarnego zlokalizowanego w Mediatece Czytelni Książek lub w Czytelni Czasopism należy:
  - zgłosić się do Centrum Obsługi Użytkowników (COU - Czytelnia Książek) lub do Punktu Obsługi Użytkowników (POU - Czytelnia Czasopism)
  - wpisać się czytelnie na listę odwiedzin i okazać dyżurującemu bibliotekarzowi ważny dokument potwierdzający tożsamość.


  Maksymalny czas pracy przy stacjonarnym stanowisku komputerowym wynosi 1 godzinę. W przypadku braku osób zainteresowanych pracą przy komputerze czas może zostać wydłużony.

  Pierwszeństwo w korzystaniu z komputerów z dostępem do baz danych oferowanych w wersji jednostanowiskowej mają użytkownicy, którzy chcą skorzystać z tych baz.

  Po zakończeniu pracy na komputerach użytkownik zobowiązany jest do wylogowania się i zgłoszenia zakończenia pracy. Zabrania się samodzielnego wyłączania komputerów.

  Ze zbiorów elektronicznych można korzystać tylko na użytek własny, wyłącznie w celach naukowobadawczych i edukacyjnych, zgodnie z warunkami umów licencyjnych i przepisami prawa autorskiego.

  Podczas korzystania z zasobów elektronicznych i Internetu dźwięk może być odbierany tylko przez podłączenie do komputera własnych słuchawek.