Komputery stacjonarne i Internet


Biblioteka Główna zapewnia użytkownikom dostęp do komputerów stacjonarnych, które umożliwiają korzystanie:
- z katalogu elektronicznego Biblioteki,
- elektronicznych baz danych,
- zbiorów multimedialnych Biblioteki,
- zasobów Internetu.


Stanowiska komputerowe umożliwiające dostęp tylko do katalogu elektronicznego Biblioteki znajdują się:

 • w wolnym dostępie na terenie Czytelni Książek oraz Czytelni Czasopism - mogą z nich korzystać wszyscy użytkownicy zainteresowani zbiorami Biblioteki,
 • w wolnym dostępie w Wypożyczalni - mogą z nich korzystać użytkownicy posiadający Kartę i aktywne Konto Czytelnika Biblioteki UEP.

 • Stanowiska komputerowe umożliwiające dostęp do katalogu elektronicznego Biblioteki, elektronicznych baz danych, zbiorów multimedialnych oraz zasobów Internetu znajdują się:

 • w Czytelni Książek - w Mediatece - mogą z nich korzystać pracownicy, doktoranci i studenci pracownicy UEP oraz inne osoby, które ukończyły 15. rok życia,
 • w Czytelni Czasopism - obok Punktu Obsługi Użytkowników - mogą z nich korzystać wyłącznie pracownicy, doktoranci i studenci UEP.

 • Stanowiska komputerowe z dostępem do elektronicznych baz danych, zbiorów multimedialnych oraz Internetu są zabezpieczone i wymagają zalogowania się.
  Prawo do uruchomienia i zalogowania się do komputera mają wyłącznie dyżurujący w czytelniach bibliotekarze.


  Aby skorzystać z komputera stacjonarnego zlokalizowanego w Mediatece Czytelni Książek należy:
  - zgłosić się do Centrum Obsługi Użytkowników,
  - wpisać się czytelnie do rejestru użytkowników,
  - pozostawić dyżurującemu bibliotekarzowi ważny dokument tożsamości.


  Aby skorzystać z komputera stacjonarnego z dostępem do baz danych i Internetu w Czytelni Czasopism należy:
  - zgłosić się do Punktu Obsługi Użytkowników,
  - wpisać się czytelnie do rejestru użytkowników,
  - pozostawić dyżurującemu bibliotekarzowi ważny dokument tożsamości.

  Maksymalny czas pracy przy stacjonarnym stanowisku komputerowym wynosi 1 godzinę. W przypadku braku osób zainteresowanych pracą przy komputerze czas może zostać wydłużony.

  Pierwszeństwo w korzystaniu z komputerów z dostępem do baz danych oferowanych w wersji jednostanowiskowej mają użytkownicy, którzy chcą skorzystać z tych baz.

  Po zakończonej pracy na komputerze stacjonarnym zlokalizowanym w Mediatece Czytelni Książek oraz w Czytelni Czasopism użytkownik zobowiązany jest do wylogowania się oraz do odebrania dokumentu tożsamości w Centrum Obsługi Użytkowników lub w Punkcie Obsługi Użytkowników.

  Przeglądanie zasobów sieci Internet jest możliwe wyłącznie do celów naukowych, edukacyjnych i dydaktycznych. Zabrania się wykorzystywania go do celów komercyjnych, rozrywkowych, a także sprzecznych z obowiązujących prawodawstwem dotyczącym ochrony dóbr osobistych, prawa autorskiego oraz udostępniania materiałów pornograficznych.


  Uwaga!

  Przed wejściem do Czytelni Książek, Czytelni Czasopism i Wypożyczalni użytkownik ma obowiązek pozostawienia okrycia wierzchniego w szatni. Plecaki i torby należy pozostawić w teczkarni.

  Podczas korzystania z komputerów obowiązuje zakaz korzystania z telefonów komórkowych, palenia tytoniu oraz spożywania napojów i posiłków.

  Na terenie Biblioteki należy zachować ciszę. Dźwięk może być odbierany tylko przez podłączenie do komputera własnych słuchawek.