Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności Jak wyłączyć cookies? Cyberbezpieczeństwo AKCEPTUJĘ

Kontakt z Biblioteką w sprawie


Jeśli nie wiesz dokąd/do kogo skierować pytanie Sekretariat
biblioteka@ue.poznan.pl
tel. + 48 61 854 32 62

Wypożyczanie książek

Wypożyczanie książek z Wypożyczalni
(zapisy, przedłużanie terminu zwrotu, aktywacja konta itp.)
Wypożyczalnia (Oddział Księgozbioru Studenckiego)

wypozyczalnia@ue.poznan.pl
tel. + 48 61 854 30 53
Wypożyczenia międzybiblioteczne Wypożyczalnia
biblioteka.wmb@ue.poznan.pl
tel. + 48 61 854 30 53

Korzystanie z baz danych

Dostęp do baz danych w Bibliotece oraz poza terenem Biblioteki i UEP

Opinie na temat testowanych baz danych

Propozycje zakupu baz danych
Oddział Informacji Naukowej
mgr Dorota Wojewoda
d.wojewoda@ue.poznan.pl
tel. +48 61 854 32 41

Wyszukiwanie informacji o zbiorach Biblioteki

Czy Biblioteka posiada książkę pt. ... Czytelnia Książek
czytelnia.ksiazek@bg.ue.poznan.pl
tel. + 48 61 854 32 58
Czy Biblioteka posiada czasopismo pt. ... Czytelnia Czasopism
czytelnia.czasopism@bg.ue.poznan.pl
tel. +48 61 854 33 58
Katalog Biblioteki - pytania, uwagi Oddział Opracowania Zbiorów
oddzial.opracowania@bg.ue.poznan.pl

Zbiory Biblioteki

Książki drukowane - propozycje zakupu
Lektury
Oddział Gromadzenia Zbiorów
mgr Ewa Szczepaniak
e.szczepaniak@ue.poznan.pl
tel. +48 61 854 32 55
Czasopisma - propozycje prenumeraty

Dary
Oddział Gromadzenia Zbiorów
mgr Maria Jolanta Wardaszko
j.wardaszko@ue.poznan.pl
oddzial.gromadzenia@bg.ue.poznan.pl
tel. + 48 61 854 33 52

Szkolenia i zwiedzanie Biblioteki

Jak korzystać z Biblioteki - szkolenie

Wyszukiwanie informacji naukowej w bazach danych - szkolenie

Praktyki zawodowe bibliotekarzy

Zwiedzanie Biblioteki

Oddział Informacji Naukowej
mgr Dorota Wojewoda
d.wojewoda@ue.poznan.pl
tel. +48 61 854 32 41