Korzystanie ze zbiorów na miejscu w czytelniach


Biblioteka Główna udostępnia swoje zbiory na miejscu:
- w Czytelni Książek,
- w Czytelni Czasopism.

Ze zbiorów i usług czytelni korzystać mogą na miejscu wszyscy zainteresowani, bez konieczności zapisywania
się do Biblioteki.

Użytkowników czytelni obowiązuje:

 • pozostawienie w szatni okryć wierzchnich i parasoli,
 • pozostawienie toreb, plecaków, torebek, siatek itp. w teczkarni; w tym również toreb oraz innych opakowań na laptopy,
 • wpisanie się na listę odwiedzin,
 • zakaz spożywania posiłków i napojów,
 • zakaz używania telefonów komórkowych,
 • zakaz palenia,
 • zachowanie ciszy.
 • Informacje o zbiorach znaleźć można :
  - w katalogu online, dostępnym m.in. z komputerów stacjonarnych (tzw. stanowiskach OPAC), usytuowanych na wprost wejścia do każdej czytelni,
  - katalogach kartkowych - alfabetycznym i rzeczowym.

  Zbiory czytelni podzielono na kolekcje, które wyodrębniono na podstawie treści wydawnictw lub ich typu.
  Każda kolekcja ma przypisany symbol przy sygnaturze (np. L, IN II, CE, St, ZN) oraz kolor.
  Korzystając z katalogu należy zwracać uwagę na sygnaturę wybranej pozycji; kolekcję, do której jest włączona; jej lokalizację i dostępność (status).
  Katalog online nie zawiera opisów wszystkich zbiorów Biblioteki, poszukując starszych tytułów (książek - wydanych przed 1978 rokiem, czasopism - wydanych przed 1998 rokiem), należy korzystać dodatkowo z katalogów kartkowych.

  Zbiory drukowane czytelni udostępniane są:

 • w wolnym dostępie do półek :
 • - na zasadzie swobodnego dostępu do regałów i samodzielnego wyszukiwania zbiorów na półkach,
  - wykorzystane publikacje należy odłożyć na wózki wyznaczone dla danej kolekcji, (nie należy odkładać zbiorów z powrotem na półki)
 • z magazynu na zamówienie :
 • - należy przekazać dyżurującemu bibliotekarzowi wypisany rewers (z danymi dotyczącymi zamawianej pozycji:
  autor, tytuł, rocznik, sygnatura) oraz ważny dokument tożsamości,
  - zamówienia na zbiory Czytelni Książek realizowane są w Centrum Obsługi Użytkowników (COU) na II piętrze,
  - zamówienia na zbiory Czytelni Czasopism realizowane są w Punkcie Obsługi Użytkowników (POU) na III piętrze,
  - realizacja zamówień odbywa się na bieżąco - z wyjątkiem wybranych zbiorów, które po zamówieniu udostępnia się na dzień następny,
  - ostatnie zamówienia przyjmowane są na 30 minut przed zamknięciem czytelni,
  - zbiory po wykorzystaniu należy zwracać odpowiednio w COU lub w POU; po ich oddaniu następuje zwrot dowodu tożsamości,
  - możliwa jest rezerwacja zamawianych publikacji na określony czas, niezgłoszenie się w umówionym terminie powoduje ich wycofanie do magazynów.

  Zabrania się przenoszenia zbiorów między czytelniami i poza obręb czytelni.

  Zbiory elektroniczne udostępniane są:
  - z komputerów stacjonarnych (z internetem) znajdujących się na terenie Czytelni Książek w Mediatece (pokój 218) oraz na terenie Czytelni Czasopism,
  - z własnych laptopów.

  Użytkownicy ze swoimi laptopami mogą korzystać na terenie czytelni z internetu :
  - bezprzewodowego (WiFi),
  - sieciowego – dostępnego w kabinach (z kablami sieciowymi przygotowanymi do podłączenia).

  Istnieje możliwość kserowania zgromadzonych w czytelniach zbiorów. Dopuszcza się także możliwość wykonywania na miejscu, za pomocą własnego sprzętu, zwielokrotniania za użytek własny fragmentów publikacji, w granicach dozwolonych przepisami prawa autorskiego.

  Uwaga!

  Pracownicy i doktoranci UEP mogą wypożyczać na zewnątrz książki z wybranych kolekcji udostępnianych w Czytelni Książek, po wcześniejszym zamówieniu lub rezerwacji (jeśli książka jest już wypożyczona).

  Pracownicy i doktoranci UEP dokonują zamówień i rezerwacji drogą elektroniczną, korzystając z katalogu online Biblioteki. Książki wypożyczane z Czytelni Książek są odbierane i zwracane w Wypożyczalni.