LEXLEX to system informacji prawnej publikowany przez wydawnictwo Wolters Kluwer Polska.

LEX pozwala uzyskać pełną informację na temat prawa obowiązującego na terenie Polski i Unii Europejskiej, obejmuje wiadomości z trzech podstawowych dziedzin wiedzy o prawie: ustawodawstwa, orzecznictwa i piśmiennictwa prawniczego.

Oferuje m.in. pełne teksty aktów prawnych, sprawozdań finansowych, czasopism oraz książek (komentarzy i monografii opublikowanych przez wydawnictwo Wolters Kluwer Polska oraz LexisNexis).

Biblioteka Główna udostępnia SIP LEX w wersji LEX Omega Szkolnictwo Wyższe i Nauka z dodatkowymi modułami:
- Komentarze Prawo Cywilne on-line,
- Komentarze Prawo Publiczne on-line,
- Komentarze Prawo Pracy on-line,
- Monografie Prawo Cywilne on-line,
- Monografie Prawo Publiczne on-line,
- Monografie Prawo Pracy on-line,
- Czasopisma on-line,
- Prawo Europejskie on-line,
- Polska Bibliografia Prawnicza PAN.


Z bazy można korzystać przez internet:
- w sieci UEP (komputery w Bibliotece Głównej oraz na terenie UEP),
- poza siecią UEP (komputery poza terenem Biblioteki i UEP - wejście po zalogowaniu się na stronie Dostęp do baz poza UEP).


UWAGA! Z bazy jednocześnie może korzystać 10 użytkowników.