Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności Jak wyłączyć cookies? Cyberbezpieczeństwo AKCEPTUJĘ

Misja Biblioteki Głównej UEP


Misją Biblioteki Głównej UEP jest dostarczanie wyspecjalizowanych źródeł i usług informacyjnych
wspierających badania naukowe, działalność dydaktyczną, edukacyjną oraz usługową Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.


Misja realizowana jest poprzez:

1. Organizowanie i zapewnienie dostępu do zasobów dorobku nauki polskiej i światowej, materiałów
    bibliotecznych i zasobów informacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb naukowo-badawczych
    i dydaktycznych Uczelni.

2. Obsługę użytkowników, w tym udostępnianie zbiorów oraz prowadzenie działalności informacyjnej
    i doradczej w zakresie zbiorów własnych oraz innych bibliotek w kraju i za granicą.

3. Kształcenie użytkowników w zakresie umiejętności korzystania z zasobów bibliotecznych i informacji
    naukowej.

4. Gromadzenie, opracowanie, przechowywanie i ochronę zbiorów i materiałów bibliotecznych.

5. Dokumentowanie dorobku naukowego i działalności Uczelni.

6. Prowadzenie prac naukowo-badawczych w zakresie informacji naukowej i bibliotekoznawstwa.