Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności Jak wyłączyć cookies? Cyberbezpieczeństwo AKCEPTUJĘ

Otwarta nauka
Otwarta nauka to ruch na rzecz współpracy i swobodnego komunikowania się społeczeństwa z wykorzystaniem technologii cyfrowych, którego zasadniczym czynnikiem jest udostępnianie i upowszechnianie wiedzy, na warunkach umożliwiających ponowne wykorzystanie badań oraz leżących u ich podstaw danych i metod.


Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu jest uczelnią, która aktywnie wspiera rozwój otwartej nauki w Polsce. Na uczelni funkcjonuje od dnia 1.09.2022 Polityka otwartego dostępu do publikacji naukowych.


 • Bazy, platformy i aplikacje ułatwiające wyszukiwanie publikacji w otwartym dostępie

 • Dane badawcze

 • Licencje Creative Commons

 • Otwarty dostęp do publikacji

 • Plan S

 • Plan zarządzania danymi badawczymi

 • Polityki wydawców czasopism w zakresie otwartego dostępu

 • Prawo autorskie

 • Programy otwartego publikowania w czasopismach

 • Serwisy rejestrujące otwarte czasopisma, książki i repozytoria

 • Serwisy rejestrujące polityki wydawców, grantodawców i instytucji w zakresie otwartego dostępu