Regulaminy i zarządzeniaKorzystanie ze zbiorów Biblioteki:


• Regulamin korzystania ze zbiorów Biblioteki Głównej UEP (Zarządzenie Rektora UEP nr 60/2015) - obowiązuje od 01.10.2015


• Zasady szczegółowe dotyczące wypożyczania książek z Czytelni Książek Biblioteki Głównej UEP (wydane przez Dyrektora Biblioteki Głównej UEP) - obowiązują od 01.10.2015


• Zasady szczegółowe dotyczące wypożyczania książek z Oddziału Księgozbioru Studenckiego (Wypożyczalni) Biblioteki Głównej UEP (wydane przez Dyrektora Biblioteki Głównej UEP) - obowiązują od 01.10.2015


• Zasady szczegółowe dotyczące korzystania z komputerów i Internetu w Bibliotece Głównej UEP (wydane przez Dyrektora Biblioteki Głównej UEP) - obowiązują od 01.10.2015


• Zarządzenie Rektora UEP nr 37/2016 w sprawie opłat za korzystanie ze zbiorów i usług Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, opłat za wysyłane monity oraz obowiązków czytelników związanych z utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem egzemplarza bibliotecznego - obowiązuje od 01.07.2016

Struktura organizacyjna Biblioteki:


• Zarządzenie Rektora UEP nr 22/2016 w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu organizacyjnego Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu - obowiązuje od 01.09.2016


• Zarządzenie Rektora UEP nr 10/2011 w sprawie utworzenia Ośrodka Historii Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu i powołania Rady Programowej do spraw upowszechniania historii i tradycji UEP

Zbiory Biblioteki:


• Zarządzenie Rektora UEP nr 70/2014 w sprawie gromadzenia i udostępniania przez Bibliotekę Główną Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu rozpraw doktorskich bronionych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu - obowiązuje od 19.12.2014


• Zarządzenie Rektora UEP nr 1/2009 w sprawie zasad zamieszczania w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej rozpraw doktorskich i zasad ich udostępniania osobom zainteresowanym - obowiązywało do 18.12.2014


• Zarządzenie Rektora UEP nr 31/2012 w sprawie instrukcji inwentaryzacyjnej

Internetowy System Bibliograficzny UEP (Baza Osiągnięć UEP):


• Zarządzenie Rektora AEP nr 19/2006 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 2/2004 oraz ogłoszenia jednolitego tekstu Zarządzenia nr 2/2004 Rektora Akademii Ekonomicznej w Poznaniu z dnia 19 lutego
2004 r. w sprawie Internetowego Systemu Bibliograficznego


• Zarządzenie Rektora AEP nr 18/2006 w sprawie kwalifikowania publikacji zgłaszanych do Informatycznego Systemu Bibliograficznego Akademii Ekonomicznej w Poznaniu


• Zarządzenie Rektora AEP nr 2/2004 w sprawie Internetowego Systemu Bibliograficznego

Podstawa prawna Biblioteki Głównej:


• Statut Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu