Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności Jak wyłączyć cookies? Cyberbezpieczeństwo AKCEPTUJĘ

Regulaminy i zarządzeniaKorzystanie ze zbiorów i usług Biblioteki:


• Regulamin korzystania ze zbiorów Biblioteki Głównej UEP (Zarządzenie Rektora UEP nr 60/2018 Załącznik)


• Zasady szczegółowe dotyczące wypożyczania książek z Czytelni Książek Biblioteki Głównej UEP (wydane przez Dyrektora Biblioteki Głównej UEP)


• Zasady szczegółowe dotyczące wypożyczania książek z Oddziału Księgozbioru Studenckiego (Wypożyczalni) Biblioteki Głównej UEP (wydane przez Dyrektora Biblioteki Głównej UEP)


• Zasady szczegółowe dotyczące korzystania z komputerów i Internetu w Bibliotece Głównej UEP (wydane przez Dyrektora Biblioteki Głównej UEP)


• Zasady szczegółowe dotyczące korzystania z Sal pracy zespołowej w Bibliotece Głównej UEP (wydane przez Dyrektora Biblioteki Głównej UEP)


• Zasady szczegółowe dotyczące korzystania z wrzutni (wydane przez Dyrektora Biblioteki Głównej UEP)


• Zarządzenie Rektora UEP nr 55/2022 w sprawie opłat za korzystanie ze zbiorów i usług Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu oraz opłat za wysyłane monity - obowiązuje od dnia 1.10.2022
Struktura organizacyjna Biblioteki:


• Zarządzenie Rektora UEP nr 17/2022 w sprawie zmiany Regulaminu organizacyjnego Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, wprowadzonego Zarządzeniem nr 31/2019 Rektora UEP (ze zm.)


• Zarządzenie Rektora UEP nr 10/2011 w sprawie utworzenia Ośrodka Historii Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu i powołania Rady Programowej do spraw upowszechniania historii i tradycji UEP


• Zarządzenie Rektora UEP nr 21/2018 w sprawie zmiany składu osobowego Rady Programowej
do spraw upowszechniania historii i tradycji UEP

Zbiory Biblioteki - rozprawy doktorskie:


• Oświadczenie o wyrażeniu zgody na publiczne udostępnianie rozprawy doktorskiej - dotyczy rozpraw, których autorzy rozpoczęli studia doktoranckie od roku akademickiego 2019/2020 (według nowej procedury)


• Uchwała Senatu UEP nr 57 w roku akademickim 2020/2021 w sprawie zmiany w uchwale nr 3 Senatu UEP z 27 września 2019 roku - postępowanie o nadanie stopnia doktora


• Zarządzenie Rektora UEP nr 70/2014 w sprawie gromadzenia i udostępniania przez Bibliotekę Główną Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu rozpraw doktorskich bronionych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu - obowiązuje od dnia 19.12.2014 do 31.12.2023 - dotyczy rozpraw, których autorzy rozpoczęli studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020 (według starej procedury)


• Zarządzenie Rektora UEP nr 1/2009 w sprawie zasad zamieszczania w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej rozpraw doktorskich i zasad ich udostępniania osobom zainteresowanym - obowiązywało do dnia 18.12.2014

Baza Wiedzy UEP:


• Komunikat Rektora UEP nr 11/2022 w sprawie określenia kluczowych problematyk badawczych w UEP na lata 2022-2024


• Zarządzenie Rektora UEP nr 57/2022 w sprawie wprowadzenia w Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu Polityki otwartego dostępu do publikacji naukowych pracowników i doktorantów UEP oraz osób uczestniczących w pracach badawczych i rozwojowych na UEP


• Zarządzenie Rektora UEP nr 18/2021 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 81/2019 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 23 grudnia 2019 roku w sprawie składania oświadczeń upoważniających Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu do wykazania osiągnięć naukowych pracownika w procesie ewaluacji Uczelni za lata 2017-2020


• Zarządzenie Rektora UEP nr 81/2019 w sprawie składania oświadczeń upoważniających Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu do wykazania osiągnięć naukowych pracownika w procesie ewaluacji Uczelni za lata 2017-2020


• Zarządzenie Rektora UEP nr 16/2019 w sprawie złożenia oświadczenia upoważniającego Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu do wykazania osiągnięć naukowych pracownika za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2018 roku w procesie ewaluacji Uczelni za lata 2017-2020


• Zarządzenie Rektora UEP nr 72/2018 w sprawie wprowadzenia systemu informacji naukowej Baza Wiedzy Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu - obowiązuje od dnia 11.12.2018


• Zasady dokumentacji dorobku naukowego i osiągnięć naukowych pracowników prowadzących działalność naukową i doktorantów Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu (Załącznik do zarządzenia Rektora UEP nr 72/2018)


• Oświadczenie dotyczące afiliacji (Załącznik do Zasad dokumentacji dorobku naukowego i osiągnięć naukowych pracowników prowadzących działalność naukową i doktorantów Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu)

Internetowy System Bibliograficzny UEP (Baza Osiągnięć UEP):


• Zarządzenie Rektora AEP nr 19/2006 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 2/2004 oraz ogłoszenia jednolitego tekstu Zarządzenia nr 2/2004 Rektora Akademii Ekonomicznej w Poznaniu z dnia 19 lutego
2004 r. w sprawie Internetowego Systemu Bibliograficznego - obowiązywało do dnia 11.12.2018


• Zarządzenie Rektora AEP nr 18/2006 w sprawie kwalifikowania publikacji zgłaszanych do Informatycznego Systemu Bibliograficznego Akademii Ekonomicznej w Poznaniu - obowiązywało do dnia 11.12.2018


• Zarządzenie Rektora AEP nr 2/2004 w sprawie Internetowego Systemu Bibliograficznego - obowiązywało do dnia 11.12.2018

Inne zarządzenia Rektora UEP dotyczące Biblioteki Głównej:


• Zarządzenie Rektora UEP nr 74/2021 w sprawie wprowadzenia Instrukcji kasowej Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Podstawa prawna Biblioteki Głównej:


• Statut Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu